Dabarwerk

Sinds 1987 mogen wij, vanuit de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Vriezenveen, DABAR-werk doen op camping Het Berkenven.

Dabar is een hebreeuws woord, dat zowel woord als daad betekent. Tijdens het pinksterweekend en in de zomervakantie zijn er teams actief, die een of twee weken op de camping verblijven, om daar aanwezig te zijn voor de campinggasten, voor hen activiteiten te organiseren en een luisterend oor te bieden.

Door de aanwezigheid en activiteiten willen we iets laten zien van de liefde, die God voor deze wereld heeft.

Elk jaar is de commissie op zoek naar jongeren, die bereid zijn om een deel van hun vrije tijd te besteden in dit stukje werk in Gods Koninkrijk.

We zijn op zoek naar jongeren die:

  • Christen zijn
  • Enthousiast zijn om met de blijde boodschap naar de camping te gaan
  • Contacten willen opbouwen met kinderen, jongeren en volwassenen
  • Minimaal 18 jaar oud zijn
  • Zich goed voorbereiden (landelijk, plaatselijk weekend, teamontmoeting, persoonlijke voorbereiding)

Wat is Dabar?

Wat is Dabar?

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo’n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings.
Het diepste motief voor dit werk is Gods liefdevolle betrokkenheid op de wereld, die tot uitdrukking kwam in het leven, het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus. God gaf zijn Zoon voor de wereld, Hij zond zijn Geest en Hij zendt de christelijke gemeente in de wereld om gestalte te geven aan zijn Koninkrijk.

Kort voor zijn hemelvaart gaf Jezus zijn leerlingen deze opdracht: ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:19-20).

Bij Dabar richt deze zending zich in het bijzonder op de mensen die onbekend zijn met het geloof en de kerk, of hiervan vervreemd zijn geraakt. Vanuit de plaatselijke gemeente worden de Dabar-deelnemers uitgezonden om met hun aanwezigheid en activiteiten God present te stellen in het leven van de campinggasten. Zo mogen zij hen uitnodigen tot het ervaren van en het delen in de liefde van God.

Woord en daad

Woord en daad

Het Hebreeuwse woord Dabar betekent: woord en daad. Die twee zijn niet van elkaar te scheiden.

In de afwisselende programma’s van de Dabarteams gaan recreatie- en evangelisatiewerk hand in hand. In het samenleven op de camping, in de kinderclub, in sport- en spelactiviteiten, tijdens het chillen met tieners in de snack­bar, in gesprek met ouders die hun kinderen langsbrengen, in de avondsluiting, bij het koffiedrinken na de camping­dienst, of zomaar tijdens een spontane ontmoeting langs de lijn bij het volleybaltoernooi… De jongeren delen hun hele leven met de campinggasten. En (het gesprek over) het geloof maakt daar onderdeel van uit.

Door Dabar zijn de teamleden van betekenis voor hun naasten, maar Dabar heeft ook betekenis voor de deelnemers zelf, omdat zij mogen groeien in geloof en zichzelf persoonlijk kunnen ontwikkelen. Uitzending vindt plaats na toerusting. Dabar investeert daarom in geloofsopbouw en persoonlijke vorming voordat de deelnemers worden uitgezonden.

Nog meer dan in het belang van toerusting en uitzending geloven we in de kracht van de Geest van God. God zelf is verantwoordelijk voor de bouw van zijn Koninkrijk en Hij vertaalt het heil naar het hart en de context van ieder mens.

Waarom op een camping?

Waarom op een camping?

Een camping is in de zomermaanden een dorp in het klein. Er wonen allerlei mensen en er is van alles te doen. Er is een bakker, een supermarkt, een snackbar, een sportaccommodatie, een zwembad, een disco – allerlei voorzieningen voor camping­gasten om eens even helemaal op adem te komen.

In dat tijdelijke dorp mag de kerk niet ontbreken. Voor de christenen op de camping, maar vooral ook voor hen die niet (meer) vertrouwd zijn met God en geloof.

Juist in de vakantieperiode, als mensen even wat afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, is er tijd om het leven te overdenken, de momenten van vreugde en verdriet, de zingevingsvragen. De praktijk leert dat campinggasten gemakkelijk hun hart luchten bij Dabarteamleden, in de betrekkelijke anonimiteit van het tijdelijke verblijf.

 

Mocht je nog vragen hebben, of wil je je opgeven voor het DABAR-werk, dan kun je contact opnemen met:

  • Marieke Aman  (0546-862310) marieke.aman@agroconnect.nl
  • Karin Nieuwenhuizen, (0546-806208) karinteunis@hotmail.com

Opgeven voor één week is ook mogelijk!

Welkom bij Dabar Vriezenveen. Tijdens je dabarweken ben je actief op Het Berkenven. Dit  is een kleine camping in het Twentse landschap welke wordt gerund door de familie van Tol.

Camping Het Berkenven is een gezellige familiecamping waar jong en oud zich prima kunnen vermaken. Er zijn vaste standplaatsen en een trekkersveld. Naast de Dabar is er ook een activiteitencommissie actief die samen met dabar of zelf een programma organiseert.

Dabar is al 25 jaar actief op deze camping. Tijdens je verblijf op de camping slaap je in zgn tonnetjes. Naast de twee tonnetjes is er een aparte keukenblokhut ingericht.  De activiteiten vinden plaats in een grote tent op een eigen veld voor de tonnetjes.

Van maandag tot vrijdag organiseren jullie kinderclub voor 4-10 jarigen en zijn de 12+ activiteiten vaak smiddags. Deze activiteiten worden afgewisseld met activiteiten voor volwassenen. Sport of creatief. Elke avond is er poppenkast en een dagsluiting door een van de teamleden.

Elke middag kun je al even ruiken aan het tafeltje dekje idee, want op werkdagen wordt er een warme maaltijd verzorgt door een van onze gemeenteleden van de PKN van Vriezenveen. Het menu is meestal een verrassing maar vaak is het erg smullen!

Op zondagen tijdens de Dabar is er ‘s middags om 17.00 uur een campingdienst in de tent.  Bij slecht weer beschikken jullie over Flame, een gebouwtje voor activiteiten.

Tegenover de camping ligt natuurgebied de Engbertsdijksvenen, prima geschikt voor een wandeling of om een leuk spel uit te zetten. Neem alleen wel je muggenstick mee;-)

Als team word je ondersteund door een 8 koppige commissie die roulerend piket draait om jullie op allerlei manieren zo goed mogelijk te ondersteunen! Naast de landelijke voorbereiding organiseren we ook een plaatselijk voorbereidingsweekend met een uitzendingdienst. Aan het einde van het seizoen is er nog een evaluatie/dankmiddag.

We zien jullie graag in Vriezenveen!  Gods zegen op je beslissing om te kiezen voor Dabar.

Voor meer info mail of bel gerust!

E: dabarvriezenveen@hotmail.com

Of Karin Nieuwenhuizen | karinteunis@hotmail.com | 0546-806208

www.berkenven.nl (site van de camping)

Contactpersoon:
Karin van Nieuwenhuizen
karinteunis@hotmail.com
0546-806208