Nieuws

Zondag 11 november 2018 – Collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Categorieën: Algemeen,Diaconie

Op zondag 11 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland waaronder het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met de IZB.

De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Hier wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Zij hebben geen of weinig contact met elkaar. De mensen van de gemeente in Spangen vormen samen een veelkleurige groep. Ze geloven in de wijk en willen zich met Woord én daad inzetten voor de ander die geliefd is door God.

GIS biedt verschillende programma’s aan zoals: wijkontbijt, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, vrouwenmiddagen en (moes)tuinieren. Onderlinge relaties staan centraal.