Wijk Zuid

Wijkpredikant

Ds. Rob (R.J.) Kranen

De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen,
tel. 0546-566606 of 06-58716571
Email: ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl
Vrije dag: zaterdag
Beltijden: niet tussen 17.30 – 19.00 uur.
Scriba: Jeannette Eshuis-Evers, De Lijster 23,
tel. 06-52639074 of 0546-568086
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier
 
 

Diensten in de Aakerk

Meer informatie vindt u onder “Laatste nieuws”
U zult zich (incl. kinderen voor de oppas) voor de dienst moeten aanmelden uiterlijk vrijdagavond 23.59 uur via:

aanmeldingaakerk@hervormdvriezenveen.nl

 
 

Gezocht: Beameraars voor de Aakerk!

In elke dienst in de Aakerk wordt gebruik gemaakt van PowerPoint. Daarnaast wordt elke dienst gestreamed. Op dit moment verzorgt ds. Kranen in de diensten waarin hij voorgaat zowel de PowerPoint als de YouTube stream. Voor de diensten waarin een gastpredikant voorgaat, zijn er twee beameraars beschikbaar.
We willen ernaar toe, dat de bediening van de PowerPoint en YouTube (OBS) in elke dienst wordt verzorgd door een beameraar. Daarom zoeken we gemeenteleden (m/v, jong/oud) die dit als team zouden willen verzorgen. Dominee Kranen zal zelf de PowerPoints blijven maken, dus het gaat alleen om bediening op de zondagmorgen.
Vindt u/jij het leuk om af en toe op een zondag dit te verzorgen – een plaats achter de ‘beamerbar’ is voor jou gereserveerd (het kan zelfs vanaf je zitplaats in de kerk; na opstarten is voor de bediening alleen de presenter nodig!), laat dat dan even weten; mail of bel ds. Kranen. Als we een paar mensen hebben, dan komen we een keer bij elkaar om te oefenen.

 
– Update: 12 augustus 2020 –

 

LAATSTE NIEUWS

De gevolgen van “Corona” voor onze gemeente op een rijtje

  – Update 1 augustus 2020 –
   
   
Erediensten:

Vanaf 5 juli worden er in de Aakerk weer diensten gehouden, met inachtneming van de anderhalvemeter maatregel. Daardoor kunnen er hooguit 50 a 60 gemeenteleden gelijktijdig de dienst bijwonen.
Na een proef om naast de ochtenddienst ook een middagdienst te organiseren, is besloten vanwege gebrek aan behoefte de middagdiensten tijdens de vakantie niet door te laten gaan. Of na de vakantie de middagdienst alsnog gehouden zal worden, is afhankelijk van de opgaven. De diensten in de Aakerk zullen worden gestreamd via YouTube. De knop om bij die diensten te komen vindt u bovenaan deze pagina en achter de betreffende dienst in het dienstenrooster hieronder.

Voor de Aakerk geldt dat we ons houden aan de volgende afspraken:

 • Aanmelden voor de dienst uiterlijk vrijdagavond 23.59 uur, voorafgaande aan die zondag, via aanmeldingaakerk@hervormdvriezenveen.nl
 • U krijgt via mail te horen in welke rij u bent ingedeeld. Heel vroeg komen hoeft dus niet, want uw plaats is gereserveerd.
 • Er is wél oppas (alleen tijdens de ochtenddienst), géén kindernevendienst.
 • Voor de kinderen van de kindernevendienstleeftijd is er wekelijks een aanbod op Padled: http://nl.padled.com/aakerk2020/kindernevendienst. Het wachtwoord is ‘Aakerk’.
 • Bij klachten niet naar de kerk komen.
 • In het kleine halletje staan ontsmettingsmiddelen; maak daarvan gebruik.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe, dus bij binnenkomst in de grote hal direct linksaf de kerkzaal in.
 • Zo ver mogelijk inschuiven in de rij waar u bent ingedeeld, maar houd altijd 3 stoelen tussen u en anderen in.
 • Een zgn. ‘huishouden’ mag bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen van de koster en/of coördinator.
 • In de kerk – tot geruststelling van de één, tot teleurstelling van de ander, en voor de meesten beide(!) – niet gezongen! Helaas!
 • Het voorbedeboek wordt tot nader order niet gebruikt. Voorbeden kunt u per email doorgeven aan onze scriba, of direct aan ondergetekende.
 •  
  Protocol Oppasdienst:

