Nieuws

Zondag 25 september zangdienst

Categories: Activiteiten

Na de zomer hopen we weer als vanouds samen te zingen! Op zondagavond 25 september staat een zangdienst gepland. Als thema hebben we gekozen voor ‘God geeft kracht’. Er zijn liederen gekozen die goed passen bij dit thema. We hopen dat we samen opgebouwd mogen worden door samen te zingen en te musiceren. Organist Henk Kamphuis, het blazersensemble o.l.v. Rita KleinJan en combo 3 hopen mee te werken. Ds. A. Prins gaat voor in deze dienst. We hopen op uw komst en we zien uit naar een mooie zangdienst!