Wijk Zuid

Wijkpredikant

Ds. Rob (R.J.) Kranen

De Wulp 20, 7671 ZP Vriezenveen,
tel. 0546-566606 of 06-58716571
Email: ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl
Vrije dag: zaterdag
Beltijden: niet tussen 17.30 – 19.00 uur.
Scriba: Jeannette Eshuis-Evers, De Lijster 23,
tel. 06-52639074
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier
 
 

JONGERENCATECHISATIE ONLINEJONGERENCATECHISATIE ONLINE VANAF 18 JANUARI
Vanwege de verlengde lockdown hebben de mentoren van de jongerencatechisatie aangegeven het contact met de jongeren online te willen herstellen. Daarom zal er vanaf a.s. maandag 18 januari weer jongerencatechisatie worden gehouden op de maandag, dinsdag en vrijdag, maar dan online. We hopen op die manier weer even met onze jongeren van gedachten te kunnen wisselen over wat ons bezig houdt in ons geloof. Wilt u als ouders uw kind stimuleren om ook daadwerkelijk in de catechisatie aanwezig te zijn?

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
AANMELDEN KERKDIENST AAKERK
Aanmeldmogelijkheden:
– Via de SCIPIO APP
– Via WHATSAPP
– Telefonisch (06-52639074)
– Via Email (Klik hierboven op knop “Aanmelden kerkdienst”)
Onze scriba zal per week bekijken wie er voor een dienst worden uitgenodigd. Daarbij geldt NIET de regel “wie het eerst komt…”, maar bij het plaatsen probeert zij rekening te houden met een goede verdeling van de aanmeldingen over de diensten door de weken heen.
 
 

– Laatste update: 14 januari 2021 –

 

LAATSTE NIEUWS (whatsapp groep Wijk Zuid)

Whatsapp groep Wijk Zuid

  U hebt al eerder kunnen lezen, dat we als wijkkerkenraad het idee hebben opgevat om ook voor onze Wijk een whatsappgroep op te richten. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden en u kunt zich daarvoor opgeven bij ds. Kranen (ds.kranen@hervormdvriezenveen.nl) of bij onze evangelisatieouderling Marieke slot (herman.marieke@outlook.com).
  Waarom een app-groep voor wijk Zuid? Daar hebben we verschillende doelen mee. Allereerst om in deze tijden van ‘social distancing’ de verbondenheid met elkaar te stimuleren. Maar ook om elkaar te bemoedigen. Om gericht voor elkaar te kunnen bidden, bijvoorbeeld in gebedaanvragen. Soms kunnen we elkaar heel praktisch van dienst zijn en kan daar een oproepje voor gedaan worden: vervoer naar een arts, een klusje bij een oudere, enz. Kortom, een scala aan mogelijkheden en doelen. Maar… een leeftijdsgrens om deel te nemen aan deze groep wordt niet gesteld.
  Maar je wilt natuurlijk ook voorkomen dat het een brei aan berichten, reclame’s, en ‘wat al niet meer’ gaat worden. Daarom hebben we enkele beheerders aangesteld, die als enige berichten op de groepsapp kunnen plaatsen. Dat zijn ondergetekende en Marieke. Wij zullen alleen gebedsaanvragen en pastorale omstandigheden van gemeenteleden op de app plaatsen, wanneer de betrokkene hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
  Wilt u, wil jij worden opgenomen in deze groepsapp, geef je mobiele nummer dan even aan mij of Marieke door. Dan zorgen wij ervoor, dat je er deelgenoot van wordt.

 
 
 

De gevolgen van “Corona” voor onze gemeente op een rijtje

  – Laatste update: 12 januari 2021 –
   
   

Erediensten

Op dit moment zijn er alleen digitale diensten, die worden gestreamd vanuit de Grote Kerk: een ochtend en een avonddienst.

