Wijk Zuid

Wijkpredikant

Vacant


Ambulant predikant:
Ds. G. de Ruiter,
Anemoon 56,
7433 LH Nijverdal.
Telefoon: 06-35607234.
Email: ds.deruiter.vriezenveen@hotmail.com
Website: www.gertderuiter.nl

Scriba: Gerda Berends – Teunis, De Groenling 4,
tel. 06-38085261
Email: wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl
Voorzitter kerkenraad: Gerrit Meijerink,
De Lijster 17, tel. 06-12072914
Email: meijerinkvr@hotmail.com
Download beleidsplan Wijk Zuid: Klik hier
Om het algemene concept beleidsplan te downloaden, klik op Beleidsplan 2022-2025

– Laatste update: 3 februari 2023 –

 

LAATSTE NIEUWS


– Laatste update: 3 februari 2023 –

Whatsapp groep Wijk Zuid

Waarom een app-groep voor wijk Zuid? Daar hebben we verschillende doelen mee. Allereerst om de verbondenheid met elkaar te stimuleren. Maar ook om elkaar te bemoedigen. Om gericht voor elkaar te kunnen bidden, bijvoorbeeld in gebedsaanvragen. Soms kunnen we elkaar heel praktisch van dienst zijn en kan daar een oproepje voor gedaan worden: vervoer naar een arts, een klusje bij een oudere, enz. Kortom, een scala aan mogelijkheden en doelen. Maar… een leeftijdsgrens om deel te nemen aan deze groep wordt niet gesteld.

Wilt u, wil jij worden opgenomen in deze groepsapp, geef je mobiele nummer dan even aan Gerda Berends door (wijk-zuid@hervormdvriezenveen.nl). Dan zorgt zij ervoor, dat je er deelgenoot van wordt.

KERKDIENSTEN10.00 uur, Aakerk, Albardastraat 14, 7611 BD Aadorp (Telefoon: 0546-864841).
VOORBEDEN voor de ochtenddienst kunt u aanvragen via een mail aan onze scriba (zie hierboven)

Dienstenrooster (onder voorbehoud):

Ivm tijdelijke sluiting van 3 kerkgebouwen zijn er in januari, februari en maart 2023 geen kerkdiensten in de Aakerk.
Hieronder volgt een overzicht van de ochtenddiensten (9.00 uur en 11.00 uur) in de Grote Kerk, Westeinde 39, 7671 EK Vriezenveen.

 • 5 februari 9.00 uur: ds. A. Prins (O)
 • 5 februari 11.00 uur: ds. L.M. Aangeenbrug, Hellendoorn (Z)
 • 12 februari 9.00 uur: ds. K.W.F. Borsje, Vriezenveen (M), scholendienst
 • 12 februari 11.00 uur: geen kerkdienst
 • 12 februari 11.30 uur, CCK2: Cross Over dienst: ds. Philip Troost
 • 19 februari 9.00 uur: ds. M.H. de Jong (W)
 • 19 februari 11.00 uur: mw. R. Dekker-Averesch, Vriezenveen (M)
 • 26 februari 9.00 uur: dr. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn (Z)
 • 26 februari 11.00 uur: ds. A. Prins (O)
 • 5 maart 9.00 uur: ds. T. Schutte, Bennekom (W)
 • 5 maart 11.00 uur: ds. G. Doorn, Bunschoten-Spakenburg (M)
 • 8 maart 9.30 uur: ds. J.H. Adriaanse, Schmallenberg (Z), Biddag voor gewas en arbeid
 • 12 maart 9.00 uur: Prop. J.D. Scherphof, Elburg (O)
 • 12 maart 11.00 uur: ds. R. Vedders-Dekker, Markelo (Z)
 • 19 maart 9.00 uur: ds. M.H. de Jong (W)
 • 19 maart 11.00 uur: Prop. P.J. Lok, Sint Jansklooster (M)
 • 26 maart 9.00 uur: ds. G. van den Top, Wedde (M)
 • 26 maart 11.00 uur: ds. M.H. de Jong (W)

Voor de overige kerkdiensten in de Grote Kerk verwijzen we naar de agenda van Hervormd Vriezenveen – Agenda Hervormd Vriezenveen

 

