Jeugdwerk/Reflection

Leef je geloof!

Het is onze wens om de jongste gemeenteleden vanaf het prille begin mee te nemen in een ontwikkelingsproces van ‘discipel’ (leerling) zijn. Zij leren hun geloof niet alleen te béleven, maar ook te léven! We helpen kinderen en jongeren:

  • BOUWEN aan kennis en verantwoordelijkheid
  • ONTDEKKEN van identiteit in Christus
  • ONTWIKKELEN van passie voor het evangelie

Zo leren zij te gáán en te stáán voor Jezus Christus!

Om deze beweging op gang te krijgen starten we bij onszelf. Vergelijk het met het werpen van een steen in het water: van binnen naar buiten ontstaan cirkels. We kiezen voor de volgende ringen als focus voor de ontwikkeling van discipelschap:

  • Binnenste cirkel: jeugd-ambtsdragers
  • Tweede cirkel: jeugdwerk vrijwilligers
  • Derde cirkel: kinderen en jongeren

Uitleg logo

Next, een nieuwe stap in het gemeente zijn, een nieuwe stap in het jongerenwerk. Achter dit logo zit een symboliek dat de basis is geweest voor het logo. De symboliek: de paarse vlakken hebben iets vooruitstrevends, er zit beweging in, een energie die alleen jongeren hebben. Ook lijkt het op een boemerang, dit doet denken aan de gelijkenis van de zaaier. Wat je zaait ontvang je terug. Een doel dat je veelal hebt met jongerenwerk. De Next is speels opgezet omdat het over jongeren gaat en de ‘t’ is een kruis om het christelijke imago te laten zien. Verder is de cirkel in het midden geen cirkel. Dit omdat niemand perfect is en we zijn mogen wie we zijn. De kleuren zijn in de stijl van Hervormd Vriezenveen. Dit om de binding en eenheid te laten zien binnen onze gemeente.

 

Het is visie van Reflection om jeugd van 4 t/m 24 jaar God en elkaar (beter) te laten leren kennen, op een ontspannen en creatieve manier.

Wij willen ons graag aan je voorstellen. Als je op onze naam klikt, kun je meer over ons lezen.

Jeugdwerkcoördinator:

Gineke Abbes

Hoi! Ik ben Gineke Abbes. Getrouwd met Thomas en samen hebben we 2 dochters, Noëlle en Yanomi.

Sinds 2008 werk ik als Jeugdwerkcoördinator voor Stichting Reflection. Samen met het bestuur, de jeugdouderlingen en alle vrijwilligers laten we Gods liefde zien aan kinderen en jongeren, vertellen we het goede nieuws over Jezus, leren we hen hoe geloof te leven en dagen we hen uit om te kiezen om te leven met God.

Het is mooi om samen met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om God steeds beter te leren kennen en ik word er enthousiast van als we meer en meer ontdekken hoe we met elkaar voor en met Hem kunnen leven.

Ik hou ervan om creatief bezig te zijn. Voer graag diepgaande gesprekken. Ik vind het heerlijk om samen met familie te zijn en leuke dingen te doen. Verder ben ik bezig met coaching en het geven van discipelschaptrainingen voor Ywam (youth with a mission). En maak ik af en toe reizen naar het buitenland gericht op onbereikte bevolkingsgroepen.

Heb je vragen, ideeën, behoefte aan een goed gesprek, of nog iets anders wat te maken heeft met het jeugdwerk, neem contact met me op of spreek me een keer aan.
Adres: Krijgerstraat 57, Stjäävelin 7671 XX Vriezenveen
Telefoon: 06 37478297
E-mail:gineke@hervormdvriezenveen.nl

“Forget all reasons why it won’t work and believe the one reason why it will”

Jeugdouderling wijk oost:

Martijn Scherphof

Mijn naam is Martijn Scherphof, getrouwd met Mieneke en we hebben samen 3 kinderen.
In het dagelijks leven werk ik in Dalfsen als goudsmid, opticien en contactlensspecialist.

Ik ben jeugdouderling in wijk Oost en contactpersoon voor de kinderoppas en kindernevendienst van de Pollenkerk en de Grote Kerk en de Bouwsteen.