Overige maatregelen

• Er worden geen doordeweekse bijeenkomsten, kerkenraadsvergaderingen, andere vergaderingen, besprekingen en samenkomsten gehouden in de kerkelijke gebouwen. Er vindt ook geen verhuur plaats van ruimtes aan externe groepen.
• Vergaderingen, besprekingen en dergelijk zoveel mogelijk online.
• Catechisaties en jeugdwerk voor kinderen en tieners vinden op dit moment niet plaats.
• Huiskringen en bijeenkomsten in de huiselijke kring worden eveneens afgeraden.

Voor het dienstenrooster in de Aakerk zie “Aakerk: Diensten en Liturgie”

   
Bediening Heilig Avondmaal

Op de avondmaalszondagen wordt er Heilig Avondmaal gevierd op een veilige manier: brood en wijn worden bij de ingang van de kerk mee gegeven in afgesloten bakjes en bekertjes.

   
Bediening Heilige Doop

Er mag gedoopt worden.

   
Rouwdiensten

Voor deze diensten gelden op dit moment dezelfde regels als voor de reguliere erediensten: maximaal 30 personen.
Hoe de condoleance vorm krijgt, zal de familie met de uitvaartondernemer moeten bespreken.

   
Huwelijksdiensten

Voor bruidsparen is de huwelijksdag één van de hoogtepunten in hun leven. De dienst waarin hun huwelijk kerkelijk bevestigd en ingezegend wordt, zal als het grootste moment van die dag beleefd worden. Toch gelden voor huwelijksdiensten ook dezelfde beperkingen ten aanzien van het aantal aanwezige mensen als voor de reguliere erediensten: maximaal 30 personen.

   
Pastoraat

De coronacrisis heeft directe gevolgen voor het pastoraat. Het verzoek van overheidswege om (sociaal) contact zoveel mogelijk te mijden, raakt het huisbezoek. We hebben besloten om voorlopig geen regulier huisbezoek te doen. Wel kunt u zelf om huisbezoek vragen (pastoraat op afroep).
Vanuit de ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen is het aantal bezoekers per patiënt/bewoner beperkt tot één per dag. Het lijkt ons goed om ons als kerk in dezen terughoudend op te stellen; d.w.z. dat er vanuit de kerk geen initiatief tot ziekenbezoek of bezoek aan bewoners van een verzorgingshuis genomen wordt. Uiteraard zijn de predikanten en de ouderlingen van harte bereid op bezoek te komen als daarom (door de familie) gevraagd wordt. Wellicht kunnen de moderne communicatiemiddelen (telefoon, e-mail etc.) ons helpen om met elkaar in contact te blijven.

Voor PASTORAAT VIA TELEFOON zie “TELEFONISCH PASTORAAT”

   
Kerkelijke gebouwen

Activiteiten die vanuit de Hervormde gemeente georganiseerd worden en in één van de kerkelijke gebouwen plaatsvinden (in Stjäävelin, Grote Kerk, Aakerk, Westerkerk en Pollenkerk) gaan tot nader order niet door. Ook zullen er geen bijeenkomsten in CCK2 en de Suite gehouden worden!
Het wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van de leden van een (kleine) kring die thuis gehouden wordt, overgelaten of ze de kring doorgang laten vinden of niet.

   

AAKERK: DIENSTEN & LITURGIE10.00 uur, Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).
VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)
Tijdens de dienst is er in de periode van de corona-pandemie geen kinderennevendienst en oppas.
 

