Hervormd Centrum Stjäävelin

Hervormd Centrum Stjäävelin

In het Hervormd Centrum Stjäävelin aan de krijgerstraat is onder andere het kerkelijk bureau gevestigd hier wordt de administratie bijgehouden. Ook kunt u op het kerkelijk bureau terecht voor allerlei andere zaken zoals het kopen van collectebonnen, het bespreken van vergaderruimte enz.

Stjäävelin

Stjäävelin is het centrum waar velerlei activiteiten van de Hervormde Gemeente plaatsvinden. Het is het zenuwcentrum van de jeugd- en jongerenactiviteiten van Reflection. Een gedeelte van de catechisaties wordt er gegeven. Het kerkelijk bureau is er gevestigd. Kerkenraadsvergaderingen van verschillende wijken worden er gehouden. Kortom Stjäävelin bruist in de wintermaanden van de activiteiten.

Hervormd Centrum

Op het kerkelijk bureau wordt de administratie bijgehouden. Het kerkelijk bureau is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 10.00-12.00 uur en elke maandagavond van 19.30-20.00 uur. U kunt er terecht voor een abonnement op de kerkbode, het kopen van collectebonnen, het bespreken van een kerkgebouw in verband met huwelijkssluiting, het bespreken van vergaderruimte enz. Een belangrijke taak op het kerkelijk bureau is het bijhouden van een goede administratie van het ledenbestand van de gemeente. Vroeger kreeg de kerk de benodigde gegevens door van de burgerlijke overheid. Dit is niet meer het geval. Wij verzoeken u daarom zelf in alle voorkomende gevallen van verhuizing, geboorte, huwelijk etc. contact op te nemen met het kerkelijk bureau. Met elkaar houden we de administratie dan op peil.

Hervormd Centrum Stjäävelin

Collectebonnen

In verband met fiscale aftrekbaarheid is het mogelijk collectebonnen te kopen. Deze kunt u gebruiken voor de collecten in de kerk, het verjaardagsfonds, de zending enz. De bonnen worden hebben een waarde van € 0,90. Collectebonnen kunnen gekocht worden bij het kerkelijk bureau en bij Christelijk Boekenhuis De Akker Westeinde 305 Vriezenveen

Adres

Krijgerstraat 57 7671 XX Vriezenveen (Telefoon: 0546-561726)