Dienstenrooster Aakerk (onder voorbehoud):
 • 2 april: ds. H. Paas, Nijverdal
 • 7 april, Goede Vrijdag: ds. R. Vedders-Dekker, Markelo, viering Heilig Avondmaal
 • 8 april, Stille Zaterdag: ds. R.J. Kranen, Paaswake
 • 9 april, Pasen: da. H. Eldering-Schenkel, Vaassen
 • 16 april: Mevr. R. Dekker-Averesch, Vriezenveen
 • 23 april: ds. M.H. de Jong
 • 30 april: Kand. mw. G. Agterhuis, Hattem
 • 7 mei: ds. W.J.J. Glashouwer, Amersfoort
 • 14 mei: ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
 • 21 mei: ds. R.J. Kranen
 • 28 mei, Pinksteren: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
 • 4 juni: ds. R.J. Kranen, doopdienst
 • 11 juni: ds. R. Dekker-Averesch, Vriezenveen
 • 18 juni: ds. H. Eldering, Vaassen
 • 25 juni: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal, viering Heilig Avondmaal
 • 2 juli: ds. R.J. Kranen
 • 9 juli: ds. R.J. Kranen
 • 16 juli: ds. mw. L.H. Kansen-Brasz
 • 23 juli: ds. M.H. de Jong
 • 30 juli: ds. H. Dekker, Klazienaveen Noord
 • 6 augustus: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
 • 13 augustus: ds. G.J. van Asselt, Nijverdal
 • 20 augustus: ds. K.W.F. Borsje
 • 27 augustus: ds. H. Dekkers, Wierden
 • 3 september: ds. W.J.J. Glashouwer, Amersfoort
 • 10 september: ds. R.J. Kranen, viering Heilig Avondmaal
 • 17 september: ds. A. Prins
 • 24 september, opening winterwerk: ds. G. Doorn, Bunschoten-Spakenburg
 • 1 oktober: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal, doopdienst/li>
 • 8 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 15 oktober: ds. M.H. de Jong
 • 22 oktober: Kand. mw. G. Agterhuis, Hattem
 • 29 oktober: ds. R.J. Kranen
 • 5 november: ds. A. Groeneveld, Lunteren
 • 12 november: ds. G.H. de Ruiter, Nijverdal
 • 19 november: ds. R.J. Kranen
 • 26 november, Laatste zondag kerkelijk jaar: ds. Jaques Steenkamp, Lunteren, herdenken overledenen
 • 3 december, 1e advent: ds. G. Doorn, Bunschoten-Spakenburg, viering Heilig Avondmaal
 • 10 december, 2e advent: ds. A. Prins
 • 17 december, 3e advent: ds. H. Dekkers, Wierden, doopdienst
 • 24 december, 4e advent: ds. W.H. van Boeijen, Dedemvaart
 • 24 december, 22.30 uur: ds. E.H. Egberts, Rijssen, Kerstnachtdienst
 • 25 december, 1e Kerstdag: Mw. Dr. M.G. De Vries, Wierden
 • 31 december, oudejaarsdag: ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham


VERSLAG KERKENRAAD: 12 januari 2023

Uit de kerkenraad van 12 januari 2023

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en wenst iedereen veel heil en zegen in 2023.
Margreet Souverijn opent de vergadering met gebed en een gedicht getiteld: Oud en Nieuw.
Het gaat over wat we achterlaten in het oude jaar, wat het ons gebracht heeft en wat ons is
ontnomen, het gedicht eindigt als volgt: Aan Zijn hand gaan we moedig voorwaarts, het hoofd
geheven, met open vizier. Liefde ontvangen en liefde geven, in die ene zekerheid: God is hier.
In de eerstkomende consistorievergadering zal nog eens aandacht worden geschonken aan het
gebruik van LRP.
Op 15 januari doet de hele kerkenraad dienst bij de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers Joke
Karsten (diaken) en Herman Slot (ouderling). In deze dienst wordt afscheid genomen van Meiny
Blekkenhorst (ouderling), Ruth Doortmont en Mirna Volkerink (jeugdouderlingen) en Hans van
Buuren (diaken). Bij het feliciteren en bedanken worden nog geen handen geschud.
Op 16 februari (en eventueel in maart nog een keer) wordt er een extra vergadering gehouden om
als kerkenraad het adviesrapport van dhr. Feenstra te bespreken.
De groep van 20 gemeenteleden die gaan meedenken over dit rapport en een advies aan de wijk-
kerkenraad uitbrengen is compleet. Gelukkig zijn ook de jongere gemeenteleden ruim vertegen-
woordigd. Henk Jansen en Harm Kuper zullen de groep begeleiden.
De schaapjes van het bord in de Aakerk met de namen van de dopelingen in het afgelopen jaar
worden door de sectie-ouderlingen bij de families bezorgd.
In de mei-vergadering wordt door een bestuursafvaardiging van wijk Next uitleg gegeven over Input
en bewustwording nieuw beleid van wijk Next.
De kerstkaarten die in de secties zijn uitgedeeld zagen er prachtig uit. Wel werd de mogelijkheid om
er een persoonlijke boodschap op te schrijven gemist.
Bij lief en leed worden persoonlijke zaken gedeeld.
Vanuit de verschillende geledingen worden wat zaken gemeld:
– De kerkrentmeesters vragen aandacht voor de Actie Kerkbalans, zij (en wij met hen) hopen en
bidden op een mooie opbrengst.
– Het jeugddiaconaat is bezig met het voorbereiden van het vertrek van de deelnemers aan de eerste
jongerenreis, naar Kenia.
– De kerstkaarten(bezorg)actie van het jeugdwerk is goed verlopen, er was een mooie opbrengst.
De voorzitter bedankt de vertrekkende ambtsdragers heel hartelijk voor al hun werk en inzet in de
afgelopen jaren.
Gerlinda Kamphuis sluit de vergadering met voorbede en dankgebed.