  Dienstenrooster Aakerk (onder voorbehoud):
 • 24 januari: ds. R.J. Kranen, (alleen online)
 • 31 januari: ds. R.J. Kranen (alleen online)
 • 7 februari: ds. R.J. Kranen, bevestiging ambtsdragers (alleen online)
 • 14 februari: ds. Wijk Midden (aanmelden verplicht)
 • 21 februari: ds. P. Lindhout, Dedemsvaart (aanmelden verplicht)
 • 28 februari: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 7 maart: ds. R.J. Kranen, doopdienst (aanmelden verplicht)
 • 14 maart: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 21 maart: ds. Wijk West (aanmelden verplicht)
 • 28 maart: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 2 april (19.30 uur, Goede Vrijdag): ds. R.J. Kranen, Heilig Avondmaal (aanmelden verplicht)
 • 4 april (Pasen): ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 11 april: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 18 april: ds. Wijk Oost (aanmelden verplicht)
 • 25 april: ds. R.J. Kranen, doopdienst (aanmelden verplicht)
 • 2 mei: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham (aanmelden verplicht)
 • 9 mei: ds. Wijk Midden (aanmelden verplicht)
 • 16 mei: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 23 mei (Pinksteren): ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 30 mei: ds. L.M. Aangeenbrug, Hellendoorn (aanmelden verplicht)
 • 6 juni: ds. R.J. Kranen, Heilig Avondmaal (aanmelden verplicht)
 • 13 juni: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 20 juni: ds. Wijk West (aanmelden verplicht)
 • 27 juni: ds. R.J. Kranen, doopdienst (aanmelden verplicht)
 • 4 juli: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 11 juli: da. H. Kramer-de Jong, Emmeloord (aanmelden verplicht)
 • 18 juli: ds. NNB (aanmelden verplicht)
 • 25 juli: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham (aanmelden verplicht)
 • 1 augustus: ds. Wijk Oost (aanmelden verplicht)
 • 8 augustus: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 15 augustus: ds. Wijk Midden (aanmelden verplicht)
 • 22 augustus: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 29 augustus: ds. R.J. Kranen, Heilig Avondmaal (aanmelden verplicht)
 • 5 september: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 12 september: ds. R.J. Kranen, doopdienst (aanmelden verplicht)
 • 19 september: ds. R.J. Kranen, opening winterwerk (aanmelden verplicht)
 • 26 september: ds. Wijk West (aanmelden verplicht)
 • 3 oktober: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 10 oktober: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 17 oktober: ds. NNB (aanmelden verplicht)
 • 24 oktober: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 31 oktober: ds. Wijk Oost (aanmelden verplicht)
 • 7 november: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 14 november: ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht)
 • 21 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, herdenken overledenen
 • 28 november (1e Advent): ds. R.J. Kranen, Heilig Avondmaal
 • 5 december (2e Advent): ds. Wijk West
 • 12 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen
 • 19 december (4e Advent): ds. R.J. Kranen
 • 24 december (22.30 uur, Kerstavond): ds. R.J. Kranen, Kerstnachtdienst
 • 25 december (10.00 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstmis
 • 26 december (2e Kerstdag): da. R. Vedders-Dekker, Markelo

2020

 • 10 januari: ds. R.J. Kranen (IS VERVALLEN)
 • 17 januari: ds. J.H. Dekkers, Wierden (IS VERVALLEN)
 • 3 januari: ds. R.J. Kranen (IS VERVALLEN)
 • 24 december (Kerstavond, 19.00 uur): ds. R.J. Kranen, Kerstavonddienst (stream, eerder opgenomen)
 • 25 december (Kerstmis): ds. R.J. Kranen (stream, eerder opgenomen)
 • 27 december: da. R.Vedders-Dekker te Markelo (IS VERVALLEN)
 • 31 december (19.30 uur, Oudjaar): ds. R.J. Kranen (IS VERVALLEN)
 • 20 december: ds. G. Doorn (IS VERVALLEN)
 • 13 december (3e Advent): ds. R.J. Kranen, bediening Heilige Doop (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
 • 6 december (2e Advent): ds. R.J. Kranen (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
 • 29 november (1e Advent): ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
 • 29 november (14.30 uur, Kinderdienst): ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal, catechese (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)
 • 22 november (Laatste zondag kerkelijk jaar): ds. R.J. Kranen, Herdenken van de overledenen afgelopen jaar (aanmelden verplicht, liturgie downloaden)


KINDERNEVENDIENST / KINDERMOMENT

Kindernevendienst


Dit is de QR code van ons digitale prikbord.

SCAN

met je mobieltje, of

KLIK

erop en je komt uit bij het prikbord.
Het wachtwoord is: Aakerk
Als je met je mobieltje een foto maakt van je werkje, dan kan je die uploaden naar het prikbord.
Doen hoor!!!
We proberen voor elke zondag er weer iets nieuws op te zetten. Veel plezier ermee!

