RSS Dagelijks Woord

Nieuws

Wat is Wijk Next eigenlijk?

Categorieën: Algemeen,Jongeren

Het blijkt dat het niet altijd duidelijk is wat wijk Next nou precies is en wie er onder wijk Next vallen. De visie van Wijk Next verwoord precies hoe wij het geloof willen delen.

‘LEEF JE GELOOF!’

We helpen de jongeren: BOUWEN aan kennis en verantwoordelijkheid;
ONTDEKKEN van hun identiteit in Christus;
ONTWIKKELEN van passie voor het evangelie.
Zo leren zij te gáán en te stáán voor Jezus Christus!

Een visie die wij als bestuur, maar ook als alle vrijwilligers volgen en willen uitdragen in alle clubs en verenigingen. Simpel gezegd valt al het jeugdwerk onder wijk Next, maar voor de duidelijkheid hebben we ervoor gekozen om in de komende maanden alle clubs voor te stellen in de kerkbode. In het schema is te zien hoe wijk Next er precies uit ziet.