 • Kinderen die naar de oppas komen moet net als de reguliere kerkgangers voorafgaand aan de dienst per mail aangemeld worden.
 • Kinderen moeten gezond zijn.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere ouders of oppassers.
 • Voor het brengen van uw kind: Neem de ingang aan de zijkant van de kerk (bij de keuken). De leiding zal u opwachten bij de deur van de kinderoppas. Neemt u daar afscheid van uw kind.
 • Komt u met een maxi cosy of kinderwagen, ontsmet deze dan met desinfectiemiddel en laat deze ook bij de ingang staan. De oppasser zal uw kind met maxi cosy of kinderwagen de zaal van de oppas in brengen.
 • Ga ook via de deur waardoor u de kerk binnen bent gekomen weer naar buiten en ga dan via de normale ingang de kerk binnen om de dienst bij te wonen. Het is dus niet de bedoeling dat u via de hal de kerkzaal binnen gaat.
 • Heeft uw kind nog drinken of voeding nodig, geef dit dan mee in de tas van uw kind. Deze tas kunt u ook bij de ingang achterlaten.
 • Na de dienst zal het ophalen op dezelfde manier gaan, houd opnieuw 1,5 meter afstand en houd het ophaalmoment kort. De oppasser zorgt ervoor dat uw kind zijn jas en tas bij zich heeft.
 • Voor het dienstenrooster in de Aakerk zie “Aakerk: Diensten en Liturgie”

    
  Bediening Heilig Avondmaal:

  Het moderamen van de synode van de PKN heeft het advies uitgebracht in ook in deze tijd het Heilig Avondmaal te vieren met gebruikmaking van de moderne middelen (klik hier om het advies te lezen).
  Het moderamen van onze gemeente heeft dit advies overgenomen en voorgelegd aan de predikanten om hier op goede wijze vorm aan te geven.

    
  Bediening Heilige Doop:

  Er mag weer gedoopt worden.

    
  Rouwdiensten:

  Het college van kerkrentmeesters heeft bepaald dat de richtlijnen van de landelijke kerk met betrekking tot het aantal mensen dat een dienst mag bijwonen, ook voor rouwdiensten gevolgd zal worden. De afstand tussen de mensen zal ook in deze diensten 1½ meter moeten zijn.
  Hoe de condoleance vorm krijgt, zal de familie met de uitvaartondernemer moeten bespreken.

    
  Huwelijksdiensten:

  Voor bruidsparen is de huwelijksdag één van de hoogtepunten in hun leven. De dienst waarin hun huwelijk kerkelijk bevestigd en ingezegend wordt, zal als het grootste moment van die dag beleefd worden. Voor huwelijksdiensten gelden echter ook beperkingen ten aanzien van het aantal aanwezige mensen vanwege de afstand van 1½ meter.

    
  Pastoraat:

  De coronacrisis heeft directe gevolgen voor het pastoraat. Het verzoek van overheidswege om (sociaal) contact zoveel mogelijk te mijden, raakt het huisbezoek. We hebben besloten om voorlopig geen regulier huisbezoek te doen. Wel kunt u zelf om huisbezoek vragen (pastoraat op afroep).
  Vanuit de ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen is het aantal bezoekers per patiënt/bewoner beperkt tot één per dag. Het lijkt ons goed om ons als kerk in dezen terughoudend op te stellen; d.w.z. dat er vanuit de kerk geen initiatief tot ziekenbezoek of bezoek aan bewoners van een verzorgingshuis genomen wordt. Uiteraard zijn de predikanten en de ouderlingen van harte bereid op bezoek te komen als daarom (door de familie) gevraagd wordt. Wellicht kunnen de moderne communicatiemiddelen (telefoon, e-mail etc.) ons helpen om met elkaar in contact te blijven.

