Wijk Zuid

Wijkpredikant

Ds. Rob (R.J.) Kranen

De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen,
tel. 0546-566606 of 06-58716571
Email: ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl
Vrije dag: zaterdag
Beltijden: niet tussen 17.30 – 19.00 uur.
Scriba: Jeannette Eshuis-Evers, De Lijster 23,
tel. 06-52639074
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier

 
AANMELDEN KERKDIENST AAKERK
Tijdens de dienst is er geen oppas en kindernevendienst.
Meer informatie vindt u onder “Laatste nieuws”.
U zult zich voor de dienst moeten aanmelden uiterlijk vrijdagavond via telefoon/whatsapp (06-52639074)
of via email aanmeldingaakerk@hervormdvriezenveen.nl (klik hieronder op “aanmelden”)

AANMELDEN KERKDIENST

 

Vacatures KerkenraadVerzoek om namen in te dienen

Aan het begin van 2021 nemen een paar kerkenraadsleden na jaren trouwe dienst afscheid van het ambt. We zullen het nieuwe jaar dan ook ingaan met 2 vacatures m.b.t. het ambt van ouderling.
We willen u als gemeentelid vragen om namen in te dienen van leden van Wijk Zuid, die u wilt voordragen voor het ambt van ouderling. U kunt dat doen via whatsapp (06-52639074) of via mail (klik hieronder op de link). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw voordracht.

Klik hier om een naam in te dienen

– Laatste update: 26 oktober 2020 –

 

LAATSTE NIEUWS - AANGESCHERPTE CORONA MAATREGELEN! (per 14 oktober)

De gevolgen van “Corona” voor onze gemeente op een rijtje

  – Laatste update: 16 oktober 2020 –
   
  Wijzigingen bij:
  – Erediensten
  – Overige maatregelen

   
   

Erediensten (oktober-update!)

• Het maximum aantal bezoekers in de kerkdiensten wordt beperkt tot maximaal 30 personen. Dit aantal is inclusief aanwezige kinderen. Het is exclusief medewerkers (predikant, dienstdoende ambtsdragers, koster, etc.).
• Het maximum aantal van 30 personen geldt ook voor rouwdiensten en huwelijksdiensten.
• In de kerkdiensten vindt er geen gemeentezang plaats en geen combo’s met zang.
• Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
• Geen koffiedrinken voor of na de dienst.
• Opgeven voor de kerkdiensten blijft verplicht.
• De onderlinge afstand van 1.5 meter blijft gelden.
• Tijdens bewegingen in de kerk (lopen) moeten ook de kerkgangers een mondkapje op. Eenmaal bij de zitplaats aangekomen mag het kapje af.
De diensten in de Aakerk zullen worden gestreamd via YouTube. De knop om bij die diensten te komen vindt u bovenaan deze pagina en achter de betreffende dienst in het dienstenrooster hieronder.

Kindernevendienst (oktober-update!)
Met onmiddellijke ingang wordt de kindernevendienst weer opgeschort voor onbepaalde tijd.

Middagdiensten in de Aakerk vervallen! (oktober-update!)
Toen onze kerken na de lock-down weer open mochten voor een beperkt aantal mensen, dachten we er als kerkenraad goed aan te doen om ook een middagdienst in te stellen, zodat zoveel mogelijk mensen in staat zijn om toch fysiek én veilig een kerkdienst mee te kunnen maken. De avond kwam hiervoor niet in aanmerking, omdat de Aakerk ‘s avonds gebruikt wordt door de evangeliegemeente uit Aadorp.
Helaas is gebleken dat er voor die middagdienst vrijwel geen belangstelling bestaat, uitgezonderd de kinderdienst. Daarom zullen we de middagdienst met onmiddellijke ingang laten vervallen, uitgezonderd de kinderdiensten. Die willen we elke laatste zondag van de maand ‘s middags om 14.30 uur houden.