Voor vragen mag je altijd contact met me opnemen
martijnscherphof@hotmail.com
06-10141100 

Niels Koerssen

niels@koerssen.eu

06-38647135 

Jeugdouderlingen wijk midden:

-

Jeugdouderlingen wijk west:

Bert Bolte

Mijn naam is Bert Bolte, 49 jaar en al 25 jaar getrouwd met Mirjam. Samen zijn we de trotste ouders van Robin, Esra, Lotte en Noah. Lotte is op 2,5 jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden we mogen weten dat ze door onze Heer en Heiland is thuisgehaald.
Overdag ben ik werkzaam bij de Brandweer Twente als technisch ondersteuner/coördinator. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik al ruim 30 jaar vrijwilliger bij de Brandweer te Vriezenveen en mag ik hier dienstbaar zijn voor de gemeenschap en de mensen om ons heen. De Brandweer is een soort virus en ik houd ervan om een brandje te blussen en alles wat er bij komt kijken. Door de Brandweer ben ik ook betrokken als vrijwilliger bij de Pinksterconferentie Opwekking. Dit wordt elk jaar gehouden tijdens het Pinksterweekend in Biddinghuizen en wordt compleet door vrijwilligers gerund. Voor de veiligheid van de conferentie is een Brandweerteam gewenst, hier mag ik al jaren een bijdrage aan leveren. Door de conferentie ben ik geraakt en gevuld door de Heilige Geest en ben er achter gekomen dat dit een niet te blussen vuur is! De Heilige Geest heeft mijn leven veranderd en ik heb zichtbare tekenen mogen ontvangen en zien.

Momenteel wordt binnen de kerk veel gesproken over vergrijzing, krimp, zorgen over het wel of niet open kunnen houden van de verschillende kerken en sprekers met preekbevoegdheid, mijn inziens veelal zakelijke aspecten. We mogen ons overgeven en leven zoals de Bijbel, Gods Woord, het ons vertelt, namelijk: leven vanuit zijn Woord en Geest. De Protestantse kerk in Nederland heeft het stuk “Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg.” opgesteld met het oog op te toekomst. Middels onderstaande link te bereiken en te lezen.
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerk%202025%20-%20Defintieve%20versie.pdf

In 2015 ben ik gevraagd om jeugdouderling te worden voor wijk west, deze benoeming heb ik mogen aannemen en eind 2015 ben ik bevestigd. Ik vind het gaaf om met de jeugd om te gaan en ik hoop in contact te komen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen, kerkelijk, niet-kerkelijk of van welk kerkgenootschap dan ook. Vanuit wijk Next mag ik contactouderling zijn voor de JDC (jongerendienstcommissie) en Let’s Cloud.

Ontdek hoe jouw leven kan veranderen door een ontmoeting met Jezus Christus. Ontdek hoe zinvol en gaaf je leven kan zijn! Binnen Vriezenveen gaan we levens zien veranderen. Mensen komen tot bloei, verslavingen en verkeerde gewoonten worden gebroken. Dit kan omdat de Heilige Geest werkt en Jezus nog steeds mensen verandert!

Wanneer je meer van mij wilt weten, vragen hebt of wilt ervaren dat Jezus je leven voor altijd kan veranderen, mail me op b.bolte@outlook.com, kom op de koffie aan de Spade 37 te Vriezenveen of app, bel of sms me via 0613009390.

Vriendelijke groet;
Bert Bolte

Jeugdouderlingen wijk zuid:

Bart Sportel

Mijn naam is Bart Sportel. Ik ben jeugdouderling in wijk Zuid vanuit Reflection ben ik contactouderling voor de basis- en mentorcatechisatie.

Ik ben getrouwd met Hanneke en heb 2 kinderen, Job en Jana. In het dagelijks leven ben ik docent Bouwkunde bij het ROC van Twente. Als sport speel ik waterpolo in het eerste herenteam van VZ&PC.

In 2012 ben ik benoemd tot jeugdouderling in wijk Zuid. Ik vind het bijzonder mooi om op deze manier voor God te mogen werken. Als docent ben ik dagelijks in contact met jongeren. Jongeren die zichtbaar geloven in Jezus Christus, jongeren die wel geloven maar dit liever niet laten zien, maar ook jongeren die duidelijk aangeven niets met de kerk te maken te willen hebben. Het gesprek op gang brengen en jongeren zien veranderen blijft mooi om te zien, dat geeft mij positieve energie.
Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen om jongeren (van peuter tot jong volwassene) in beweging te brengen voor God zodat we samen kunnen delen in Zijn liefde.

