Wijkpredikant

Ds. R.J. Kranen

De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen, tel. 0546-566606
Email: ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl
Vrije dag: zaterdag
Beltijden: niet tussen 17.30 – 19.00 uur.
Scriba: Jeannette Eshuis-Evers, De Lijster 23, tel. 06-52639074, 0546-568086
E-mail: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: hr. Gerrit Meijerink, De Lijster 17, tel. 06-12072914
E-mail: meijerinkvr@hotmail.com

Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier

Kerkdienst Aakerk beluisteren: Klik hier

AAKERK: Liturgie ochtenddienst

Liturgie voor 24 november 2019

10.00 uur, Aakerk te Aadorp

  Voorganger: ds. R.J. Kranen
  Organist: hr. H. Kamphuis
  Trompettist: hr. H. Lemans

  Laatste zondag van het kerkelijk jaar: herdenking overledenen

  Thema: “Eén stap”

  Afkondigingen
  Muziek: “Ik zal voor je bidden”
  Intochtslied: Gezang 308:1,3
  Votum en groet
  Verootmoedigingsgebed
  Genadeverkondiging: 1 Joh. 4:9-11
  Zingen: Psalm 72:5,4
  Gebed om verlichting met de Heilige Geest
  Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
  Schriftlezing: Daniël 12:5-13
  Zingen: ELB 406:1,3
  Verkondiging
  Zingen: Gezang 118
  Kinderen komen terug van KND

  Herdenken van de overledenen:
  15 december 2018, Leferdina Kleinjan – Boers, 86 jaar
  3 januari 2019, Jeannette Jezien Minkjan – Dekker, 64 jaar
  12 januari 2019, Fennigje Bosch – Middelveld, 92 jaar
  25 februari 2019, Jantine Cornelia Smit – Mels, 34 jaar
  9 maart 2019, Geertruida Koenderink, 66 jaar
  9 april 2019, Maria Hendrika Kuiters – Slot, 92 jaar
  3 juli 2019, Olga Johanna Bolk, 53 jaar
  14 juli 2019, Gerrit Jan Schumer, 82 jaar
  17 augustus 2019, Wolterdina Jenneken Mulder – Fokke, 91 jaar
  1 september 2019, Johanna Willemina Stegeman – Otten, 93 jaar
  25 september 2019, Jannes Waanders, 81 jaar
  3 november 2019, Jeanne Jansen – Zweers, 84 jaar

  Zingen (staande): Gezang 459:1,2,3,8
  Dienst der gebeden
  Inzameling der gaven
  Slotlied: ELB 184:1,3
  Zegen
  Gezang 456:3

AAKERK: diensten 2019 en 2020

Dienstenrooster Aakerk

 • 24 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, Herdenken van onze overledenen
 • 1 december (1e Advent): ds. R.J. Kranen, Viering Heilig Avondmaal
 • 8 december (2e Advent): ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop (doopzitting dinsdag 26 november, 20.00 uur)
 • 15 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen
 • 22 december (4e Advent): ds. Jac. Jongejan te Hendrik-Ido-Ambacht
 • 24 december (22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst
 • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen
 • 29 december: ds. H. Bakhuis te Hoogeveen

