Projecten in Ontwikkeling

Hieronder vindt u projecten die door groepen binnen onze gemeente worden ontwikkeld. De status van deze projecten wordt geüpdatet zodra er een verandering heeft plaatsgevonden. Projecten worden op operationeel niveau uitgevoerd (via werkgroepen, commissies, etc.); coördinatie gaat via de Algemene Kerkenraad of mogelijk andere groepen, communicatie gaat via de redactie (voor o.a. de kerkbode) en de commissie Media & Communicatie (voor o.a. de website).

Een subgroep van het Team Grote Kerk kijkt naar de mogelijkheden om notenbalken te verwerken in onze systemen, zowel voor de Grote Kerk alsook voor de Aakerk, Westerkerk en Pollenkerk. Aangezien het gaat om een project dat meer dan 2500 liederen (en nog meer verzen) bevat waar noten aan moeten worden toegevoegd kijken we naar de mogelijkheid om dit bij voorkeur automatisch te laten verlopen via computerscripts. Het is ook mogelijk om te kijken bij andere gemeentes hoe zij dit hebben gedaan. Alle mogelijkheden worden in de komende maand(en) besproken, zodat we snel van start kunnen gaan. Afhankelijk van of het automatisch gedaan kan worden óf dat we wellicht gebruik kunnen maken van bestaande notenbalk-liederen, hopen we dit project binnen een half jaar of eerder af te ronden.
De commissie Media & Communicatie is bezig met het ontwikkelen van een forum dat gebruikt kan worden voor o.a. discussies en gesprekken. Waar het tabblad ‘Studies’ voornamelijk bedoeld is voor het ‘informeren’, is het forum bedoeld voor het bespreken van onderwerpen waar meer interactie mogelijk is. We hopen het forum in de komende 2-3 maanden gereed te hebben.
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in techniek in onze kerken, waar de Grote Kerk momenteel de meeste techniek bevat. De Grote Kerk heeft een Team Grote Kerk met meer dan 15 leden die afwisselend beameren. Sinds een jaar heeft de Westerkerk ook een ‘beamteam’ dat zelfstandig opereert, maar waar nodig communiceert met het beamteam van de Grote Kerk. De Aakerk heeft onder leiding van Ds. Kranen al een zelfstandig beamteam. Momenteel zijn we druk bezig met het vormen van een beamteam voor de Pollenkerk, waar het komende jaar ook in techniek zal worden geïnvesteerd. We proberen dit in het voorjaar van 2014 te starten. Alle beamteams opereren zelfstandig en worden aangestuurd door een zogeheten ‘stuurgroep’ per kerk, maar staan in nauw contact met elkaar ter ondersteuning voor o.a. techniek en randzaken.