Voor vragen, opmerkingen of gewoon een goed gesprek mag je altijd contact met me opnemen.
bartsportel@gmail.com

“Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.”
-Mahatma Gandhi

Laurens Rink

Mijn naam is Laurens Rink.
Ik ben jeugdouderling van wijk Zuid.
Vanuit Reflection ben ik ben ik contactouderling voor Stjäävelin Junior.

Ik ben getrouwd met Marije en ik ben vader van een zoon (Stijn) en een dochter (Maud).
In het dagelijks leven werk ik bij de rechtbank in Almelo op de afdeling familie- en jeugdrecht.
Ook ben ik in politie-uniform te zien omdat ik politievrijwilliger ben bij de politie Twenterand.
Mijn hobby’s zijn wielrennen en voetbal en ik ben daarom regelmatig in het stadion van Heracles Almelo te vinden.

In 2015 ben ik benoemd tot jeugdouderling in wijk Zuid. Ik heb niet lang getwijfeld of ik de benoeming moest aanvaarden want ik zie dit toch als een roeping. Ik werk graag met jongeren en vind het ook heel interessant waar de jongeren zich mee bezig houden. Het geloof is niet zomaar iets en er zijn jongeren die niet precies weten hoe en wat ze moeten geloven of zelfs helemaal niet geloven. Mijn doel is dan ook om samen met de jongeren hierover te hebben en ik hoop dan ook mij steentje te kunnen bijdragen. God heeft gezegd: “Laat de kinderen tot mij komen” en dit geldt niet alleen voor de kinderen maar eigenlijk voor iedereen. Daarom moeten wij dit samen gaan doen ongeacht hoe oud je bent.

Voor vragen, opmerkingen of gewoon een goed gesprek mag je altijd contact met me opnemen.
laurensrink@gmail.com

Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat

Mirna Volkerink

Hoi! ik ben Mirna Volkerink. Ik ben samen met Bart Sportel en Laurens Rink jeugdouderling in wijk Zuid. Vanuit Reflection ben ik contactouderling voor jeugdclub ’t Anker in Aadorp.

Ik ben getrouwd met Volkmar en we hebben een dochter, Salomé. Verder werk ik als leerkracht op basisschool de Smithoek in Den Ham. Ik geef daar les aan groep 7.

Op het moment van dit schrijven ben ik nog maar een maand benoemd tot jeugdouderling, dus kan er nog niet zo heel veel over vertellen. Wel heb ik binnen Reflection bij allerlei clubs samengewerkt. Het mooiste hiervan vond ik, het samen met mensen uit de gemeente programma’s voor kinderen en jongeren te organiseren en hen te vertellen over de Liefde van Jezus of met hen daarover in gesprek te gaan.
Als jeugdouderling hoop ik dit ook te mogen doen.

Voor vragen mag je altijd contact met me opnemen.
mirnateunis@hotmail.com

Jeugddiakenen:

Dagelijks Bestuur Reflection:

Rick Keus

Dag, mijn naam is Rick Keus en sinds juni 2015 ben ik voorzitter van Reflection na daarvoor vijf jaar als jeugdouderling actief te zijn geweest in wijk Zuid.
Ik ben getrouwd met Nynke en wij hebben twee geweldige dochters, Merle en Carlijn. In het dagelijks leven ben ik adviseur financiën en huisvesting bij Stichting Konot in Oldenzaal. Dit is een schoolbestuur voor 22 basisscholen in voornamelijk Oldenzaal en Dinkelland. In mijn vrije tijd ben ik nog actief als korfbalscheidsrechter en vind ik het leuk om (bij mooi weer) een stuk te wielrennen. Daarnaast vind ik het ook fijn om gewoon thuis te zijn of een leuke film of serie op tv te kijken.
In mijn belijdenisdienst heb ik het volgende verteld over waarom ik belijdenis heb gedaan: “Ik geloof dat God mijn redder is. Dat Hij mijn vriend wil zijn die er altijd voor me is en die alles voor me over heeft gehad, die alles voor me over heeft en die alles voor me over zal hebben. Een vriend bij wie ik altijd met alles terecht kan. Zo’n vriendschap wil toch iedereen? Hoe ik deze vriendschap vorm geef is voor mij heel persoonlijk, maar dat ik kies voor Hem en zijn vriendschap mag iedereen weten.”
Graag wil ik anderen, en mijn hart ligt dan vooral bij de jongeren, helpen om ook deze vriendschap te vinden en vorm te geven en zo ook mijn steentje proberen bij te dragen aan de bouw van het koninkrijk van God. Waarom? Als dank van mij aan God dat ik iets, al is het maar een druppel op een gloeiende plaat, terug kan doen voor Zijn vriendschap, wetend dat het alleen maar vrucht draagt wanneer Hij het zelf zegent en omdat ik het iedereen “gun” dat ze God als redder en vriend leren kennen!
Voor vragen, opmerkingen of gewoon een gesprek mag je contact met me opnemen via rickkeus76@gmail.com.