  2020

 • 5 januari: ds. R.J. Kranen, Epifanie, nieuwjaarsontmoeting
 • 12 januari: ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop (doopzitting 7 januari, 20.00 uur)
 • 19 januari: ds. A. Prins
 • 26 januari: ds. R.J. Kranen
 • 2 februari: ds. R.J. Kranen
 • 9 februari: ds. R.J. Kranen
 • 16 februari: W
 • 23 februari: ds. R.J. Kranen
 • 1 maart: da. R. Vedders-Dekker te Markelo
 • 8 maart: ds. R.J. Kranen
 • 15 maart: ds. G. Doorn
 • 22 maart: ds. R.J. Kranen
 • 29 maart: ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop (doopzitting 17 maart, 20.00 uur)
 • 5 april (Palmpasen): ds. R.J. Kranen
 • 10 april (Goede Vrijdag, 19.30 uur): ds. R.J. Kranen, Viering Heilig Avondmaal
 • 11 april (Stille Zaterdag, 22.00 uur): ds. R.J. Kranen Paaswake
 • 12 april (Pasen): ds. R.J. Kranen
 • 19 april: ds. A. Prins
 • 26 april: ds. T. Nieuwenhuis te Den Ham
 • 3 mei: ds. R.J. Kranen
 • 10 mei: ds. R.J. Kranen
 • 17 mei: ds. M.H. de Jong
 • 24 mei: ds. R.J. Kranen
 • 31 mei (Pinksteren): ds. R.J. Kranen
 • 7 juni: ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop (doopzitting 25 mei, 19.30 uur)
 • 14 juni: ds. R.J. Kranen, Viering Heilig Avondmaal
 • 21 juni: ds. R.J. Kranen
 • 28 juni: ds. G. Doorn
 • 5 juli: W
 • 12 juli: W
 • 19 juli: ds. J.W. Goossen
 • 26 juli: ds. K. Jonker te Steenwijk
 • 2 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 9 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 16 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 23 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 30 augustus: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop (doopzitting 17 augustus, 19.30 uur)
 • 6 september: ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
 • 13 september: ds. R.J. Kranen
 • 20 september (Opening Winterwerk): ds. R.J. Kranen
 • 27 september: ds. G. Doorn
 • 4 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 11 oktober: ds. M.P. Plette te Vriezenveen
 • 18 oktober: ds. A. Prins
 • 25 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 1 november: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop (doopzitting 19 oktober, 19.30 uur)
 • 8 november: ds. R.J. Kranen
 • 15 november: ds. M.H. de Jong
 • 22 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, Herdenken van de overledenen afgelopen jaar
 • 29 november (1e Advent): ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
 • 6 december (2e Advent): ds. R.J. Kranen
 • 13 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop (doopzitting 30 november, 19.30 uur)
 • 20 december: ds. G. Doorn
 • 24 december (Kerstavond, 22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst
 • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen
 • 27 december: da. R.Vedders-Dekker te Markelo

WIJK ZUID: Pastoralia

Pastoralia Wijk Zuid

  Hier vermelden wij – met toestemming van de betreffende gemeenteleden – zaken als geboorten, overlijdens, ziekenhuisopnames, enz.

Verslag Kerkenraadsvergadering 14 november 2019

Kort verslag kerkenraadsvergadering 14 november 2019

  Daphne Coes opent met ons de vergadering met het lezen van 1 Petrus 2:1-10. Na een korte overdenking en gebed spreken we door over deze tekst.
  Na het behandelen van de notulen behandelen we het noaberschap. Ds. Kranen geeft aan dat er pas een bijeenkomst is geweest met diverse partijen die actief zijn in Aadorp op het gebied van zorg, cultuur e.d. Er is gesproken over een aantal plaatsen in het dorp waar gebouwd zou kunnen worden, waaronder eventueel het perceel rondom het Aahoes.
  We zijn dankbaar dat er al 3 vacatures zijn ingevuld. Voor de nog resterende gaan nieuwe benoemingen uit.
  Wat betreft de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar is alles geregeld.
  Voor Kerk door de Week worden 3 kerkenraadsleden gezocht die een meditatie willen verzorgen. Betsie Jansen, Gerlinda Fikken en Carólie Krommendijk zullen dit verzorgen.
  We bespreken wat we graag willen plaatsten op de Website, afdeling Wijk Zuid en ook wat niet.
  Voor de kerstnachtdienst en dienst op 1e kerstdag nemen we door wat er geregeld moet worden.
  Na de rondvraag en rondje Lief en Leed behandelen we nog de ingekomen stukken en nieuws en bespreekpunten uit de diverse geledingen. Marieke Slot sluit de vergadering met ons af.

