Peter & Tineke ‘t Lam

Peter en Tineke ’t Lam zijn werkzaam in Bethlehem en Beit Sahour.

In Beit Sahour, een stadje aan de oostkant van Bethlehem, worden jongens opgevangen die, mede door het heersende conflict, lichamelijk gehandicapt geworden zijn. Ze krijgen therapeutische begeleiding om hun nieuwe situatie te leren hanteren. Voorheen gezond en nu gehandicapt. Een deel van de therapie is arbeidsoriëntatie. Het bewerken van olijfhout geeft goede mogelijkheden omdat ook vanuit een rolstoel goed gewerkt kan worden.

Peter en Tineke ’t Lam

Ook kan je snel resultaat zien. De werkplaats wordt begeleid door de Nederlander Peter ’t Lam, die zich hiervoor vrijwillig inzet.
De mooie ontwerpen worden door Peter zelf ontwikkeld, maar wel zo dat de jongens deze goed kunnen uitvoeren.
Naast therapie is het ook een werkplaats voor gevorderden, die elders geen werkplaats kunnen vinden. Vier mensen zijn zo in staat toch voor een belangrijk deel in hun eigen onderhoud te voorzien.

“We laten door praktisch werk Gods liefde zien”

Bethlehem en omgeving is een deel van de westelijke Jordaanoever. Het bestaan is er moeilijk en van de vrede waarover werd gezongen in de kerstnacht is niet veel te merken. “Het is Palestijns en heeft een eigen bestuur. Veel sociale voorzieningen zijn particulier initiatief en worden door het buitenland gefinancierd”, vertelt Peter.

Peter besloot om samen met YMCA (Young Men’s Christian Association) een klein project op te zetten voor de bewerking van olijfhout: “Het is een particulier initiatief, met personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Samen bouwen we aan hun leven, daarom hebben we het ook de naam ‘O-live-wood’ gegeven’, we willen deze mensen weer hoop geven en iets om voor te leven.”

Olijfhout - Peter & Tineke 't Lam

In de werkplaats worden siervoorwerpen en gebruiksvoorwerpen gemaakt. Veel siervoorwerpen hebben een Bijbelse achtergrond. Natuurlijk is in Bethlehem Kerst nadrukkelijk aanwezig en dat is in de producten terug te zien. Het project is begonnen met een lesprogramma voor herscholing van lichamelijke gehandicapten.

Het is de bedoeling om een geschikte werkplek in de maatschappij voor ze te vinden. Door de slechte economische situatie was dat lastig en daarom zijn ze begonnen met het scheppen van arbeidsplaatsen voor mensen die het bewerken van olijfhout geleerd hebben.

Het inpakwerk en ander eenvoudig werk wordt gedaan door verstandelijk gehandicapten, zodat ook zij meer zelfrespect krijgen en wat geld kunnen verdienen.

Volgens ’t Lam is het project sterk afhankelijk van verkoop in het buitenland:

“Er is al zoveel aanbod hier, en het is moeilijk om daarmee te concurreren. Toch vertrouwen we erop dat het goed komt, we willen namelijk door dit praktische werk Gods liefde laten zien aan alle mensen hier.” Het verlangen van de medewerkers gaat volgens Peter verder dan het verkopen van producten: “Ons echte verlangen is dat er werkelijk verzoening komt tussen de mensen hier.

Jezus is de enige die echt vrede biedt. Bij Hem is hoop op verzoening. De dagelijks omgang met de mensen hier brengt ons tot een steeds intensiever gebed: Heer open hun harten voor u. De beloften van God zijn onze bemoediging. Israël zal een bron van zegen zijn en de vrede van God zal voortkomen uit Jeruzalem!”

Tineke

Peters vrouw Tineke werkt in huis Jemima, waar meervoudig gehandicapte kinderen worden opgevangen. Peter en Tineke zijn christenen die verlangen naar verzoening tussen de volken in de Palestijnse gebieden en Israël. Dat doen ze door deze kinderen en jongeren te helpen.

In de Palestijnse gebieden is verzorging van gehandicapten niet vanzelfsprekend. Veel gehandicapte kinderen worden verwaarloosd en verborgen gehouden. In deze Arabische samenleving wil Jemima een thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan.

House Jemima

Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat “House Jemima”, een “thuis” voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. De kinderen en jongvolwassenen zijn naar leeftijd en handicap opgedeeld in kleine jongens -en meisjesgroepen.

Ouders die hun kind begeleiding en of zorg van Jemima willen laten ontvangen, ontvangen een opvoeding en begeleiding vanuit een christelijke attitude. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met “deskundige” Nederlandse vrijwilligers.