Lambertine Borger

Hallo allemaal,

Velen zullen denken, hee, een bekend gezicht! En dat klopt.
Mijn naam is Lambertine Borger, woon in ons mooie Vriezenveen aan het Oosteinde en ben 22 jaar.
Vanaf het winterwerkseizoen 2016-2017 maak ik deel uit van het DB van wijk Next.
Nadat ik gevraagd werd om de taak van secretaresse op mij te nemen hoefde ik niet lang na te denken. Jeugdwerk op een next-level. Een andere manier van uitdagen na een aantal jaren clubleiding, VakantieBijbelWeek, JeugdVereniging en andere manieren van helpen in het jeugdwerk.

Even over mijzelf, op dit moment zit ik in het derde jaar van de studie Tuin- en Landschapsinrichting te Velp. Hier volg ik de richting Management Buitenruimte, dit is de beleid en beheer tak van Tuin- en Landschapsinrichting. Ik hoop halverwege 2017 af te studeren. Daarnaast werk ik bij een hoveniersbedrijf op kantoor als administratief medewerkster.

Ik wil mij de komende seizoenen inzetten voor de jongeren in onze Hervormde gemeente. Door mee te denken, organiseren en te sturen zal ik deze taak, zoals ik mijzelf ken, met veel plezier en enthousiasme op me nemen.
Mocht je me voorbij zien komen weet je in ieder geval wat ik doe en wie ik ben.

Ajuu en tot ziens!

Groetjes,
Lambertine Borger

Jolanda Toeters

Hoi, mijn naam is Jolanda Toeters.
Ik ben getrouwd met Bert en samen hebben we 3 kinderen, Jesse, Renske en Michiel.
Sinds kort ben ik penningmeester van Stichting Reflection. Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan het doorgeven van het geloof aan jongeren.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om hard te lopen, fotograferen, lezen, wandelen. Genoeg te doen dus!
Ik wil mij aansluiten bij de visie van Reflection: Leef je geloof!Jeugdwerkcoördinator: Gineke Abbes

Voorzitter:
Rick Keus

Secretaris:
Lambertine Borger

Penningmeester:
Jolanda Toeters

Postadres:
Stjäävelin, Krijgerstraat 57
7671 XX Vriezenveen

Wij organiseren diverse clubs en activiteiten voor kinderen en jongeren. Hieronder geven wij een overzicht.

(Voor meer info kijk in de menubalk onder ‘activiteiten’.)

Kinderen 0-4 jaar

Kinderoppas


Voor de allerkleinsten is er iedere zondagochtend tijdens de ochtenddiensten kinderoppas in de Grote Kerk, de Westerkerk, de Pollenkerk en de Aakerk. Elke zondag staan een aantal enthousiaste moeders en meiden klaar om jouw kind op te vangen. Voel je welkom!

Kinderen 4-12 jaar

Kindernevendienst


Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 is er kindernevendienst of Next Door.

Per kerk is het verschillend in welke leeftijd kinderen naar de kindernevendienst mogen. In de Grote Kerk is de kindernevendienst voor kinderen van groep 0 t/m 3, daarnaast is er Bouwsteen voor kinderen van groep 4. In de Westerkerk is er kindernevendienst voor kinderen van groep 0 t/m 4. Daarnaast is er één keer in de maand Next Door voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In de Pollenkerk is er kindernevendienst voor kinderen van groep 0 t/m 4 . En in de Aakerk is er kindernevendienst voor kinderen van groep 0 t/m 6.


Kingsclub


Elke derde woensdagmiddag van de maand is er Kingsclub voor alle kids van de basisschool. Groot of klein, jongen, meisje, iedereen is welkom! Samen zingen we liedjes en horen we verhalen uit de Bijbel. Ook poppenkast en een leuk werkje knutselen staan vast op het programma.

Samen maken we zo veel plezier. Kom je ook?