21 NOVEMBER: Studieavond Bevrijdingspastoraat

Studieavond over ‘Bevrijdingspastoraat’ 21 november 2019

Misschien hebt u er wel eens van gehoord, het woord ‘bevrijdingspastoraat’. Het woord ‘occultisme’ zal u ook niet onbekend zijn.Wie de Bijbel openslaat in het Nieuwe Testament en de weg van Jezus volgt door de Evangeliën heen, die leest met een zekere regelmaat over de ontmoeting van onze Heer met mensen die ‘bezeten’ zijn van onreine geesten. En het bleef nooit bij een ontmoeting alleen; als het kwaad de Goede ontmoet, moet het vluchten zoals duisternis voor Licht vlucht. Bezeten mensen worden bevrijd!
We kennen die geschiedenissen; ze horen helemaal bij de geschiedenis van Jezus in de tijd dat Hij in levende lijve onder ons werkzaam was. Maar dat was toen. En nu? Bestaat dat nog steeds, dat mensen ‘bezeten’ zijn? Waardoor dan? Hoe merk je dat dan? Hoe gaan we daarmee om? Is daar wat aan te doen? Vragen en nog eens vragen. En al die vragen brengen ons bij begrippen als ‘occultisme’ en ‘bevrijdingspastoraat’. In het bevrijdingspastoraat gaat het om bevrijding van mensen die – zoals dat genoemd wordt – occult belast zijn. Zelf heb ik een aantal jaren werkzaam mogen zijn in deze bijzondere vorm van pastoraat en heb daarin heel bijzondere ervaring mogen opdoen.

De kerkenraad van Wijk Zuid wil hierover doordenken, met in het achterhoofd de vraag of en hoe het bevrijdingspastoraat een plaats kan krijgen in onze gemeente. Het mooiste zou zijn als dit gemeentebreed, dus door alle wijken, gedragen zal worden. Daar zullen we later gesprekken over aangaan. Maar we beginnen met een studieavond over het bevrijdingspastoraat. Die avond is voor alle gemeenteleden van alle wijken en andere geïnteresseerden. Kortom: voor iedereen die daar interesse in heeft, iets over wil horen en leren.
De studiebijeenkomst zal worden gehouden op

donderdagavond 21 november, 20.00 uur in de Aakerk

en zal worden geleid door ds. Kranen. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

24 NOVEMBER: Herdenken overledenen in de Aakerk

Herdenken van de overledenen 2019

op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

  In de ochtenddienst van 24 november zullen we in de Aakerk op een bijzondere manier de gemeenteleden gedenken, die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

   Wij gedenken:

  2018-12-15, Leferdina Kleinjan – Boers, 86 jaar
  2019-01-03, Jeannette Jezien Minkjan – Dekker, 64 jaar
  2019-01-12, Fennigje Bosch – Middelveld, 92 jaar
  2019-02-25, Jantine Cornelia Smit – Mels, 34 jaar
  2019-03-09, Geertruida Koenderink, 66 jaar
  2019-04-09, Maria Hendrika Kuiters – Slot, 92 jaar
  2019-07-03, Olga Johanna Bolk, 53 jaar
  2019-07-14, Gerrit Jan Schumer, 82 jaar
  2019-08-17, Wolterdina Jenneken Mulder – Fokke, 91 jaar
  2019-09-01, Johanna Willemina Stegeman – Otten, 93 jaar
  2019-09-25, Jannes Waanders, 81 jaar
  2019-11-03, Jeanne Jansen – Zweers, 84 jaar

  Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
  of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één.
  Wanneer wij leven leven wij voor Hem,
  wanneer wij sterven horen wij zijn stem.
  In leven en in sterven weten wij:
  wij zijn geborgen in zijn heerschappij.

  Immers daarom is Hij ons voorgegaan,
  is Hij gestorven, is Hij opgestaan.
  Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft
  opdat Hij ons met Hem het leven geeft.
  En levenden en doden allebei
  zijn onderworpen aan zijn heerschappij.

  (Gezang 91:1,2)

27 NOVEMBER: Avondmaalscatechisatie voor kinderen

Avondmaalscatechisatie 27 november 2019


Bij de invoering van het openstellen van het Heilig Avondmaal voor kinderen, is er de afspraak gemaakt om jaarlijks onze kinderen de gelegenheid te geven om een ‘avondmaalscatechisatie’ te bezoeken. Zo bereiden we jaarlijks onze kinderen voor op het meedoen aan dit prachtige sacrament.