TELEFONISCH PASTORAAT: DE HERDERLIJN

De herderlijn

De corona-besmetting is op dit moment gelukkig laag. Toch blijft ‘social distancing’ het advies. Zomaar op huisbezoek komen is dan ook niet verstandig, noch voor u, noch voor mij. Wilt u mij – om welke reden ook! – toch spreken, dan nodig ik u van harte uit om gebruik te maken van het volgende telefoonnummer:

06 – 58 71 65 71

Ik noem het maar de “Herderlijn”, aangezien een dominee ook wel “herder en leraar” wordt genoemd.
Dus schroom niet: hebt u behoefte aan een gesprekje, raad, gewoon een luisterend oor, bel gerust!
De lijn is open van 9.30 tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur.

ds. Rob Kranen

KROONJUWELEN

  Muzikale pareltjes over Hem Die de werkelijke kroon draagt en… gééft!
   
  “Zalig is de mens die verzoeking verdraagt,
  want als hij beproefd gebleken is,
  zal hij de kroon van het leven ontvangen,
  die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.”
  (Jakobus 1:12)

 

It is well with my soul…
Daar hebben we er EEN voor te danken!
 
 
 
 
 

Met de handen gevouwen…
Everytime I pray
(The Bowery)
 
 
 
 

Heer, weest mijn zicht!
Be Thou my vision!
(John Rutter, Cambridge Singers)
 
 
 
 

Liefde
begint met zingen!
Naar: Psalm 33
 
 
 
 

8 stemmen
Voces8
Christus is met mij!
 
 
 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here!
 
 
 
 

Weest U de woorden in mijn mond
de gedachten in mijn hoofd
de daden van mijn hart!
 
 
 
 

Leg het gebed van je hart
neer voor de Heer
met de woorden: “Onze Vader…”
 
 
 
 

Pinksteren…
Een wandeling in geloof!
 
 
 
 
 

Een gebed voor jou…
 
 
 
 
 
 

Het Evangelie
als muziek in de oren…
 
 
 
 
 

4 mei

“God be in my head”
(Walford-Davies)
 
 
 
 

Gezang 51
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom.
Want, o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt.
 
 
 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen!
(“I will be still and know You are God!” – Opw. 695)
 
 

HIJ LEEFT!
EN IK MET HEM!
 
 
 
 
 

Damascus met “Glorieus”
Hip Hop met een magistrale tekst:
over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen
 
 
 
 

Mijn tranen voor U…
(Muziek: “I cried for You”, Katie Melua.
Beelden uit: “Passion of the Christ”)
 
 
 
 

Alzo lief heeft God de wereld… (Joh.3:16)
(Uit: “The Crucifixion”, John Stainer)
 
 
 
 
 

Gebed in coronatijd
William Boer (27) en zijn vriendin Annewil de Jong (20) schreven een hoopvol coronalied. William zag als IC-verpleegkundige van het Rotterdamse Ikaziaziekenhuis patiënten in eenzame isolatie sterven aan het coronavirus. Zijn vriendin is verzorgende in verpleeghuis Salem in Ridderkerk.
 
 
 
Klik om af te spelen
De Balsem
van Gilead
 
 
 
 
 
naar Boven

KALENDER


  14
  20.00 uur, Wijkkerkenraadsvergadering (ONLINE)
  15
  GEEN CATECHISATIE
  18
  GEEN CATECHISATIE
  19
  GEEN CATECHISATIE
  22
  GEEN CATECHISATIE
  24
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  25
  GEEN CATECHISATIE
  26
  GEEN CATECHISATIE
  27
  19.30 uur, Vergadering Algemene Kerkenraad
  29
  GEEN CATECHISATIE
  31
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)