Kinderdiensten
Kinderen komen op dit moment weinig meer in de kerk. Daarom willen we met zekere regelmaat de middagdienst speciaal voor hun bestemmen: een kinderdienst! Het leuke is: kinderen mogen bij elkaar zitten. Dus we kunnen heel wat kinderen voor in de kerk kwijt, terwijl de ouders – met inachtneming van de anderhalvemeter maatregelen – achterin de kerk zitten. De diensten zijn hooguit(!) een uur. Ze zullen ook via YouTube worden gestreamd, maar alleen als er genoeg aanmeldingen komen.

Voor de Aakerk geldt dat we ons houden aan de volgende afspraken:

 • Aanmelden voor de dienst uiterlijk vrijdagavond 23.59 uur, voorafgaande aan die zondag, via aanmeldingaakerk@hervormdvriezenveen.nl. Mocht u niet goed met email overweg kunnen en liever willen bellen, dan kunt u zich aanmelden bij onze scriba: 06-52639074
 • U krijgt via mail te horen in welke rij u bent ingedeeld. Heel vroeg komen hoeft dus niet, want uw plaats is gereserveerd.
 • Voor de kinderen van de kindernevendienstleeftijd is er wekelijks een aanbod op Padled: http://nl.padlet.com/aakerk2020/kindernevendienst. Het wachtwoord is ‘Aakerk’.
 • Bij klachten niet naar de kerk komen.
 • In het kleine halletje staan ontsmettingsmiddelen; maak daarvan gebruik.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe, dus bij binnenkomst in de grote hal direct linksaf de kerkzaal in.
 • Zo ver mogelijk inschuiven in de rij waar u bent ingedeeld, maar houd altijd 3 stoelen tussen u en anderen in.
 • Een zgn. ‘huishouden’ mag bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen van de koster en/of coördinator.
 • In de kerk – tot geruststelling van de één, tot teleurstelling van de ander, en voor de meesten beide(!) – niet gezongen! Helaas!
 • Het voorbedeboek wordt tot nader order niet gebruikt. Voorbeden kunt u per email doorgeven aan onze scriba, of direct aan ondergetekende.
 •  

  Overige maatregelen (oktober-update!)

  • Er worden geen doordeweekse bijeenkomsten, kerkenraadsvergaderingen, andere vergaderingen, besprekingen en samenkomsten gehouden in de kerkelijke gebouwen. Er vindt ook geen verhuur plaats van ruimtes aan externe groepen.
  • Vergaderingen, besprekingen en dergelijk zoveel mogelijk online.
  • Catechisaties en jeugdwerk voor kinderen en tieners t/m 18 jaar mag wel doorgang vinden, tenzij de leiding anders beslist.
  • Huiskringen en bijeenkomsten in de huiselijke kring met maximaal 4 gasten van boven de 12 jaar.

  Voor het dienstenrooster in de Aakerk zie “Aakerk: Diensten en Liturgie”

    
  Bediening Heilig Avondmaal

  Het moderamen van de synode van de PKN heeft het advies uitgebracht in ook in deze tijd het Heilig Avondmaal te vieren met gebruikmaking van de moderne middelen (klik hier om het advies te lezen).
  Het moderamen van onze gemeente heeft dit advies overgenomen en voorgelegd aan de predikanten om hier op goede wijze vorm aan te geven.

    
  Bediening Heilige Doop

  Er mag gedoopt worden.

    
  Rouwdiensten (oktober-update)

  Voor deze diensten gelden op dit moment dezelfde regels als voor de reguliere erediensten: maximaal 30 personen.
  Hoe de condoleance vorm krijgt, zal de familie met de uitvaartondernemer moeten bespreken.

    
  Huwelijksdiensten (oktober-update)

  Voor bruidsparen is de huwelijksdag één van de hoogtepunten in hun leven. De dienst waarin hun huwelijk kerkelijk bevestigd en ingezegend wordt, zal als het grootste moment van die dag beleefd worden. Toch gelden voor huwelijksdiensten ook dezelfde beperkingen ten aanzien van het aantal aanwezige mensen als voor de reguliere erediensten: maximaal 30 personen.