Elke derde woensdagmiddag van de maand, Stjäävelin

14:00 – 15:45 uur

Contactpersoon voor De Kingsclub is Ellen Kerkdijk, haar mailadres is: ellenkerkijk7@hotmail.com


De Parels


Voor alle anders begaafde kinderen is er een keer in de maand op de woensdagmiddag een gezellige middag. Hier luisteren we samen met de Kingsclub naar een verhaal uit de bijbel, zingen we liedjes en knutselen we een mooi werkje. Ook de poppenkast ontbreekt natuurlijk niet.

Elke derde woensdagmiddag van de maand, Stjäävelin

13:30 – 15:45 uur

Contactpersoon voor De Parels is Jeanette Prins, haar mailadres is: blprins59@gmail.com


Meisjesclub de Rankjes


De Rankjes is speciaal voor alle gezellige meiden van groep 3 t/m 8

van de basisschool. Samen lezen we uit de Bijbel en zingen we liedjes. Het tweede deel van de avond knutselen we iets moois of doen we spelletjes. Neem gezellig al je vriendinnetjes mee!
Groep 3 t/m 6: Maandag- en dinsdagavond, diverse locaties

Groep 7 en 8: maandagavond, Stjäävelin

19:15 – 20:00 uur

Contactpersoon voor Meisjesclub de Rankjes is Ans Goossen, haar mailadres is: g.goossen3@kpnplanet.nl


Jongensclub Benjamin


Jongensclub Benjamin wordt elke vrijdagavond gehouden voor alle jongens van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Niet alleen luisteren we samen naar mooie Bijbelverhalen en zingen we liedjes, ook wordt er geknutseld, getimmerd of spelen we een spannend spel.

Vrijdagavond, Stjäävelin

18:30 – 19:45 uur

Contactpersoon voor Jongensclub Benjamin is Rick Fokke, zijn mailadres is: fokkerick@gmail.com


Jeugdclub Mirjam


In de Pollenkerk is er op maandagavond club voor alle kids van groep

3 t/m 8 van de basisschool. Luisteren naar een Bijbelverhaal, mooie liedjes zingen, samen praten en een mooi werkje maken…. Bij Jeugdclub Mirjam is het altijd heel gezellig en maken we samen veel plezier. Jij komt toch ook?

Maandagavond, de Pollenkerk

18:30 tot 19:45 uur

Contactpersoon voor Jeugdclub Mirjam is Willian Hoff, zijn mailadres is: willianhoff@hotmail.com


Kinderclub Aadorp


Elke eerste donderdagavond van de maand is het feest in Aadorp want dan is er club voor alle kids van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Elke keer is er een leuke activiteit georganiseerd, samen maken we er een leuke avond van. Jij komt toch ook?

Eerste donderdagavond van de maand, basisschool De Tweeklank

18:30 – 19:45 uur

Contactpersoon voor de Kinderclub in Aadorp is Sanne Kuilder, haar mailadres is: sannepastink@hotmail.com


Vakantiebijbelweek


In de zomervakantie wordt elk jaar op 6 verschillende locaties de vakantiebijbelweek georganiseerd voor alle kids van de basisschool. Samen bijbel lezen, zingen en knutselen maar ook lekker snoepen en samen buiten spelen bij mooi weer. Ook ’s middags zijn er allerlei gezellige activiteiten. Een goed begin van de vakantie!

Contactpersoon voor de Vakantiebijbelweek is Ans Goossen, haar mailadres is: g.goossen3@kpnplanet.nl


Basiscatechese


Voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool wordt er basiscatechisatie gegeven. Dit gebeurt bij gemeenteleden thuis.

Contactpersoon voor de Basiscatechese is Bart Sportel, zijn mailadres is: bartsportel@gmail.com


Kinderpraise


Twee keer per jaar organiseren wij een Kinderpraise in de Grote Kerk. Iedere keer in een ander jasje en met een nieuwe boodschap, zodat het voor alle basisschoolleeftijden leuk is om te komen. De Kinderpraise begint om 18.30 uur zodat de kinderen toch nog (redelijk) op tijd naar bed kunnen.

Het mailadres van de Kinderpraise is: kinderpraisvriezenveen@hotmail.com

Tieners 12-16 jaar

Mentorcatechese


Voor de jongeren van 12 t/m 15 jaar in wijk midden, west en zuid is er mentorcatechisatie. Dat jongeren God beter leren kennen en met hun hart geloven daar draait het om. Ook de gezelligheid is belangrijk. De avond begint met een gezamenlijk gebed en inleiding op een thema. Daarna gaan de jongeren in groepen uit elkaar om na te denken over het thema en samen te discussiëren.

