Wijk Zuid

Wijkpredikant

Vacant


Ambulant predikant:
Ds. G. de Ruiter,
Anemoon 56,
7433 LH Nijverdal.
Telefoon: 06-35607234.
Email: ds.deruiter.vriezenveen@hotmail.com
Website: www.gertderuiter.nl

Scriba: Gerda Berends – Teunis, De Groenling 4,
tel. 06-38085261
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier
Om het algemene concept beleidsplan te downloaden, klik op Beleidsplan 2022-2025

– Laatste update: 2 juni 2023 –

LAATSTE NIEUWS


– Laatste update: 25 mei 2023 –

Gebedshalfuur – 4 juni

Op zondag 4 juni is er voorafgaand aan de kerkdienst in de Aakerk weer een gebedshalfuur, van 9.00 tot 9.30 uur.
Iedereen is hierbij van harte welkom.

Whatsapp groep Wijk Zuid

Waarom een app-groep voor wijk Zuid? Daar hebben we verschillende doelen mee. Allereerst om de verbondenheid met elkaar te stimuleren. Maar ook om elkaar te bemoedigen. Om gericht voor elkaar te kunnen bidden, bijvoorbeeld in gebedsaanvragen. Soms kunnen we elkaar heel praktisch van dienst zijn en kan daar een oproepje voor gedaan worden: vervoer naar een arts, een klusje bij een oudere, enz. Kortom, een scala aan mogelijkheden en doelen. Maar… een leeftijdsgrens om deel te nemen aan deze groep wordt niet gesteld.

Wilt u, wil jij worden opgenomen in deze groepsapp, geef je mobiele nummer dan even aan Gerda Berends door (wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl). Dan zorgt zij ervoor, dat je er deelgenoot van wordt.

KERKDIENSTEN10.00 uur, Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).
VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)

Dienstenrooster Aakerk (onder voorbehoud):
 • 4 juni: ds. R.J. Kranen (Z), doopdienst
 • 11 juni: ds. R. Dekker-Averesch, Vriezenveen (M)
 • 18 juni: ds. H. Eldering, Vaassen (Z)
 • 25 juni: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z), bevestiging ambtsdragers
 • 2 juli: ds. R.J. Kranen (Z), viering Heilig Avondmaal
 • 9 juli: ds. R.J. Kranen (Z), doopdienst
 • 16 juli: ds. mw. L.H. Kansen-Brasz (M)
 • 23 juli: ds. M.H. de Jong (W)
 • 30 juli: ds. H. Dekker, Klazienaveen Noord (Z)
 • 6 augustus: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham (Z)
 • 13 augustus: ds. R.J. Kranen (Z)
 • 20 augustus: ds. K.W.F. Borsje (W)
 • 27 augustus: ds. H. Dekkers, Wierden (Z)
 • 3 september: ds. W.J.J. Glashouwer, Amersfoort (Z)
 • 10 september: ds. R.J. Kranen (Z), viering Heilig Avondmaal
 • 17 september: ds. A. Prins (O)
 • 24 september, opening winterwerk: ds. G. Doorn, Bunschoten-Spakenburg (Z)
 • 1 oktober: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z), doopdienst
 • 8 oktober: ds. R.J. Kranen (Z)
 • 15 oktober: ds. M.H. de Jong (W)
 • 22 oktober: ds. mw. G. Agterhuis, Ottoland (Z)
 • 29 oktober: ds. R.J. Kranen (Z)
 • 5 november: ds. A. Groeneveld, Lunteren (M)
 • 12 november: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal (Z)
 • 19 november: ds. R.J. Kranen (Z)
 • 26 november, Laatste zondag kerkelijk jaar: ds. Jaques Steenkamp, Lunteren (Z), herdenken overledenen
 • 3 december, 1e advent: ds. G. Doorn, Bunschoten-Spakenburg (Z), viering Heilig Avondmaal
 • 10 december, 2e advent: ds. A. Prins (O)
 • 17 december, 3e advent: ds. H. Dekkers, Wierden (Z), doopdienst
 • 24 december, 4e advent: ds. W.H. van Boeijen, Dedemvaart (M)
 • 24 december, 22.30 uur: ds. E.H. Egberts, Rijssen (Z), Kerstnachtdienst
 • 25 december, 1e Kerstdag: Mw. Dr. M.G. De Vries, Wierden (Z)
 • 31 december, oudejaarsdag: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham (Z)