    
  Pastoraat

  De coronacrisis heeft directe gevolgen voor het pastoraat. Het verzoek van overheidswege om (sociaal) contact zoveel mogelijk te mijden, raakt het huisbezoek. We hebben besloten om voorlopig geen regulier huisbezoek te doen. Wel kunt u zelf om huisbezoek vragen (pastoraat op afroep).
  Vanuit de ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen is het aantal bezoekers per patiënt/bewoner beperkt tot één per dag. Het lijkt ons goed om ons als kerk in dezen terughoudend op te stellen; d.w.z. dat er vanuit de kerk geen initiatief tot ziekenbezoek of bezoek aan bewoners van een verzorgingshuis genomen wordt. Uiteraard zijn de predikanten en de ouderlingen van harte bereid op bezoek te komen als daarom (door de familie) gevraagd wordt. Wellicht kunnen de moderne communicatiemiddelen (telefoon, e-mail etc.) ons helpen om met elkaar in contact te blijven.

  Voor PASTORAAT VIA TELEFOON zie “TELEFONISCH PASTORAAT”

    
  Kerkelijke gebouwen

  Activiteiten die vanuit de Hervormde gemeente georganiseerd worden en in één van de kerkelijke gebouwen plaatsvinden (in Stjäävelin, Grote Kerk, Aakerk, Westerkerk en Pollenkerk) gaan tot nader order niet door. Ook zullen er geen bijeenkomsten in CCK2 en de Suite gehouden worden!
  Het wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van de leden van een (kleine) kring die thuis gehouden wordt, overgelaten of ze de kring doorgang laten vinden of niet.

    

  AAKERK: DIENSTEN & LITURGIE  10.00 uur, Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).
  VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)
   

   Dienstenrooster Aakerk (onder voorbehoud):
  • 1 november: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (Aanmelden verplicht, doopzitting 20 oktober, 20.00 uur)
  • 8 november: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
  • 15 november: ds. M.H. de Jong (aanmelden verplicht)
  • 22 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, Herdenken van de overledenen afgelopen jaar (aanmelden verplicht)
  • 29 november (1e Advent): ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal (aanmelden verplicht)
  • 6 december (2e Advent): ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
  • 13 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (aanmelden verplicht, doopzitting 3 december, 19.30 uur)
  • 20 december: ds. G. Doorn (aanmelden verplicht)
  • 24 december (Kerstavond, 22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst (aanmelden verplicht)
  • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
  • 27 december: da. R.Vedders-Dekker te Markelo (aanmelden verplicht)

  2020

  • 25 oktober, 10.00 uur: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
  • 25 oktober, 14.30 uur: ds. R.J. Kranen (KINDERDIENST, “Lang Leve Licht”, aanmelden verplicht)
  • 18 oktober, 10.00 uur: ds. A. Prins (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
  • 11 oktober, 10.00 uur: ds. M.P. Plette te Vriezenveen (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
  • 4 oktober, 10.00 uur: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
  • 27 september, 10.00 uur: ds. G. Doorn (aanmelden verplicht, Liturgie downloaden)
  • 27 september, 14.30 uur: ds. R.J. Kranen (KINDERDIENST, aanmelden verplicht)
  • 20 september, 10.00 uur (Opening Winterwerk, zo mogelijk OPENLUCHT ZANGDIENST, geen YouTube uitzending): ds. R.J. Kranen, combo 2 (aanmelden verplicht)
  • 20 september, 14.30 uur: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, wel YouTube uitzending)
  • 13 september, 10.00 uur: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
  • 13 september, 14.30 uur: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, geen YouTube uitzending)
  • 6 september, 10.00 uur: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
  • 30 augustus: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop (Liturgie downloaden)
  • 23 augustus: ds. R.J. Kranen (Liturgie downloaden)
  • 16 augustus: ds. R.J. Kranen
  • 9 augustus: ds. R.J. Kranen (Liturgie downloaden )
  • 2 augustus: ds. R.J. Kranen (liturgie downloaden)
  • 26 juli (10.00 uur): ds. R.J. Kranen (liturgie downloaden)
  • 19 juli (10.00 uur): ds. J.W. Goossen
  • 19 juli (14.30 uur): ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn
  • 12 juli (10.00 uur): ds. R.J. Kranen
  • 5 juli (10.00 uur): ds. R.J. Kranen, bediening van de Heilige doop
  • 5 juli (14.30 uur): ds. R.J. Kranen, bevestiging Erik Souverijn
  • 28 juni (10.00 uur): ds. R.J. Kranen
  • 21 juni (10.00 uur): ds. R.J. Kranen
  • 14 juni (10.00 uur): ds. R.J. Kranen


  KINDERNEVENDIENST / KINDERMOMENT

  Kindernevendienst


  Dit is de QR code van ons digitale prikbord.