Elke maandag- en dinsdagavond, Stjäävelin 19:00 – 20:00 uur

Contactpersoon voor de Mentorcatechisatie is Bart Sportel, zijn mailadres is: bartsportel@gmail.com


Catechisatie


Wijk oost heeft catechisatie bij Ds. Prins op verschillende tijden, dagen en locaties.

Anders begaafden catechese


Voor anders begaafden zijn er op verschillende locaties catechisatiegroepen.

Contactpersoon voor de catechisatie is Bart Sportel, zijn mailadres is: bartsportel@gmail.com


Stjaavelin Junior (SJ)


Stjäävelin Junior (SJ) organiseert activiteiten voor jongeren om met elkaar in contact te komen. SJ wil jongeren in een veilige omgeving ontspanning bieden, waarbij we het belangrijk vinden dat je jezelf kunt zijn. De drie kernwoorden van SJ zijn: “Samenzijn, Ontspanning en Vriendschap”.

SJ heeft eens per maand op zaterdagavond een programma. Je mag naar SJ als je tussen de 12 en 16 jaar bent.

Contactpersoon voor de SJ is Niels Koerssen, zijn mailadres is niels@koerssen.eu


Tienerclub


Ben je tussen de 12 en 15 jaar oud en lijkt het je wat om samen met leeftijdsgenootjes op een leuke en ontspannen manier met het geloof bezig te zijn en meer te leren over God?

Dan is de Tienerclub op vrijdagavond wat voor jou! Naast samen praten, maken we ook samen plezier. Er zijn activiteiten zoals schaatsen, zwemmen en koken. En na die tijd gaan we met z’n allen gezellig naar Flame.

Vrijdagavond, Stjäävelin

19:00 – 20:15 uur

Contactpersoon voor de Tienerclub is Niek Zomer, zijn mailadres is: niek_zomer@hotmail.com


Flame-ON


Ben jij ook toe aan een dosis gezelligheid op zaterdagavond? Wij wel! Daarom organiseren we 1x in de maand op zaterdag een gezellige avond voor jeugd van de 13/14 jaar tot ongeveer 17 jaar in Flame. De avond begint om 19.45 we starten met een klein stukje bijbelstudie en daarna kun je vrijblijvend meedoen aan een leuke activiteit! Tussendoor krijg je van ons één keer wat te drinken en wat lekkers. Wil je nog meer drinken dan kun je dat kopen voor de bekende “Flame-prijzen”. Om 22.15 sluiten we af. We vragen geen entree of contributie maar we hebben wel een “vrije gift pot”.

Contactpersoon voor de Flame-ON is Jeannette Smelt, haar mailadres is: jeannettesmelt@gmail.com


Jongerendienst


Elke derde zondag van de maand (juli en augustus niet) is er een Jongerendienst in de Grote Kerk. Deze speciale dienst voor jongeren wordt georganiseerd door de Jongerendienstcommissie. Het doel is jongeren te bereiken door laagdrempelige diensten te organiseren met een duidelijke boodschap, die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Maar ook ouderen mogen natuurlijk komen!

Contactpersoon voor de jongerendiensten is Jorinde Coes, haar mailadres is: jorindecoes@gmail.com

Jongeren 16+

Catechisatie


Vanaf 16 jaar stromen de jongeren door naar de reguliere catechisatie. De groepen zijn op verschillende tijden, dagen en locaties.

Ook is het mogelijk belijdeniscatechisatie te volgen. Deze vorm van catechisatie bereidt voor op het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis: bewust kiezen voor God en zo heel je hart en leven voor Hem openstellen en bovenal Hem volgen. Belijdeniscatechisatie wordt door de wijkpredikant gegeven. We nemen ruim de tijd tijdens de avonden om samen te werken aan deze mooie keuze die uiteraard niet verplicht is.


Anders begaafden catechese


Voor anders begaafden zijn er op verschillende locaties catechisatiegroepen.