FOTOBOEK


Afbraak van de oude Aakerk


Bouw van de nieuwe Aakerk


De nieuwe Aakerk

naar Boven

De kastanje in bloei

Foto’s van Bertus Ramerman

Startzondag

Laatste zondag kerkelijk jaar 2015

Startdienst Opening Winterwerk 2020

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2020


AMBTSDRAGERS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SECTIE INDELING


 

 • De Aalscholver 1 t/m 15 (sectie 15)
 • De Aalscholver 17 t/m 63 (sectie 16)
 • De Aalscholver 2 t/m 20 (sectie 15)
 • De Aalscholver 22 t/m 40 (sectie 16)
 • Boerhaavelaan (sectie 10)
 • (Huize) Elzenhoek (sectie 1)
 • De Fuut (sectie 2)
 • De Geelgors (sectie 14)
 • De Goudvink (sectie 5)
 • De Graspieper (sectie 12)
 • De Groenling (sectie 4)
 • De Grutto (sectie 12)
 • De IJsvogel (sectie 15)
 • De Karekiet (sectie 15)
 • De Kievit (sectie 14)
 • De Koolmees 1 t/m 50 (sectie 2)
 • De Koolmees 51 en hoger (sectie 3)
 • De Kwikstaart (sectie 12)
 • De Leeuwerik (sectie 14)
 • De Lepelaar (sectie 6)
 • De Lijster (sectie 5)
 • Linthorstlaan (sectie 14)
 • De Meerkoet (sectie 4)
 • De Merel (sectie 2)
 • De Nachtegaal (sectie 1)
 • De Patrijs (sectie 10)
 • De Putter (sectie 5)
 • De Reiger (sectie 6)
 • Rembrandtstraat (sectie 10)
 • De Roerdomp (sectie 6)
 • De Roodstaart (sectie 4)
 • Ruyterstraat (sectie 11)
 • De Taling (sectie 1)
 • De Tapuit (sectie 12)
 • Thorbeckestraat (sectie 11)
 • De Tuinfluiter (sectie 1)
 • De Valk (sectie 12)
 • Vondelstraat (sectie 10)
 • De Watersnip (sectie 14)
 • Jan de Witstraat (sectie 11)
 • Westerweilandweg (sectie 5), uitgezonderd Huize “Elzenhoek”, Westerweilandweg 14-16 (sectie 1)
 • De Wielewaal (sectie 5)
 • De Wulp (sectie 14)
 • De Zilvermeeuw (sectie 16)
 • De Zwaan (sectie 6)

 

 

Aadorp

 

 • Aadijk (sectie 9)
 • Aadorpweg (sectie 9)
 • Acacialaan (sectie 7)
 • Albardastraat (sectie 9)
 • Berkenlaan (sectie 7)
 • Beukenlaan (sectie 7)
 • Bruglaan (sectie 9)
 • Dennenlaan (sectie 9)
 • Eikenlaan (sectie 7)
 • Gravenweg (sectie 9)
 • Iepenweg zuid (sectie 9)
 • Kastanjelaan (sectie 8)
 • Kerkhofsweg (sectie 9)
 • Kerkweg (sectie 7)
 • Meidoornlaan (sectie 9)
 • Molenhoek (sectie 8)
 • Peppellaan (sectie 7)
 • Rondweg (sectie 9)
 • Vijverlaan (sectie 8)
 • Westermaatweg (sectie 8)
 • Weteringshoek (sectie 9)
 • Wilgenstraat (sectie 8)