  SCAN

  met je mobieltje, of

  KLIK

  erop en je komt uit bij het prikbord.
  Het wachtwoord is: Aakerk
  Als je met je mobieltje een foto maakt van je werkje, dan kan je die uploaden naar het prikbord.
  Doen hoor!!!
  We proberen voor elke zondag er weer iets nieuws op te zetten. Veel plezier ermee!

  TELEFONISCH PASTORAAT: DE HERDERLIJN

  De herderlijn

  De corona-besmetting is op dit moment gelukkig laag. Toch blijft ‘social distancing’ het advies. Zomaar op huisbezoek komen is dan ook niet verstandig, noch voor u, noch voor mij. Wilt u mij – om welke reden ook! – toch spreken, dan nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het volgende telefoonnummer:

  06 – 58 71 65 71

  Ik noem het maar de “Herderlijn”, aangezien een dominee ook wel “herder en leraar” wordt genoemd.
  Dus schroom niet: hebt u behoefte aan een gesprekje, raad, gewoon een luisterend oor, bel gerust!
  De lijn is open van 9.30 tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur.

  ds. Rob Kranen

  KROONJUWELEN

   Muzikale pareltjes over Hem Die de werkelijke kroon draagt en… gééft!
    
   “Zalig is de mens die verzoeking verdraagt,
   want als hij beproefd gebleken is,
   zal hij de kroon van het leven ontvangen,
   die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.”
   (Jakobus 1:12)

   

  Heer, weest mijn zicht!
  Be Thou my vision!
  (John Rutter, Cambridge Singers)
   
   
   
   

  Liefde
  begint met zingen!
  Naar: Psalm 33
   
   
   
   

  8 stemmen
  Voces8
  Christus is met mij!
   
   
   
   

  Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
  Vanwaar zal mijn hulp komen?
  Mijn hulp is van de Here!
   
   
   
   

  Weest U de woorden in mijn mond
  de gedachten in mijn hoofd
  de daden van mijn hart!
   
   
   
   

  Leg het gebed van je hart
  neer voor de Heer
  met de woorden: “Onze Vader…”
   
   
   
   

  Pinksteren…
  Een wandeling in geloof!
   
   
   
   
   

  Een gebed voor jou…
   
   
   
   
   
   

  Het Evangelie
  als muziek in de oren…
   
   
   
   
   

  4 mei

  “God be in my head”
  (Walford-Davies)
   
   
   
   

  Gezang 51
  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom.
  Want, o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt.
   
   
   
   

  Onze hulp is in de naam van de Heer,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft,
  Die trouw blijft tot in eeuwigheid
  en nooit loslaat het werk van zijn handen!
  (“I will be still and know You are God!” – Opw. 695)
   
   

  HIJ LEEFT!
  EN IK MET HEM!
   
   
   
   
   

  Damascus met “Glorieus”
  Hip Hop met een magistrale tekst:
  over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen
   
   
   
   

  Mijn tranen voor U…
  (Muziek: “I cried for You”, Katie Melua.
  Beelden uit: “Passion of the Christ”)
   
   
   
   

  Alzo lief heeft God de wereld… (Joh.3:16)
  (Uit: “The Crucifixion”, John Stainer)
   
   
   
   
   

  Gebed in coronatijd
  William Boer (27) en zijn vriendin Annewil de Jong (20) schreven een hoopvol coronalied. William zag als IC-verpleegkundige van het Rotterdamse Ikaziaziekenhuis patiënten in eenzame isolatie sterven aan het coronavirus. Zijn vriendin is verzorgende in verpleeghuis Salem in Ridderkerk.
   