naar Boven

februari 2021

  1
  GEEN CATECHISATIE
  2
  GEEN CATECHISATIE
  3
  19.00 uur, Moderamen vergadering
  5
  GEEN CATECHISATIE
  7
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  8
  GEEN CATECHISATIE
  9
  GEEN CATECHISATIE
  11
  20.00 uur, Vergadering Wijkkerkenraad
  12
  GEEN CATECHISATIE
  14
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  15
  GEEN CATECHISATIE
  16
  GEEN CATECHISATIE
  17
  19.00 uur, doopzitting
  19
  GEEN CATECHISATIE
  21
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  28
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)

naar Boven

maart 2021

  1
  19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
  2
  19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
  18.15 – 21.00 uur, 16+ catechisatie, Grote Zaal Stjäävelin
  3
  19.00 uur, Moderamenvergadering
  5
  16.15 uur, Mentorcatechisatie, Grote Zaal Stjäävelin
  7
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  8
  19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
  9
  19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
  18.15 – 21.00 uur, 16+ catechisatie, Grote Zaal Stjäävelin
  10
  19.30 uur, Avonddienst Biddag, Grote Kerk (YouTube)
  11
  20.00 uur, Vergadering Wijkkerkenraad
  12
  16.15 uur, Mentorcatechisatie, Grote Zaal Stjäävelin
  14
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  15
  19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
  16
  19.00 uur, Mentorcatechisatie, Stjäävelin
  18.15 – 21.00 uur, 16+ catechisatie, Grote Zaal Stjäävelin
  19
  16.15 uur, Mentorcatechisatie, Grote Zaal Stjäävelin
  21
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  22
  19.30 uur, Evalutievergadering Mentorcatechisatie, Stjäävelin
  28
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  31
  19.00 uur, Moderamenvergadering

naar Boven

April 2021

  2
  19.30 uur, Avonddienst Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal, Aakerk (YouTube)
  4
  10.00 uur, Ochtenddienst Pasen, Aakerk (YouTube)
  7
  19.30 uur, Vergadering Algemene Kerkenraad
  8
  20.00 uur, Vergadering Wijkkerkenraad
  11
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  14
  19.00 uur, doopzitting
  18
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)
  25
  10.00 uur, Ochtenddienst, Aakerk (YouTube)

naar Boven


VERSLAG KERKENRAAD: 12 november 2020

Kort verslag kerkenraadsvergadering 12 november 2020

  Het was tijd om weer een keer “bij elkaar” te komen. Ditmaal digitaal.
  Na een korte opening door onze voorzitter, enkele mededelingen en de bespreking van de notulen, bespraken we de opzet van een whatsapp groep voor Wijk Zuid. Die komt eraan en als u zich daar bij aan wilt melden, dan kunt u dat doorgeven aan onze scriba. We hebben besloten dat er enkele beheerders van deze groep zullen zijn, en dat alleen zij iets kunnen ‘posten’ in de groep. Dit om te voorkomen dat het er een wildgroei ontstaat aan felicitaties, emoticonberichtjes, enz. Wie al in een appgroep zit, begrijpt precies waar dit over gaat. Mocht u toch iets willen posten, dan kan dat via een van de beheerders.
  De diensten van de laatste zondag van het kerkelijk jaar en het de viering van het Heilig Avondmaal worden besproken. Deze diensten moeten op een veilige wijze worden georganiseerd.
  Er wordt gesproken over de toekomst van de YouTube-uitzendingen: wat doen we hier mee als de coronamaatregelen uiteindelijk zijn verdwenen en we weer in groten getale bij elkaar mogen komen in de kerk? De kerkenraad is van mening dat ook dan uitzending van grote waarde kan zijn, zowel in evangeliserend karakter, als voor de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen gaan. Daar willen we deze uitzending ook na corona blijven voortzetten. Aangezien we nu nog volledig gebruik maken van particuliere middelen (camera’s, enz.) zal er een verzoek uitgaan naar het college van kerkrentmeesters voor budget, om een vast systeem te kunnen installeren.
  Vanuit verschillende geledingen wordt kort verslag gedaan van de ontwikkelingen die daarbinnen gaande zijn. Na ruim een uur wordt de vergadering afgesloten.