VERSLAG KERKENRAAD: 11 mei 2023

Uit de kerkenraad van 11 mei

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Harm Kuper opent de vergadering met het lezen van Lucas 24 : 36-53 en een overdenking uit het
Dagboek Elke dag een schone lei van Annie Berenst-Karkdijk. Het gaat over Hemelvaart.
Hemelvaartsdag heeft vaak de minste aandacht van de christelijke feestdagen, het is een prachtige
uitgaansdag. Maar het is natuurlijk veel meer. We denken eraan dat Jezus de straf die wij verdiend
hadden op zich genomen heeft, dat Zijn taak op aarde volbracht is en dat Hij Zijn werk in de hemel
voortzet. Hierna gaat Harm voor in gebed.
Aan het begin van de vergadering zijn drie afgevaardigden van het Missionair Team aanwezig. Aan de
hand van een Powerpoint-presentatie vertellen ze wat de doelstelling van het MT is, welke plannen
er zijn en welke activiteiten er nu al worden gehouden. Na deze uitleg krijgen de kerkenraadsleden
de gelegenheid om na te denken over de vragen: wie gun je meer van Jezus, welke kansen zie je voor
missionair werk en welke tools heb je nodig om zelf mee aan de slag te gaan. De antwoorden worden
op post-it briefjes geschreven, deze worden op een groot vel papier geplakt en na afloop van de
presentatie meegenomen door het MT. Ten slotte is er nog de gelegenheid om vragen te stellen.
De voorzitter bedankt de leden van het MT hartelijk voor de presentatie en de uitleg.
Op donderdag 1 juni is er weer een consistorievergadering, het thema is “stervensbegeleiding”,
ingeleid door ds. Gert de Ruiter. Deze avond is in principe bedoeld voor de sectie-ouderlingen, maar
ook de overige ambtsdragers zijn van harte welkom.
Op 25 juni staat het Heilig Avondmaal op het rooster. Omdat in deze dienst nieuwe ambtsdragers
worden bevestigd (door ds. Gert de Ruiter), wordt het avondmaal doorgeschoven naar de zondag
daarna, 2 juli. In deze dienst gaat ds. Rob Kranen voor.
Er worden twee huwelijksaanvragen besproken en goedgekeurd: Pieter Tol en Annelot Dijkstra op 12
mei en Jurgen Bosma en Marieke Davina op 29 september.
Anne Minkjan en Eva von Piekartz worden benoemd als jeugdouderling.
Bij Omzien naar elkaar worden de namen van enkele gemeenteleden genoemd.
Er blijven klachten komen over de verstaanbaarheid in de Grote Kerk. Het probleem is bekend, er
wordt regelmatig naar gekeken en aan gesleuteld.
Vanuit de verschillende geledingen worden wat zaken gemeld.
Carólie Krommendijk sluit de vergadering met voorbede en dankgebed.

FOTOBOEK


Afbraak van de oude Aakerk


Bouw van de nieuwe Aakerk


De nieuwe Aakerk

naar Boven

De kastanje in bloei

Foto’s van Bertus Ramerman

Startzondag

Laatste zondag kerkelijk jaar 2015

Startdienst Opening Winterwerk 2020

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2020


AMBTSDRAGERS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SECTIE INDELING


 

 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5), uitgezonderd Huize “Elzenhoek”, Westerweilandweg 14-16 (sectie 1)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)

 

 

Aadorp

 

 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)

 

naar Boven


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Ouderling: Dini Wolters – Pape, De Fuut 7, tel. 06-27314960 (diniwolters@gmail.com)

 

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut
 • De Tuinfluiter

 


Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 

 • De Koolmees 51 en hoger
 • De Nachtegaal

 


Ouderling: Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)

 

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet
 • Huize Elzenhoek (Westerweilandweg 14-16)

 


Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (betsiejansen71@outlook.com)

 

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 


Ouderling: Rita KleinJan, De Kievit 25, 7671 ZK, 06-22176012 (kleinjanrita@gmail.com)

 

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 


Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 


Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 


Ouderling: vacant
Waarneming Bruglaan en Weteringshoek: Hennie en Daphne Coes, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Waarneming overig: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 


Ouderling: Herman Slot, De Zilvermeeuw 51, tel. 06-11436936

 

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 


Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat
 • De Taling

 


Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Ouderling: Vacant
Waarneming: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 


Ouderlingen: Machiel en Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 


Ouderling: Vacant
Waarneming: nntb

 

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 


Ouderling: Herman en Gerlinde Smit-Smoes, Esrand 60, 7672 BE, tel. 0546-865688 (herman.gerlinde@gmail.com)

 

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 


Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

 


naar Boven