   
   
  Klik om af te spelen
  De Balsem
  van Gilead
   
   
   
   
   

  KALENDER


  Oktober

   26
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   27
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   30
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk

  November

   1
   10.00 uur, Doopdienst, Aakerk (YouTube)
   2
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   3
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   4
   9.30 uur, Dankdienst Dankdag, Grote Kerk (YouTube)
   19.30 uur, Dankdienst Dankdag, Aakerk (YouTube)
   5
   19.00 uur, Moderamenvergadering, online
   6
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk
   8
   10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
   9
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   10
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   11
   19.30 uur, Ambtsdragersvergadering, Grote Kerk
   12
   20.00 uur, Wijkkerkenraadsvergadering, Online
   13
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk
   15
   10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
   16
   19.00 uur, Mentorcatechisatie (Thema avond), Stjäävelin
   17
   19.00 uur, Mentorcatechisatie (Thema avond), Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   20
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk
   22
   10.00 uur, Ochtenddienst (Laatste zondag kerkelijk jaar: herdenken van onze overledenen) Aakerk (YouTube)
   23
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   24
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   27
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk
   29
   10.00 uur, Ochtenddienst (1e Advent), viering HEILIG AVONDMAAL, Aakerk (YouTube)
   14.30 uur, Middagdienst, Kinderdienst Heilig Avondmaal, Aakerk (YouTube)
   30
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin

  December

   1
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   2
   19.00 uur, Moderamenvergadering, Stjäävelin
   19.30 uur, Algemene Kerkenraadsvergadering, CCK2
   3
   19.30 uur, Doopzitting, De Wulp 20
   4
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk
   6
   10.00 uur, Ochtenddienst (2e Advent), Aakerk (YouTube)
   7
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   8
   19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   10
   19.30 uur, Wijkkerkenraadsvergadering, Aakerk
   11
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk
   13
   10.00 uur, Doopdienst (3e Advent), Aakerk (YouTube)
   14
   19.00 uur, Mentorcatechisatie (Kerstspecial), Stjäävelin
   15
   19.00 uur, Mentorcatechisatie (Kerstspecial), Stjäävelin
   20.00 en 20.45 uur, 16+ catechisatie, Suite Grote Kerk
   18
   16.00 uur, Mentorcatechisatie, Westerkerk
   20
   10.00 uur, Ochtenddienst (4e Advent), Aakerk (YouTube)
   24
   22.30 uur, Kerstnachtdienst, Aakerk (YouTube)
   25
   10.00 uur, Ochtenddienst, KERSTMIS, Aakerk (YouTube)
   27
   10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)

  naar Boven


  VERSLAG KERKENRAAD: 10 september 2020

  Kort verslag kerkenraadsvergadering 10 september 2020

   De vergadering werd gehouden in de kerkzaal van de Aakerk.
   Na de opening door onze voorzitter, met als thema “Alles is ander”, werden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen.
   Daarna ging het gesprek over het Heilig Avondmaal: dat willen we graag weer gaan vieren, maar hoe kan dat veilig? Besloten werd om met kleine afgesloten bekertjes en bakjes voor het brood te gaan werken. Bij het binnenkomen in de kerk kan ieder die dat wenst een afgesloten bekertje met een slokje wijn daarin, en een afgesloten bakje met daarin een stukje brood, van de tafel bij de ingang meenemen naar zijn/haar plaats. Wanneer het avondmaal gevierd wordt, doen we dat gelijktijdig.
   De buitendienst van de startzondag wordt besproken en bij goed weer zal deze zeker doorgang vinden, maar zal niet via YouTube worden uitgezonden.
   Pastoraat: huisbezoek is weer mogelijk, waar gewenst. Maar wanneer een ouderling daar zelf moeite mee heeft, is telefonisch pastoraat het alternatief.
   De beslissingen van de afgelopen zomer m.b.t. de kerkdiensten wordt in de kerkenraad besproken. Waarom mag er niet in de Aakerk gezongen worden en wel in de Pollenkerk? Het heeft er mee te maken dat de Aakerk jonger is en men in de beslissing rekening heeft gehouden met bouwbesluiten. Qua installatie e.d. is er geen verschil. We zullen dit besluit niet aanvechten, aangezien we het zelf beter achten om nog even niet te zingen. Dominee Kranen geeft nog wel eens aan, dat er zachtjes gezongen mag worden; de kerkenraad heeft dit liever niet. Zo biedt de Aakerk een alternatief voor gemeenteleden van heel Hervormd Vriezenveen, om een dienst in eigen gemeente te kunnen bezoeken waarin niet gezongen wordt.
   De kerkenraad keurt het voorstel van het moderamen goed om vanaf 4 oktober weer kindernevendienst aan te bieden. Mochten de coronabesmettingen in onze regio snel oplopen, kunnen we dit besluit ook weer wijzigen.
   Het voorstel om in de middag kinderdiensten te organiseren, vindt bijval. We zullen dat maandelijks gaan doen.
   Er wordt op dit moment gewerkt aan een Whatsapp-groep voor Wijk Zuid. We zullen daar meer van horen.