 

naar Boven


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Ouderling: Dini Wolters – Pape, De Fuut 7, tel. 06-27314960 (diniwolters@gmail.com)

 

 • De Koolmees 1 t/m 50
 • De Merel
 • De Fuut
 • De Tuinfluiter

 


Ouderling: Leon Smelt, De Lepelaar 10, tel. 0546-568990 (leon_smelt@hotmail.com)

 

 • De Koolmees 51 en hoger
 • De Nachtegaal

 


Ouderling: Hetty Olink-Toersche, De Patrijs 41, tel. 0546-564132 (famolink@hotmail.com)

 

 • De Groenling
 • De Roodstaart
 • De Meerkoet
 • Huize Elzenhoek (Westerweilandweg 14-16)

 


Ouderling: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 

 • Westerweilandweg
 • De Wielewaal
 • De Goudvink
 • De Putter
 • De Lijster

 


Ouderling: Rita KleinJan, De Kievit 25, 7671 ZK, 06-22176012 (kleinjanrita@gmail.com)

 

 • De Zwaan
 • De Lepelaar
 • De Roerdomp
 • De Reiger

 


Ouderling: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Eikenlaan
 • Beukenlaan
 • Acacialaan
 • Berkenlaan
 • Kerkweg
 • Peppellaan

 


Ouderlingen: Daphne Coes en Hennie Coes-Post, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Kastanjelaan
 • Molenhoek
 • Vijverlaan
 • Wilgenstraat
 • Westermaatweg

 


Ouderling: vacant
Waarneming Bruglaan en Weteringshoek: Hennie en Daphne Coes, De Koolmees 2, tel. 0546-563812 (fam.coes@hotmail.com)
Waarneming overig: Gerlinda Fikken-Kamphuis, De Schöppe 14 Almelo, tel. 06-23040310 (gerlindak@hotmail.com)
Aadorp :

 

 • Buitengebied
 • Aadijk
 • Aadorpweg
 • Albardastraat
 • Bruglaan
 • Dennenlaan
 • Gravenweg
 • Kerkhofsweg
 • Meidoornlaan
 • Rondweg
 • Iepenweg zuid
 • Weteringshoek

 


Ouderling: Vacant
Waarneming: Betsie Jansen-Timmer, De Koolmees 71, tel. 0546-565239 (b.jansen@burowegwijs.nl)

 

 • Vondelstraat
 • Rembrandtstraat
 • Boerhaavelaan
 • De Patrijs

 


Ouderling: Gusta Schoonderbeek-Nijhof, De Zwaan 14, tel. 0546-563923 (gustaschoonderbeek@gmail.com)

 

 • Ruyterstraat
 • Thorbeckestraat
 • Jan de Witstraat
 • De Taling

 


Ouderling: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 

 • De Graspieper
 • De Grutto
 • De Kwikstaart
 • De Tapuit
 • De Valk

 


In verband met de te kleine omvang, is deze sectie opgeheven en verdeeld onder andere secties.

Ouderling: Vacant
Waarneming: Henk Jansen, De Roerdomp 12, tel. 0546-563366 (h-jansen@tele2.nl)

 

 • De Geelgors
 • De Kievit
 • De Leeuwerik
 • De Watersnip
 • Linthorstlaan
 • De Wulp

 


Ouderlingen: Machiel en Judith Dijkstra-Schipper, Hammerweg 116, tel. 0546-566424 (machielenjudith@live.nl)

 

 • De Karekiet
 • De IJsvogel
 • De Aalscholver 1 t/m 15
 • De Aalscholver 2 t/m 20

 


Ouderling: Meiny Blekkenhorst-Roosien, De Zwaan 55, tel. 06-18086103 (meiny.blekkenhorst@gmail.com)

 

 • De Zilvermeeuw
 • De Aalscholver 17 t/m 63
 • De Aalscholver 22 t/m 40

 


Ouderling: Herman en Gerlinde Smit-Smoes, Esrand 60, 7672 BE, tel. 0546-865688 (herman.gerlinde@gmail.com)

 

 • Alle adressen die niet onder secties 1 t/m 16 vallen.

 


Ouderling: Harm Kuper, Wetering 4, tel. 06-51670279 (harmkuper1@gmail.com)

 

 • De Vriezenhof incl. aanleunwoningen
 • De Hulle
 • Grevinckhof
 • Buterhof
 • De Torenblik

 


naar Boven