Groeigroepen

Soorten Groepen/Kringen

Er zijn in onze Hervormde gemeente een aantal Gemeente-Groei-Groepen, Bijbelstudiekringen en Vrouwengesprekskringen actief.

Veel mensen hebben namelijk de behoefte om, naast de zondagse kerkdiensten, elkaar ook door de week in een kleinere groep te ontmoeten.

Dat verlangen wordt vaak gevoed, doordat in een grote gemeente altijd de kans bestaat dat mensen zich verloren voelen in het geheel.

Een groep/kring kan bestaan uit gemeenteleden, maar ook uit buren, bevriende stellen of kennissen en komt regelmatig bij elkaar om zo samen te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis.

Je zou kunnen zeggen dat een groep/kring drie doelen heeft:

Groeien in Geloof. De eerste vorm van groei die deelnemers met en voor elkaar zoeken is geloofsgroei. Zij willen de Here Jezus beter leren kennen en dieper doordringen in de rijkdom van de Bijbel.

Door met elkaar in gesprek te gaan over Gods Woord en over praktische dingen uit hun eigen leven kunnen zij elkaar bemoedigen en aanmoedigen om hun leven aan God toe te vertrouwen.

Groeien in Gemeenschap.

De deelnemers willen elkaar beter leren kennen. Wat is het mooi als mensen zich veilig weten bij elkaar om vreugden en zorgen te delen. Dan wordt het volgende spreekwoord werkelijkheid: “gedeelde vreugd is dubbele vreugd, gedeelde smart is halve smart”.

Dat geldt zeker waar mensen elkaar opdragen aan hun Vader in de hemel.

Groeien in Getuigenis. De groep/kring is uitnodigend naar buiten toe. De deelnemers stimuleren elkaar om andere mensen, die zij in hun eigen leef- en werkomgeving ontmoeten, bij de groep te betrekken.

Hoe werkt een groep/kring?

De avonden of ochtenden hebben een informeel karakter en vinden bij één van de deelnemers thuis plaats. Er is gezelligheid, maar ook bezinning en onderlinge aandacht.

Voor de bezinning wordt gebruik gemaakt van een boekje met een bijbels actueel onderwerp en open gespreksvragen.

Eventueel kan gewerkt worden met materiaal dat speciaal ontwikkeld is door het Evangelisch Werkverband voor gemeente-groei-groepen. Het bestaat uit een boekje met onderwerpen en gespreksvragen voor de deelnemers.

Dit gespreksmateriaal sluit goed aan bij de cultuur waarin wij leven. Het gaat daarbij niet om het vinden van de goede antwoorden, maar om het voeren van een goed geloofsgesprek. De Bijbel vormt daarbij de leidraad en toetssteen.

Een groep of kring kent geen ‘inleider’, die een studie geeft. Er is ook geen predikant aanwezig, om toelichting te geven. In feite doen de deelnemers het met elkaar. Wel is er vaak iemand die de leiding neemt in het afspreken van de bijeenkomsten en het enigszins richting geven aan de gesprekken. Zo iemand hoeft natuurlijk niet alle antwoorden te weten. Het gaat er juist om, om samen te zoeken naar het plan van onze Heer!

U wilt graag meedoen met een bestaande kring/groep of u wilt hulp bij het opzetten van een nieuwe kring/groep?

Wanneer u meer wilt weten over het meedoen aan een kring/groep of u wilt meer informatie over het opzetten van een nieuwe kring/groep dan kunt u daarvoor terecht bij de evangelisatie- ouderling in uw wijkgemeente (hun namen en emailadressen zijn te vinden op de site: www.hervormdvriezenveen.nl.) Hij of zij kan u zeker verder helpen om een groep/kring te vinden die voor u geschikt is.

Ook kunt u met al uw vragen over dit onderwerp mailen naar lwsmelt@ziggo.nl