  FOTOBOEK


  Afbraak van de oude Aakerk


  Bouw van de nieuwe Aakerk


  De nieuwe Aakerk

  naar Boven

  De kastanje in bloei

  Foto’s van Bertus Ramerman

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Startzondag


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Laatste zondag kerkelijk jaar


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Startdienst Opening Winterwerk 2020


  AMBTSDRAGERS


 • Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (Harmkuper1@gmail.com)
 • Marieke Slot-Post, Zilvermeeuw 51, tel. 06-10646785 (herman_marieke@outlook.com)
 • Ruth Doortmont-Hekhuis, De IJsvogel 19, tel. 06-23952357 (fam.doortmont@gmail.com)
 • Mirna Volkerink-Teunis, De Zwaan 4, 7671 WS, tel. 06-45460498 (mirnateunis@hotmail.com)
 • Erik Souverijn, De Koolmees 13, tel. 06-12854165 (eriksouverijn@gmail.com)
 • Carólie Krommendijk-Jaspers Faijer, Oosteinde 10, tel. 0546-563244 (carolie.krommendijk@gmail.com)
 • Hans van Buuren, Mauritshof 28, tel. 0546-454644 (hansvanbuuren@vjenne.nl)
 • Hans Tijhof, Ploeg 12, tel. 06-30116970 (htijhof@gmail.com)
 • Jolanda Uitslag-Niphuis, De Lijster 14, tel. 06-41739739 (jolandauitslag@gmail.com)
 • Josien Waterink – Meijerink, De Kwikstaart 2, tel. 06-20626545 (waterink.dj@gmail.com)
 • Bert Aman, Strekel 10, tel. 0546-563068 (ab.aman01@gmail.com)
 • Lida van Losser-Jonker, De Putter 12, tel. 0546-564286 (lida.van.losser@gmail.com)
 • Gert Jan Pezij, De Karekiet 12, tel. 0546-566092 (gertjanpezij@gmail.com)
 • Vroukje Post-Bokdam, de Zilvermeeuw 24, tel. 0546-565578 (gjpost@hetnet.nl)
 • Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)
 • Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)
 • Daphne Coes en mw. Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
 • Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com)
 • Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)
 • Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
 • Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)
 • Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)
 • Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)
 • Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)
 • Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)
 • Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)
 • Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)
 • Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)
 • Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)

 • SECTIE INDELING


 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5), uitgezonderd Huize “Elzenhoek”, Westerweilandweg 14-16 (sectie 1)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)
 •  
   

  Aadorp
 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)
 • naar Boven


  Ouderling: Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)

 • De Nachtegaal
 • De Tuinfluiter
 • Huize Elzenhoek (Westerweilandweg 14-16)
 • De Taling

 • Ouderling: Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut

 • Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 • De Koolmees 51 en hoger

 • Ouderling: Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet

 • Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 • Ouderling: Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 • Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 • Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 • Ouderling: Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)
  Aadorp :

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 • Ouderling: Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com)

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 • Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat

 • Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 • In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

  Ouderling: Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 • Ouderlingen: Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 • Ouderling: Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 • Vacant

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 • Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

 •  
   
  naar Boven