  Voor PASTORAAT VIA TELEFOON zie “TELEFONISCH PASTORAAT”

    
  Kerkelijke gebouwen:

  Activiteiten die vanuit de Hervormde gemeente georganiseerd worden en in één van de kerkelijke gebouwen plaatsvinden (in Stjäävelin, Grote Kerk, Aakerk, Westerkerk en Pollenkerk) gaan tot nader order niet door. Ook zullen er geen bijeenkomsten in CCK2 en de Suite gehouden worden!
  Het wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van de leden van een (kleine) kring die thuis gehouden wordt, overgelaten of ze de kring doorgang laten vinden of niet.

    
  Beleidsplan algemene kerkenraad:

  In de kerkbode hebt u kunnen lezen dat het conceptbeleidsplan dat door de algemene kerkenraad is vastgesteld, voorgelegd is aan de wijkkerkenraden. Via de wijkkerkenraad zal de (wijk)gemeente geïnformeerd worden over de plannen. Daarna zal er een gemeenteavond gehouden worden waarop inhoudelijk op de plannen gereageerd kan worden. Daar de kerkenraden vanwege de coronacrisis in de komende tijd niet (of minder) vergaderen, lukt het niet om deze gemeenteavonden te houden op de data die reeds genoemd zijn. Zeer waarschijnlijk worden deze avonden pas gehouden na de zomervakantie. Exacte data zijn nog niet bekend.

  AAKERK: DIENSTEN & LITURGIE  10.00 uur, Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).
   
  Aanmelden uiterlijk vrijdagavond 23.59 uur via:

  aanmeldingaakerk@hervormdvriezenveen.nl

  U krijgt een bevestigingsmail, waarin wordt aangegeven of u wordt verwacht, dan wel de dienst niet kunt bijwonen.
  Als het te druk is, kan het zijn dat u uiteindelijk toch niet bij de dienst kunt zijn. Onze scriba probeert de aanmeldingen zo goed mogelijk te verdelen.
   

  VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)
   

   Dienstenrooster Aakerk (onder voorbehoud):
  • 16 augustus: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
  • 23 augustus: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
  • 30 augustus: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 2
  • 6 september: ds. R.J. Kranen
  • 13 september: ds. R.J. Kranen
  • 20 september (Opening Winterwerk): ds. R.J. Kranen, combo 2
  • 27 september: ds. G. Doorn
  • 4 oktober: ds. R.J. Kranen
  • 11 oktober: ds. M.P. Plette te Vriezenveen
  • 18 oktober: ds. A. Prins
  • 25 oktober: ds. R.J. Kranen
  • 1 november: ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (doopzitting 19 oktober, 19.30 uur)
  • 8 november: ds. R.J. Kranen
  • 15 november: ds. M.H. de Jong
  • 22 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, Herdenken van de overledenen afgelopen jaar
  • 29 november (1e Advent): ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
  • 6 december (2e Advent): ds. R.J. Kranen
  • 13 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop, combo 1 (doopzitting 30 november, 19.30 uur)
  • 20 december: ds. G. Doorn
  • 24 december (Kerstavond, 22.30 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst
  • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen
  • 27 december: da. R.Vedders-Dekker te Markelo

  2020

  • 9 augustus: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, Liturgie downloaden , dienst kijken)
  • 2 augustus: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, liturgie ,dienst kijken)
  • 26 juli (10.00 uur): ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, liturgie, dienst kijken)
  • 19 juli (10.00 uur): ds. J.W. Goossen (streaming, hooguit 50 a 60 personen, aanmelden, dienst kijken)
  • 19 juli (14.30 uur): ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn (streaming, hooguit 50 a 60 personen, aanmelden, dienst kijken)
  • 12 juli (10.00 uur): ds. R.J. Kranen (streaming, hooguit 50 a 60 personen, aanmelden, dienst kijken)
  • 5 juli (10.00 uur): ds. R.J. Kranen, bediening van de Heilige doop (streaming, hooguit 50 a 60 personen, aanmelden, dienst kijken)
  • 5 juli (14.30 uur): ds. R.J. Kranen, bevestiging Erik Souverijn (streaming, hooguit 50 a 60 personen, aanmelden, dienst kijken)
  • 28 juni (10.00 uur): ds. R.J. Kranen (streaming, hooguit 30 personen, dienst kijken)
  • 21 juni (10.00 uur): ds. R.J. Kranen (dienst kijken)
  • 14 juni (10.00 uur): ds. R.J. Kranen (dienst kijken)


