Wijken

Algemene Kerkenraad

Voor zaken van algemeen belang is er de Algemene kerkenraad. Dit is een soort overkoepelende kerkenraad voor de wijkgemeenten.

Scriba: dhr. H. Harms, Greftenweg 3, tel; 561444, 7671PC Vriezenveen.
E-mail: scriba-ak@hervormdvriezenveen.nl

Afgevaardigden

De algemene kerkenraad wordt gevormd door de afgevaardigden van de verschillende wijkkerkenraden zoals vastgelegd in de plaatselijke regeling. Dat betekent dat de algemene kerkenraad er als volgt uitziet:

  • 4 predikanten,
  • 4 pastorale ouderlingen,
  • 1 jeugdouderling,
  • 1 evangelisatieouderling,
  • 2 ouderlingen bijzondere aard
  • 2 ouderlingen kerkrentmeester,
  • 2 diakenen,
  • 1 voorzitter college van kerkrentmeesters,
  • 1 voorzitter college van diakenen.

De leden van de algemene kerkenraad worden – volgens rooster – gekozen uit en door de wijkkerkenraden.

Werkzaamheden

Aan de algemene kerkenraad is opgedragen de belangen te behartigen van de gehele Hervormde Gemeente. Om een paar voorbeelden te noemen:
samen met de betreffende wijkkerkenraad het kiezen van een predikant, het opstellen van een preek- en collecterooster, het bepalen van het aantal wijkgemeenten en het vaststellen van een plaatselijke regeling en een beleidsplan voor de centrale gemeente.