Hervormde Vrouwendienst

De Hervormde Vrouwendienst kortweg HVD is een kerkelijke instelling, die bestaat uit vrouwelijke gemeenteleden. Het doel van de HVD is, in overleg met de wijkkerkenraad en de predikanten, behulpzaam te zijn in het gemeentewerk, door het bezoeken van bejaarden, zieken, nieuw ingekomen gemeenteleden etc. De HVD is een stukje kerkenwerk, geen ledenorganisatie. Een gedeelte van de uitvoering van de HVD valt onder de verantwoording van de diaconie. De HVD bestaat uit ongeveer 65 dames.

Onze gemeente is verdeeld in 4 wijken; de HVD hanteert deze wijkgrenzen. Een leidinggevende commissie zorgt voor een goed en gestructureerd overleg tussen de verschillende wijkgroepen. Deze commissie bestaat uit 10 dames. De taken van deze commissie zijn onderling verdeeld. Als het nodig is komt de commissie bij elkaar. Het dagelijkse bestuur van de centrale diaconie heeft elk jaar een overleg met deze commissie.

De HVD is voor behulpzaam bij het gemeentewerk door het afleggen van bezoeken. Dit gebeurt meestal in teams van twee dames bij de volgende gelegenheden:
Gemeenteleden vanaf 75 jaar bezoeken op hun verjaardag en vanaf 80 jaar bezoeken met een attentie van de kerk

– Bezoek aan nieuw ingekomenen (van buitenaf) met een welkomstbrief van wijkpredikant, bij vakante wijk een brief van wijkkerkenraad en verdere informatie namens de kerk.
Aanvullende info www.hervormdvriezenveen.nl

– Het bezorgen van de bloemengroet uit de kerken. In de Pollenkerk gebeurt dit door vrouwenvereniging Eunice (dit staat los van de HVD).

– De HVD verzorgt het huishoudelijke gedeelte van de interkerkelijke bejaardenmiddag
rond het paasfeest.
De vrouwenvereniging Eunice van wijk Oost verzorgt een paas- en kerstmiddag in De Pollen. De HVD van wijk Zuid verzorgt tevens een kerstmiddag in Aadorp.

– Meestal verzorgen de predikanten in alle wijken, al dan niet met hun dames, de (geboorte)kraambezoeken. Daartoe nemen ze een kleine attentie mee. Ook in een vakante wijk of met studieverlof verzorgt de HVD tijdens die periode de (geboorte)kraambezoeken.

– Indien een gemeentelid is opgenomen in de Vriezenhof, de Weemelanden, Eugeria (Almelo), Het Meulenbelt (Almelo), Krönnenzommer (Hellendoorn) of een ander tehuis in de omgeving, dan blijft de bezoekster, uit de wijk waar het gemeentelid gewoond heeft, contact houden.

– Twee keer per jaar wordt er in het CCK2 gebouw achter de grote kerk een middag georganiseerd voor de bewoners van het Meulenbeld Almelo, Weemelanden Vriezenveen en Eugeria Almelo. Bovendien worden alle gemeenteleden die naar de kerkradio/telefoon luisteren ook uitgenodigd. Deze middag wordt georganiseerd door HVD en andere vrijwilligsters maar blijft vallen onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

Contactpersoon:
Gina Brink
Telefoon: 0546 – 564701
E-mail: ginabrink60@gmail.com