FOTOBOEK


Afbraak van de oude Aakerk


Bouw van de nieuwe Aakerk


De nieuwe Aakerk

naar Boven

De kastanje in bloei

Foto’s van Bertus Ramerman

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startzondag


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste zondag kerkelijk jaar 2015


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startdienst Opening Winterwerk 2020


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2020


AMBTSDRAGERS


 • Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (Harmkuper1@gmail.com)
 • Marieke Slot-Post, Zilvermeeuw 51, tel. 06-10646785 (herman_marieke@outlook.com)
 • Ruth Doortmont-Hekhuis, De IJsvogel 19, tel. 06-23952357 (fam.doortmont@gmail.com)
 • Mirna Volkerink-Teunis, De Zwaan 4, 7671 WS, tel. 06-45460498 (mirnateunis@hotmail.com)
 • Erik Souverijn, De Koolmees 13, tel. 06-12854165 (eriksouverijn@gmail.com)
 • Carólie Krommendijk-Jaspers Faijer, Oosteinde 10, tel. 0546-563244 (carolie.krommendijk@gmail.com)
 • Hans van Buuren, Mauritshof 28, tel. 0546-454644 (hansvanbuuren@vjenne.nl)
 • Hans Tijhof, Ploeg 12, tel. 06-30116970 (htijhof@gmail.com)
 • Jolanda Uitslag-Niphuis, De Lijster 14, tel. 06-41739739 (jolandauitslag@gmail.com)
 • Josien Waterink – Meijerink, De Kwikstaart 2, tel. 06-20626545 (waterink.dj@gmail.com)
 • Bert Aman, Strekel 10, tel. 0546-563068 (ab.aman01@gmail.com)
 • Lida van Losser-Jonker, De Putter 12, tel. 0546-564286 (lida.van.losser@gmail.com)
 • Gert Jan Pezij, De Karekiet 12, tel. 0546-566092 (gertjanpezij@gmail.com)
 • Vroukje Post-Bokdam, de Zilvermeeuw 24, tel. 0546-565578 (gjpost@hetnet.nl)
 • Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com) – sectie 16
 • Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl) – sectie 2
 • Daphne Coes en mw. Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com) – sectie 8
 • Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com) – sectie 10
 • Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl) – sectie 15
 • Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com) – sectie 7
 • Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl) – sectie 12
 • Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl) – sectie 5
 • Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl) – sectie 1
 • Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu) – sectie 14
 • Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com) – sectie 4
 • Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com) – sectie 6
 • Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com) – sectie 11
 • Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com) – sectie 3
 • Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com) – sectie 9

 • SECTIE INDELING


 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5), uitgezonderd Huize “Elzenhoek”, Westerweilandweg 14-16 (sectie 1)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)
 •  
   

  Aadorp
 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)
 • naar Boven


  Ouderling: Hans Jaspers Faijer, De Watersnip 21, tel. 0546-564747 (h.jaspersfaijer@noordik.nl)

 • De Nachtegaal
 • De Tuinfluiter
 • Huize Elzenhoek (Westerweilandweg 14-16)
 • De Taling

 • Ouderling: Bep Bosch-van Dam, Ruyterstraat 18, tel. 0546-563771 (bosch.vandam@gmail.nl)

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut

 • Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 • De Koolmees 51 en hoger

 • Ouderling: Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet

 • Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 • Ouderling: Arie Schonewille, De Merel 1, tel. 0546-562843 (schonewillea@outlook.com)

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 • Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 • Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
  Aadorp :

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 • Ouderling: Marion van der Veen-ten Have, Weteringshoek 7 Aadorp, tel. 0546-707112 (marionvdv21@gmail.com)
  Aadorp :

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 • Ouderling: Riëtte Dekker, De Putter 21, tel. 06-41878612 (eenentwintig_4@hotmail.com)

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 • Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat

 • Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 • In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

  Ouderling: Nienke Kranen-Banning, De Wulp 20, tel. 0546-566606 (nienke@familiekranen.nu)

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 • Ouderlingen: Machiel Dijkstra en mw. Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 • Ouderling: Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 • Vacant

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 • Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

 •  
   
  naar Boven