  KINDERNEVENDIENST / KINDERMOMENT

  Kindernevendienst


  Dit is de QR code van ons digitale prikbord.

  SCAN

  met je mobieltje, of

  KLIK

  erop en je komt uit bij het prikbord.
  Het wachtwoord is: Aakerk
  Als je met je mobieltje een foto maakt van je werkje, dan kan je die uploaden naar het prikbord.
  Doen hoor!!!

  We proberen voor elke zondag er weer iets nieuws op te zetten.

  Veel plezier ermee!

  TELEFONISCH PASTORAAT: DE HERDERLIJN

  De herderlijn

  De corona-besmetting is op dit moment gelukkig laag. Toch blijft ‘social distancing’ het advies. Zomaar op huisbezoek komen is dan ook niet verstandig, noch voor u, noch voor mij. Wilt u mij – om welke reden ook! – toch spreken, dan nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het volgende telefoonnummer:

  06 – 58 71 65 71

  Ik noem het maar de “Herderlijn”, aangezien een dominee ook wel “herder en leraar” wordt genoemd.
  Dus schroom niet: hebt u behoefte aan een gesprekje, raad, gewoon een luisterend oor, bel gerust!
  De lijn is open van 9.30 tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur.

  ds. Rob Kranen

  KROONJUWELEN

   Wekelijks een nieuw muzikaal pareltje over Hem Die de werkelijke kroon draagt en… gééft!
    
   “Zalig is de mens die verzoeking verdraagt,
   want als hij beproefd gebleken is,
   zal hij de kroon van het leven ontvangen,
   die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.”
   (Jakobus 1:12)

   

  Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
  Vanwaar zal mijn hulp komen?
  Mijn hulp is van de Here!
   
   
   
   

  Weest U de woorden in mijn mond
  de gedachten in mijn hoofd
  de daden van mijn hart!
   
   
   
   

  Leg het gebed van je hart
  neer voor de Heer
  met de woorden: “Onze Vader…”
   
   
   
   

  Pinksteren…
  Een wandeling in geloof!
   
   
   
   
   

  Een gebed voor jou…
   
   
   
   
   
   

  Het Evangelie
  als muziek in de oren…
   
   
   
   
   

  4 mei

  “God be in my head”
  (Walford-Davies)
   
   
   
   

  Gezang 51
  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom.
  Want, o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt.
   
   
   
   

  Onze hulp is in de naam van de Heer,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft,
  Die trouw blijft tot in eeuwigheid
  en nooit loslaat het werk van zijn handen!
  (“I will be still and know You are God!” – Opw. 695)
   
   

  HIJ LEEFT!
  EN IK MET HEM!
   
   
   
   
   

  Damascus met “Glorieus”
  Hip Hop met een magistrale tekst:
  over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen
   
   
   
   

  Mijn tranen voor U…
  (Muziek: “I cried for You”, Katie Melua.
  Beelden uit: “Passion of the Christ”)
   
   
   
   

  Alzo lief heeft God de wereld… (Joh.3:16)
  (Uit: “The Crucifixion”, John Stainer)
   
   
   
   
   

  Gebed in coronatijd
  William Boer (27) en zijn vriendin Annewil de Jong (20) schreven een hoopvol coronalied. William zag als IC-verpleegkundige van het Rotterdamse Ikaziaziekenhuis patiënten in eenzame isolatie sterven aan het coronavirus. Zijn vriendin is verzorgende in verpleeghuis Salem in Ridderkerk.
   