Contactpersoon voor de catechisatie is Bart Sportel, zijn mailadres is: bartsportel@gmail.com


Jeugdvereniging Psalm 119:9 (JV)


De JV is een groep jongeren van 15 jaar en ouder die op zondagavond samenkomen om te discussiëren over het geloof en de Bijbel. Ook worden er Opwekkingsliederen gezongen. In de pauze wordt er natuurlijk een bakje koffie gedronken en bijgekletst. Ook zijn er regelmatig gezellige (ongeplande) avonden. Kom eens langs, de koffie staat klaar!

Zondagavond, Stjaavelin

18:30 – 20:30 uur

Contactpersoon voor de JV is Han Smelt, zijn mailadres is: hanjolan@planet.nl


Jongerendienst


Elke derde zondag van de maand (juli en augustus niet) is er een Jongerendienst in de Grote Kerk. Deze speciale dienst voor jongeren wordt georganiseerd door de Jongerendienstcommissie. Het doel is jongeren te bereiken door laagdrempelige diensten te organiseren met een duidelijke boodschap, die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Maar ook ouderen mogen natuurlijk komen!

Contactpersoon voor de jongerendiensten is Jorinde Coes, haar mailadres is: jorindecoes@gmail.com


Let's Cloud


Naar Stjäävelin Junior geweest en dan?

Voor jongeren vanaf 16 jaar is er eens in de zoveel tijd op zaterdagavond een superleuke activiteit. Kijk voor informatie, foto’s en meer op de facebook van Let’s Cloud!

Contactpersoon voor Let’s Cloud is Koen Teunis, zijn mailadres is: koen97@hotmail.com


Dabarwerk


Vanuit onze gemeente, samen met de Gereformeerde Kerk van Vriezenveen, doen wij DABARwerk op camping Het Berkenven. Tijdens het pinksterweekend en in de zomervakantie zijn er teams om activiteiten te organiseren en een luisterend oor te bieden voor de campinggasten. Door de aanwezigheid en activiteiten willen we iets laten zien van de liefde die God voor deze wereld heeft. Elk jaar is de commissie op zoek naar jongeren, die bereid zijn om een deel van hun vrije tijd te besteden aan dit stukje werk in Gods Koninkrijk.

Het mailadres van Dabarwerk is: dabarvriezenveen@hotmail.comFlame

Samen chillen

Flame is een plek waar jongeren lekker kunnen chillen, tv kijken, gezellig bijkletsen, internetten en niet te vergeten tafelvoetballen en poolen. Flame is voor iedereen van 12 jaar en ouder, dus neem gezellig al je vrienden mee.

Openingstijden: Maandagavond 20:00 – 22:00 uur Dinsdagavond 20:00 – 22:00 uur Vrijdagavond 20:30 – 23:00 uur

Contactpersoon voor Flame is onze jeugdwerkcoördinator Gineke Abbes, haar mailadres is: reflection@hervormdvriezenveen.nl

Young Leaderz
In samenwerking met de gemeente Twenterand, stichting ZorgSaam, Stichting Jongerenwerk Den Ham en Radar Uitvoering hebben we het project Young Leaderz Twenterand ontwikkeld. Jongeren kunnen een uitgewerkt idee of plan voor een activiteit inclusief een begroting indienen. De activiteit moet er op gericht zijn om verbinding te creëren met andere organisaties, tussen inwoners of tussen jongeren onderling. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, worden de jongeren gedurende het gehele traject begeleid om tot slot de activiteit tot uitvoering te brengen. Een mooie kans om je leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen!

Leefstijl
In samenwerking met het jongerenwerk in Twenterand (Stichting Zorgzaam en Stichting Jongerenwerk Den Ham) en het voorgezet onderwijs (het Noordik) werken we, 3 á 4 keer per jaar diverse thema’s uit. Twee maanden lang besteden we aandacht aan actuele thema’s zoals: ‘verslaving’, ‘social media en pesten’, ‘voeding en sport’, ‘contact’ e.d. Samen organiseren we infoavonden voor ouders, op school word er aandacht aan het thema besteed en in de inlopen organiseren we diverse activiteiten en voorlichtingen.


2016/2017 is een mooi winterwerkseizoen geweest. We hebben veel mogen
doen binnen Wijk Next en zijn hard bezig met het uitrollen van onze
visie over de gemeente.
In het jaarverslag dat u hieronder kunt downloaden en lezen staat
precies beschreven hoe elke club binnen Wijk Next het heeft gehad het
afgelopen jaar.
Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom dan niet om ons een berichtje
te doen op next@hervormdvriezenveen.nl!

Groeten,
Het DB

Jaarverslag Wijk Next 2016