Wijk Zuid

Wijkpredikant

Vacant


Ambulant predikant:
Ds. G. de Ruiter,
Anemoon 56,
7433 LH Nijverdal.
Telefoon: 06-35607234.
Email: ds.deruiter.vriezenveen@hotmail.com
Website: www.gertderuiter.nl

Scriba: Gerda Berends – Teunis, De Groenling 4, tel. 06-38085261
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink, De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier
Om het algemene concept beleidsplan te downloaden, klik op Beleidsplan 2022-2025

– Laatste update: 1 maart 2024 –

LAATSTE NIEUWS


– Laatste update: 1 maart 2024 –

Gebedshalfuur – 3 maart

Op zondag 3 maart is er voorafgaand aan de kerkdienst in de Aakerk weer een gebedshalfuur, van 9.00 tot 9.30 uur.
Iedereen is hierbij van harte welkom.

Huis voor ieder Hart – 21 maart

Op donderdag 21 maart is de Aakerk weer open voor Huis voor ieder Hart.
De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma start om 20 uur.
Thema: Vergeving en verzoening: wat zou Jezus doen?
Van harte welkom!

Whatsapp groep Wijk Zuid

Waarom een app-groep voor wijk Zuid? Daar hebben we verschillende doelen mee. Allereerst om de verbondenheid met elkaar te stimuleren. Maar ook om elkaar te bemoedigen. Om gericht voor elkaar te kunnen bidden, bijvoorbeeld in gebedsaanvragen. Soms kunnen we elkaar heel praktisch van dienst zijn en kan daar een oproepje voor gedaan worden: vervoer naar een arts, een klusje bij een oudere, enz. Kortom, een scala aan mogelijkheden en doelen. Maar… een leeftijdsgrens om deel te nemen aan deze groep wordt niet gesteld.

Wilt u, wil jij worden opgenomen in deze groepsapp, geef je mobiele nummer dan even aan Gerda Berends door (wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl). Dan zorgt zij ervoor, dat je er deelgenoot van wordt.

KERKDIENSTEN10.00 uur, Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).
VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)

Dienstenrooster Aakerk (onder voorbehoud):
 • 3 maart: mw. ds. H. Paas, Nijverdal (Z)
 • 10 maart: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z), Heilige Doop
 • 17 maart: ds. W.J.J. Glashouwer, Amersfoort (M)
 • 24 maart: mw. R. Dekker-Averest, Vriezenveen, Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • 29 maart, Goede Vrijdag: mw. dr. M.G. De Vries, Wierden (Z), Heilig Avondmaal
 • 30 maart, Stille Zaterdag, 22 uur: J.P. Bredenhoff, Wierden (Z), Paaswake
 • 31 maart, 1e Paasdag: mw. dr. M.G. De Vries, Wierden (Z)
 • 7 april: ds. R.J. Kranen, Hierden (Z)
 • 14 april: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z)
 • 21 april: ds. G.A. Schreuders, Wierden (Z)
 • 28 april: nntb
 • 5 mei: dhr. W. Reitsma, Putten (Z)
 • 12 mei: ds. C. van Dam, Ermelo (Z)
 • 19 mei, 1e Pinksterdag: mw. dr. M.G. De Vries, Wierden (Z)
 • 26 mei: ds. J.W. Goossen, Vriezenveen (O)
 • 2 juni: ds. W.J.J. Glashouwer, Amersfoort (Z)
 • 9 juni: ds. W.J.J. Glashouwer, Amersfoort (M)
 • 16 juni: ds. R.J. Kranen, Hierden (Z), Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • 23 juni: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z), Heilig Avondmaal
 • 30 juni: ds. R.J. Kranen, Hierden (Z)