   
   
  Klik om af te spelen
  De Balsem
  van Gilead
   
   
   
   
   

  GEMEENTEAVONDEN OVER NIEUW BELEIDSPLAN

   In de algemene kerkenraad is de laatste hand gelegd aan een nieuw en uitdagend beleidsplan met verstrekkende gevolgen! voor de hele gemeente, ook voor Wijk Zuid. Dit plan is reeds in de wijkkerkenraad besproken en zal als concept worden voorgelegd aan de gemeenteleden van alle wijken. In elke wijk worden daarvoor twee gemeente-avonden belegd. Op welke data deze avonden worden belegd, is vanwege de coronacrisis nu niet bekend, maar ga er maar vanuit dat het wordt

   na de zomervakantie

   De eerste (informatie)avond is bedoeld om het plan uit de doeken te doen en alle informatieve vragen te beantwoorden. U krijgt dan enkele weken de gelegenheid het plan te laten bezinken en met elkaar te bespreken. De tweede avond, de inspraakavond, is bedoeld om uw mening over dit plan te horen en te verzamelen. Daarna zullen de uitkomsten van de tweede avond in de wijkkerkenraad worden besproken en meegenomen naar de algemene kerkenraad.

   Het plan zal bij uitvoering ervan een grote impact op ons gemeenteleven hebben. U wordt dan ook van harte uitgenodigd en aanbevolen om mee te praten en denken. Het al of niet uitvoeren van dit plan is in grote mate afhankelijk van uw mening! Laat die dan ook horen!

  KALENDER


  (Onder voorbehoud van de ontwikkelingen Covid-19)
   

  Augustus

  Juli

  Juli


  PASTORALIA

  Pastoralia Wijk Zuid

   Verzorgingstehuizen

   Onze broeders en zusters in de verzorgingstehuizen kunnen vanaf heden niet meer bezocht worden. Zelfs niet door hun eigen geliefden. Dat is voor hen, maar ook voor hun geliefden (echtgenoten, kinderen) ook heel erg zwaar.
   Gelukkig kunnen we nog iets: een kaartje sturen!
   Een kaartje naar hun is ook een kaartje naar hun geliefden!

   Wilt u een kaartje sturen, dan zijn hier een paar adressen van gemeenteleden:

   Gerrit Kamerling wordt verzorgd in Het Meulenbeld:
   Het Meulenbelt
   Afdeling Bellinkhof, geel
   Vriezenveenseweg 176
   7602 PV Almelo

   Agnes Smit-Borsje wordt verzorgd in de Weemelanden:
   De Weemelanden,
   afdeling Peddemors
   kamer 26
   Koningsweg 24
   7672 GD Vriezenveen

   Johanna Smelt-Bosch wordt verzorgd in Eugeria:
   Eugeria
   Villa Pavilioen
   Kamer 2
   Roskamstraat 28
   7602 JT Almelo

   Van harte aanbevolen om hen een kaartje te sturen.

   Henk Hekhuis is aan het revalideren als gevolg van zijn herseninfarct.
   Een kaartje aan hem en zijn vrouw Ada is natuurlijk ook een heel fijne ‘hart onder de riem’:

   Henk en Ada Hekhuis-Snippe
   De Groenling 13
   7671 VM Vriezenveen.