Woensdagavond 27 november, 18.30 uur in de Aakerk

is er weer catechisatie voor de kinderen van de basisschool leeftijd.
Ouders van de kinderen zijn van harte uitgenodigd om deze catechisatie samen met uw kind(eren) mee te maken. Dat is ook wel zo handig, u zult uw kind immers naar de Aakerk moeten brengen. Kortom: wilt u uw kind op een goede manier voorbereiden op hun viering aan tafel, dan bent u hierbij van harte uitgenodigd.

27 NOVEMBER en 10 DECEMBER: Jeugdwerk training JOP

JOP Training voor jeugdwerkers

  Ben je lid van de Hervormde Gemeente, werk je op welke manier ook met kinderen en/of jongeren, dan is deze training iets voor jou!Op woensdagavond 13 en 27 november en dinsdagavond 10 december komt Robert Mazier van de Jongerenafdeling van de PKN (JOP) naar Vriezenveen om catecheten en andere jeugdwerkers training te geven in de omgang met jongeren en het overdragen van ons geloof aan het jongste deel van de kerk.
  Wil je hierbij aanwezig zijn, dan ben je van harte welkom. Het is gratis, want we vinden het heel belangrijk dat je erbij bent.

Waar?

Stjäävelin

Wanneer?

13 en 27 november en 10 december

Hoe laat?

20.00 uur

(tot ongeveer 22.00 uur)

Noteer in je agenda!
Van harte welkom!

BENOEMINGEN VACATURES KERKENRAAD

Benoemingen vacatures kerkenraad

Zes gemeenteleden hebben de afgelopen weken nagedacht over hun benoeming tot ambtsdrager in onze gemeente. Drie van hen hebben goede redenen gehad om hun benoeming op dit moment niet aan te kunnen nemen, te weten: Daan Kobes (kerkrentmeester), Eleon Jonker (jeugdouderling) en Jan Boesschen-Hospers (diaken). We begrijpen en respecteren hun besluit, dat niet makkelijk is geweest. Wie wel hun benoeming konden aannemen, zijn: Riëtte Dekker en Hetty Olink in hun benoeming tot ouderling en Lida van Losser in haar benoeming tot kerkrentmeester. We zijn heel dankbaar en blij met hun besluit en het hen natuurlijk van harte welkom in de kerkenraad.
U zult begrijpen dat de komende week nieuwe benoemingen zullen uitgaan m.b.t. de open vacatures van kerkrentmeester, jeugdouderling en diaken.

WIJK ZUID: Sectie-indeling

Sectie indeling

 

Sectie 1

Ouderling: hr. Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)

 • De Nachtegaal
 • De Tuinfluiter
 • Huize Elzenhoek
 • De Taling

Sectie 2

Ouderling: mw. Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut

Sectie 3

Ouderling: hr. Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 • De Koolmees 51 en hoger

Sectie 4

Ouderling: mw. Yvonne Jonker, De Graspieper 15, tel. 0546-604501 (yvonne1808@gmail.com)

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet

Sectie 5

Ouderling: mw. Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

Sectie 6

Ouderling: hr. Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

Sectie 7

Ouderling: mw. Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

Sectie 8

Ouderlingen: mw. Daphne Coes en mw. Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Aadorp :

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

Sectie 9

Ouderling: mw. Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)
Aadorp :

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

Sectie 10

Ouderling: hr. Gerard Zomer, De IJsvogel 77, tel. 0546-566595 (gerardlenizomer@gmail.com)

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

Sectie 11

Ouderling: mw. Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat

Sectie 12

Ouderling: hr. Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

Sectie 14

Ouderling: mw. Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

Sectie 15

Ouderlingen: hr. Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

Sectie 16

Ouderling: mw. Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

Sectie 17

Ouderling: hr. Han Teunis en mw. Henriëtte Teunis-Reefhuis, Garvesingel 294, tel. 0546-561804 (han.teunis@outlook.com)

 • Buitengebied

Ouderenpastoraat

Ouderling: hr. Harm Kuper, Wetering 4, tel. 0546-564083 (harmkuper1@gmail.com)

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

WIJK ZUID: ambtsdragers

Ambtsdragers Wijk Zuid