VERSLAG KERKENRAAD: 8 februari 2024

Uit de kerkenraad van 8 februari

De voorzitter, Gerrit Meijerink, heet iedereen van harte welkom.
Rita KleinJan verzorgt de opening. We beginnen met het zingen van een lied: Wees stil voor het aangezicht van God. Vervolgens leest Rita Efeziërs 1 en een overdenking hierover van ds. Marien Kollenstaart. Een aspect hieruit: Als de kerk Jezus’ lichaam is, hoe zit Hij dan in zijn vel? Lopen de mensen Hem dan tegen het lijf als ze óns ontmoeten? Dit kwam onlangs ook in een preek aan de orde. De enige manier waarop mensen iets te weten komen over Jezus is tegenwoordig misschien wel via jou en mij. Iedereen heeft in zijn leven een Filippus nodig, iemand die ons naar Jezus brengt.
Misschien nieuwe kansen als we straks naar het MFC gaan: dat we een kerk zijn die naar buiten
gericht is, dat mensen nieuwsgierig worden naar wie Jezus is door wat wij van Hem laten zien.
Hierna gaat Rita voor in gebed.
Op 4 april is er een wijkavond in de Aakerk, als vervanging van de groot huisbezoeken. Ds. Gert de Ruiter zal een inleiding houden met als thema: Niemand kan ons scheiden van Gods liefde.
Ondersteuning bij de organisatie: Gusta Schoonderbeek en Gerlinde Smit.
Op 29 februari is er een consistorievergadering samen met wijk West, met als onderwerp: Geloofsopvoeding.
Samenvoeging met wijk West: het Wijkprofiel en de Bijlage zijn definitief vastgesteld, de concept-profielschets voor een nieuwe predikant is aangepast en samen met de groslijst naar de AK gestuurd voor goedkeuring. Vanuit de verschillende commissies worden mededelingen gedaan. Ook wordt door de afgevaardigden vanuit wijk Zuid verslag gedaan van het overleg over de inrichting van de
kerkzaal. Er wordt eventueel een advertentie geplaatst in verband met de vacature predikant. De kerkenraad stemt er van harte mee in dat Fons Reekers bereid is nog wat langer aan te blijven als voorzitter van de nieuwe wijk. Te zijner tijd kan dan een nieuwe voorzitter worden benoemd, al dan niet uit het midden van de nieuwe kerkenraad.
Bij Omzien naar elkaar worden enkele namen genoemd en bij Lief en leed worden persoonlijke zaken gedeeld.
Er worden mededelingen gedaan vanuit de verschillende geledingen.
Aan de diaconie zal worden gevraagd een lijstje met de meest nodige boodschappen voor Manna in de kerkbode te plaatsen.
Margreet Souverijn sluit de vergadering met dankgebed en voorbede.

FOTOBOEK


Afbraak van de oude Aakerk


Bouw van de nieuwe Aakerk


De nieuwe Aakerk

naar Boven

De kastanje in bloei

Foto’s van Bertus Ramerman

Startzondag

Laatste zondag kerkelijk jaar 2015

Startdienst Opening Winterwerk 2020

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2020


AMBTSDRAGERS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SECTIE INDELING


 

 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5), uitgezonderd Huize “Elzenhoek”, Westerweilandweg 14-16 (sectie 1)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)

 

 

Aadorp

 

 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)

 

naar Boven


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Ouderling: Dini Wolters – Pape, De Fuut 7, tel. 06-27314960 (diniwolters@gmail.com)

 

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut
 • De Tuinfluiter

 


Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 

 • De Koolmees 51 en hoger
 • De Nachtegaal

 


Vacant
Waarneming: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (Harmkuper1@gmail.com)

 

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet
 • Huize Elzenhoek (Westerweilandweg 14-16)

 


Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (betsiejansen71@outlook.com)

 

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 


Ouderling: Rita KleinJan, De Kievit 25, 7671 ZK, 06-22176012 (kleinjanrita@gmail.com)

 

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 


Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 


Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 


Ouderling: Jan Hoekstra, De Zwaan 43, tel. 0546-562628 (hoekstrakleise@gmail.com)
Aadorp :

 

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 


Ouderling: Herman Slot, De Zilvermeeuw 51, tel. 06-11436936

 

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 


Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat
 • De Taling

 


Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 06-30054864 (h-jansen12@hotmail.com)

 

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Vacant
Waarneming: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 06-30054864 (h-jansen12@hotmail.com)

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 


Ouderlingen: Machiel en Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 


Ouderling: Linda Boesschen Hospers-Bosboom, De Patrijs 11, tel. 06-49033832 (janenlindabh@gmail.com)

 

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 


Ouderling: Herman en Gerlinde Smit-Smoes, Esrand 60, 7672 BE, tel. 0546-865688 (herman.gerlinde@gmail.com)

 

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 


Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

 


naar Boven