  VERSLAG KERKENRAAD: 11 juni 2020

  Kort verslag kerkenraadsvergadering 11 juni 2020

   Op donderdagavond 11 juni kwamen we na een pauze van een paar maanden weer bij elkaar. De Aakerk was omgebouwd tot vergaderzaal, waar we op ruime afstand van elkaar konden zitten en deelnemen aan de vergadering.
   Hoewel de vergadering in het bijzonder was belegd om samen de nieuwe beleidsplannen van de Algemene Kerkenraad te bespreken, zullen we de uitkomsten hiervan nog niet openbaar maken. Dit om het gesprek in de gemeente hierover, dat nog op gang moet komen, op geen enkele wijze vooraf te willen beïnvloeden.
   Natuurlijk wordt allereerst uitgebreid stil gestaan bij de kerkdiensten van juni en juli. Afspraken worden bevestigd dan wel gemaakt.
   Dit is normaal gesproken ook de tijd, waarin we de zondag van de opening van het winterwerk voorbereiden. Maar gezien de coronacrisis zullen we dit jaar waarschijnlijk geen bijzonderheden organiseren. Bij goed weer misschien een buitendienst op het veld bij de Aakerk? We zullen zien.
   Ouderling Han Teunis gaf in deze vergadering aan, dat hij en zijn vrouw Henriëtte met onmiddellijke ingang hun ambt als ouderling zullen moeten opgeven. Dat spijt de vergadering enorm en we willen hen heel hartelijk danken voor hun inzet van de afgelopen jaren, en wensen in het bijzonder Henriëtte van harte beterschap toe.
   Toen werd het tijd voor de bespreking van het beleidsplan. Dat gebeurde aan de hand van 20 stellingen, die aan het beleidsplan waren onttrokken en samen zicht geven op de inhoud van het plan. De kerkenraadsleden konden zich thuis al buigen over de stellingen en hun mening geven. De resultaten werden in de vergadering besproken. Het werd uiteindelijk een lange vergadering, waarin de kerkenraad tot een standpunt is gekomen aangaande het voorliggende plan.

  FOTOBOEK


  Afbraak van de oude Aakerk


  Bouw van de nieuwe Aakerk


  De nieuwe Aakerk


  De kastanje in bloei

  Foto’s van Bertus Ramerman

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Startzondag


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Laatste zondag kerkelijk jaar


  AMBTSDRAGERS


 • Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (Harmkuper1@gmail.com)
 • Marieke Slot-Post, Zilvermeeuw 51, tel. 06-10646785 (herman_marieke@outlook.com)
 • Ruth Doortmont-Hekhuis, De IJsvogel 19, tel. 06-23952357 (fam.doortmont@gmail.com)
 • Mirna Volkerink-Teunis, De Zwaan 4, 7671 WS, tel. 06-45460498 (mirnateunis@hotmail.com)
 • Erik Souverijn, De Koolmees 13, tel. 06-12854165 (eriksouverijn@gmail.com)
 • Carólie Krommendijk-Jaspers Faijer, Oosteinde 10, tel. 0546-563244 (carolie.krommendijk@gmail.com)
 • Hans van Buuren, Mauritshof 28, tel. 0546-454644 (hansvanbuuren@vjenne.nl)
 • Hans Tijhof, Ploeg 12, tel. 06-30116970 (htijhof@gmail.com)
 • Jolanda Uitslag-Niphuis, De Lijster 14, tel. 06-41739739 (jolandauitslag@gmail.com)
 • Josien Waterink – Meijerink, De Kwikstaart 2, tel. 06-20626545 (waterink.dj@gmail.com)
 • Bert Aman, Strekel 10, tel. 0546-563068 (ab.aman01@gmail.com)
 • Lida van Losser-Jonker, De Putter 12, tel. 0546-564286 (lida.van.losser@gmail.com)
 • Gert Jan Pezij, De Karekiet 12, tel. 0546-566092 (gertjanpezij@gmail.com)
 • Vroukje Post-Bokdam, de Zilvermeeuw 24, tel. 0546-565578 (gjpost@hetnet.nl)
 • Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)
 • Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)
 • Daphne Coes en mw. Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
 • Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com)
 • Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)
 • Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
 • Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)
 • Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)
 • Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)
 • Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)
 • Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)
 • Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)
 • Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)
 • Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)
 • Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)

 • SECTIE INDELING


 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)
 •  
   

  Aadorp
 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)

 • Ouderling: Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)

 • De Nachtegaal
 • De Tuinfluiter
 • Huize Elzenhoek
 • De Taling

 • Ouderling: Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut

 • Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 • De Koolmees 51 en hoger

 • Ouderling: Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet

 • Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 • Ouderling: Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 • Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 • Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 • Ouderling: Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)
  Aadorp :

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 • Ouderling: Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com)

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 • Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat

 • Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 • In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

  Ouderling: Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 • Ouderlingen: Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 • Ouderling: Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 • Vacant

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 • Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik