Wijk Zuid

Wijkpredikant

Klik hier om een dienst live of van enige tijd geleden te beluisteren

Liturgie downloaden: zie ‘DIENSTEN & liturgie’

Ds. R.J. Kranen

De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen,
tel. 0546-566606
Email: ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl
Vrije dag: zaterdag
Beltijden: niet tussen 17.30 – 19.00 uur.
Scriba: Jeannette Eshuis-Evers, De Lijster 23,
tel. 06-52639074 of 0546-568086
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com

Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier

AAKERK: Liturgie ochtenddienst

Liturgie voor 19 januari 2020

10.00 uur, Aakerk te Aadorp

Voorganger: ds. M.H. de Jong
Organist: hr. H. Kamphuis

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100:1, 2 (Weerklank) en 3 (LvdK)
Moment van persoonlijke voorbereiding
Votum en groet
Zingen: Gezang 328:1 en 3
We lezen als leefregel: Johannes 13:34-35 en I. Johannes 4:9-11 (NBV)
Zingen: Gezang 437
Gebed
De kinderen gaan naar de nevendienst (orgelspel)
We lezen Markus 1:21-39 (HSV)
Zingen: Gezang 305:1
Verkondiging
Zingen: Gezang 78:1, 2 en 3
De kinderen komen terug
Herdenken
Zingen: Gezang 91:1 en 2
Gebeden
Collecte
Zingen: ELB 270/Joh de Heer 928 ‘Ga nu heen in vrede’
Zegen
Zingen: Gezang 456:3
Orgelspel

AAKERK: DIENSTEN & Liturgie


Diensten worden gehouden elke zondagmorgen om 10.00 uur in de Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).

 • 19 januari: ds. M.H. de Jong (liturgie)
 • 26 januari: ds. R.J. Kranen
 • 2 februari: ds. R.J. Kranen, bevestiging ambtsdragers
 • 9 februari: ds. R.J. Kranen, combo 1
 • 16 februari: ds. T. Schutte te Ede
 • 23 februari: ds. R.J. Kranen
 • 1 maart: da. R. Vedders-Dekker te Markelo
 • 8 maart: ds. R.J. Kranen
 • 15 maart: ds. G. Doorn
 • 22 maart: ds. R.J. Kranen
 • 29 maart: ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop, combo 2 (doopzitting 17 maart, 20.00 uur)
 • 5 april (Palmpasen): ds. R.J. Kranen
 • 10 april (Goede Vrijdag, 19.30 uur): ds. R.J. Kranen, Viering Heilig Avondmaal
 • 11 april (Stille Zaterdag, 22.00 uur): ds. R.J. Kranen Paaswake
 • 12 april (Pasen): ds. R.J. Kranen
 • 19 april: ds. A. Prins
 • 26 april: ds. T. Nieuwenhuis te Den Ham
 • 3 mei: ds. R.J. Kranen
 • 10 mei: ds. R.J. Kranen
 • 17 mei: ds. M.H. de Jong, combo 3
 • 24 mei: ds. R.J. Kranen
 • 31 mei (Pinksteren): ds. R.J. Kranen
 • 7 juni: ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop, combo 4 (doopzitting 25 mei, 19.30 uur)
 • 14 juni: ds. R.J. Kranen, Viering Heilig Avondmaal
 • 21 juni: ds. R.J. Kranen
 • 28 juni: ds. G. Doorn
 • 5 juli: da. R. Vedders-Dekker te Markelo
 • 12 juli: ds. F. Borsje te Vriezenveen
 • 19 juli: ds. J.W. Goossen
 • 26 juli: ds. K. Jonker te Steenwijk
 • 2 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 9 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 16 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 23 augustus: ds. R.J. Kranen
 • 30 augustus: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 2 (doopzitting 17 augustus, 19.30 uur)
 • 6 september: ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
 • 13 september: ds. R.J. Kranen
 • 20 september (Opening Winterwerk): ds. R.J. Kranen, combo 2
 • 27 september: ds. G. Doorn
 • 4 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 11 oktober: ds. M.P. Plette te Vriezenveen
 • 18 oktober: ds. A. Prins
 • 25 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 1 november: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (doopzitting 19 oktober, 19.30 uur)
 • 8 november: ds. R.J. Kranen
 • 15 november: ds. M.H. de Jong
 • 22 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, Herdenken van de overledenen afgelopen jaar
 • 29 november (1e Advent): ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
 • 6 december (2e Advent): ds. R.J. Kranen
 • 13 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (doopzitting 30 november, 19.30 uur)
 • 20 december: ds. G. Doorn
 • 24 december (Kerstavond, 22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst
 • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen
 • 27 december: da. R.Vedders-Dekker te Markelo

2019

 • 12 januari: ds. R.J. Kranen, Bediening Heilige Doop, combo 1 (liturgie)
 • 5 januari: ds. R.J. Kranen, Epifanie, nieuwjaarsontmoeting, koffiedrinken (liturgie)
 • 29 december: ds. H. Bakhuis te Hoogeveen (liturgie)
 • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen (liturgie)
 • 24 december (22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst (liturgie)


Kalender


Januari

  27
  20.30 uur, Voorbereidingsavond voor nieuwe ambtsdragers, De Wulp 20
  28
  20.00 uur, Groothuisbezoek secties 10 en 11
  29
  19.30 uur, Algemene Kerkenraadsvergadering
  30
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 6

Februari

  4
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 8
  6
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 7
  11
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 9
  13
  20.00 uur, Wijkkerkenraadsvergadering, Aakerk
  24
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 5
  25
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 12

Maart

  3
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 17
  4
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 16
  5
  20.00 uur, Groothuisbezoek secties 3 en 15
  10
  20.00 uur, Groothuisbezoek sectie 14
  12
  20.00 uur, Wijkkerkenraadsvergadering, Aakerk
  17
  20.00 uur, Doopzitting
  18
  19.30 uur, Algemene Kerkenraadsvergadering
  19
  20.00 uur, Consistorievergadering, Aakerk

April

  10
  19.30 uur, Viering Heilig Avondmaal, Aakerk
  16
  20.00 uur, Wijkkerkenraad, Aakerk

Mei

  13
  19.30 uur, Algemene Kerkenraadsvergadering, Stjaavelin

Juni

  0

Juli

  0


Pastoralia

Pastoralia Wijk Zuid

  Hier vermelden wij – met toestemming van de betreffende gemeenteleden – zaken als geboorten, overlijdens, ziekenhuisopnames, enz.

Geboorte

  Op 11 januari zijn Chris en Neeltje Jaspers Faijer de trotse ouders geworden van een prachtige dochter:

  Cato Jette Ellen

  Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over jullie hele gezin gewenst!


  Overlijden

  Op 6 januari is in de leeftijd van 80 jaar overleden br. Jan van Vegten. Sinds 8 juli 1990 is Jan weduwnaar van Gerrie van Vegten – Oosthoek, met wie hij altijd in Hengelo heeft gewoond. Enkele jaren later ontmoette hij Ans Smelt – Vos, met wie hij samenleefde aan de Wulp. Zij overleed op 28 november 2010.
  Jan was een man van de techniek en heeft het grootste deel van zijn leven als technisch tekenaar gewerkt. Hij mocht twee dochter krijgen, Anja en Erna, twee schoonzoons en vier kleinkinderen.
  Op zaterdag 11 januari hebben we in “Het Venster” – de kerk van de baptistengemeente in Hengelo – een dankdienst voor zijn leven gehouden, waarna Jan bij zijn vrouw is begraven op de begraafplaats aan de Oldenzaalsestraat te Hengelo.
  We wensen zijn kinderen en kleinkinderen en alle geliefden die rouwen om zijn overlijden heel veel sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies.

Verslag Kerkenraadsvergadering 12 december 2019

Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 december 2019

  Henk Jansen opent de vergadering met ons. We blikken samen terug op 2019 en vooruit naar 2020. Henk leest Colossenzen 3 met ons en gaat voor in gebed.
  Tijdens de mededelingen bespreken we de afkondigingen in de Grote Kerk, de invulling van het AK rooster, en de Viering van het Heilig Avondmaal in de Vriezenhof.
  We zijn dankbaar dat er weer 2 vacatures ingevuld zijn. Er resteert nu alleen nog een vacature voor jeugdouderling. De genoemde kandidaten worden besproken en er wordt een gemeentelid benoemd.
  De Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar wordt geëvalueerd, het was een bijzondere, mooie dienst. We bespreken de Kerstnachtdienst en de dienst op eerste Kerstdag.
  Tijdens het rondje Lief en Leed delen de kerkenraadsleden hun mooie, maar ook zorgelijke gebeurtenissen.
  In de rondvraag komen de Groot Huisbezoeken, de viering van het Heilig Avondmaal in de Aakerk, en de Elisabeth bodes aan de orde. Sommige punten zullen op de agenda van de volgende vergadering gezet worden.
  Nadat we het nieuws uit de verschillende geledingen bespreken sluit Bart Sportel de vergadering met ons af.

Benoeming vacature jeugdouderling

Benoemingen vacatures kerkenraad

Na de kerkenraadsvergadering van 12 december is Chris Jaspers Faijer benoemd in het ambt van jeugdouderling.
Helaas heeft hij voor zijn benoeming moeten bedanken. Dat respecteren wij en wensen hem een heel goed jaar toe, waarin hij vader hoopt te worden!

Groothuisbezoeken 2020

Kalender Groothuisbezoeken

THEMA: “FOLLOW ME”

  Over het volgen van Jezus en de consequenties voor ons leven.

Op de hieronder genoemde data zullen we groothuisbezoeken organiseren voor de daarachter genoemde sectie(s). Elk groothuisbezoek begint om 20.00 uur. Zodra het adres van het gastgezin bekend is, kunt u die hier vinden.
U kunt enige tijd van tevoren een uitnodigingsbrief voor uw groothuisbezoek in de brievenbus vinden.

Wat is een groothuisbezoek?
Een groothuisbezoek is een avond, waarop we bij een gastgezin thuis, samen met de sectie-ouderling en ds. Kranen ons verdiepen in een onderwerp en we het wel en wee van onze gemeente bespreken; wat kan beter, wat functioneert op dit moment goed? Voor predikant en kerkenraad ook een moment om de vinger aan de pols te hebben en te constateren of beslissingen wel het beoogde effect hebben gehad. Komtom: verdieping van ons geloof en bezinning op de manier waarop we gemeente zijn.

Op de volgende data zijn groothuisbezoeken gepland:

di. 14 januari: Sectie 1, De Watersnip 21
do. 16 januari: Sectie 2, De Ruyterstraat 18
di. 28 januari: Sectie 10 en 11, Rembrandtstraat 42
do. 30 januari: Sectie 6, De Zwaan 59
di. 4 februari: Sectie 8, Wilgenstraat 32 Aadorp
do. 6 februari: Sectie 7, Acacialaan 44 Aadorp
di. 11 februari: Sectie 9, Rondweg 2 Aadorp
ma. 24 februari: Sectie 5, Lijster 7
di. 25 februari: Sectie 12, De Kwikstaart 2
di. 3 maart: Sectie 17, Garvesingel 294
wo. 4 maart: Sectie 16, De Zilvermeeuw 79
do. 5 maart: Secties 3 en 15
di. 10 maart: Sectie 14

In verband met het krijgen van een nieuwe ouderling is het groothuisbezoek van Sectie 4 even uitgesteld. Nadere informatie volgt t.z.t.

Welke straten bij welke sectie horen, kunt u hieronder vinden bij de ‘sectie-indeling’

Sectie-indelingOuderling: Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)

 • De Nachtegaal
 • De Tuinfluiter
 • Huize Elzenhoek
 • De Taling


Ouderling: Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut


Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 • De Koolmees 51 en hoger


Ouderling: mw. Yvonne Jonker, De Graspieper 15, tel. 0546-604501 (yvonne1808@gmail.com)

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet


Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster


Ouderling: Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger


Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan


Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Aadorp :

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg


Ouderling: Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)
Aadorp :

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek


Ouderling: Gerard Zomer, De IJsvogel 77, tel. 0546-566595 (gerardlenizomer@gmail.com)

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs


Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat


Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Ouderling: Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp


Ouderlingen: Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20


Ouderling: Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40


Ouderling: Han Teunis en mw. Henriëtte Teunis-Reefhuis, Garvesingel 294, tel. 0546-561804 (han.teunis@outlook.com)

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.


Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik


Ambtsdragers

Ambtsdragers Wijk Zuid