Wijk Oost

Ds. A.PrinsWijkpredikant: Ds. A. Prins

Oosteinde 178 A, 7671 AD, Vriezenveen , tel 0546-432521
Ds.Prins@hervormdvriezenveen.nl

Spreekuur: donderdag van 18.00 tot 18.45 uur

Scriba: dhr. H. Harms, Greftenweg 3, 7671 PC Vriezenveen tel 561444
E-mail: wijk-oost@hervormdvriezenveen.nl

 


Sectie-indeling

Sectie-indeling

Sectie 1 : ouderl. dhr.  J.Teunis, Almeloseweg 98, tel. 561499, email: annekehoff@hotmail.com

 • Oosteinde 1 – 113
 • Oosteinde 2 – 112
 • Barend Lemansstraat

Sectie 2 : ouderl. dhr. G.R.J. Nijland, Vondelstraat 5, tel. 06-21882926, email: grjnijland@hetnet.nl 

 • Oosteinde 114 – 186
 • Oosteinde 115 – 227
 • Hoffmansweg
 • Bovenlandweg

Sectie 3 : ouderl. dhr. B.G.D. Dekker, Oosteinde 219, tel. 568066, email: bgddekker@gmail.com

 • Bouwmeesterstraat
 • Oosteinde 190 – 300
 • Oosteinde 229 – 333

Sectie 4 : ouderl. dhr. J.F. Brink, Weitemansweg 13, tel. 565038, email: jf.brink@hotmail.com

 • Oosteinde 302 – 402
 • Oosteinde 335 – 417
 • Beukenhof 10 – 38
 • Turfschuit

Sectie 5 : ouderl. dhr. J.G. Winter, Horstweg 33, tel. 862421, email: famwinter33@outlook.com 

 • Horstweg
 • Aadijk
 • Buitenlandweg
 • Oostermaatweg
 • Boslandweg
 • Begherstraat

Sectie 6 : ouderl. dhr. G. Hoff, Oosteinde 305, tel. 561700, email: herma-hoff@hotmail.com 

 • Dokter Boomstraat
 • Kooistraat
 • Walstraat
 • Beukenhof 40 – 80
 • Beukenhof oneven nummers
 • Schippersstraat

Sectie 7 : ouderl. dhr. H.J. Engberts, Oosteinde 51-A, tel. 561484, email: herbert.engberts@hotmail.com

 • Geesterenseweg 23 – 39
 • Greftenweg
 • Oeverweg
 • Vinckenweg
 • Vosmaatweg
 • Vriezenveenseweg
 • Weitemansweg

Sectie 8 : ouderl. dhr. J.E. Dekker, Weitemansweg 1-b, tel. 565179, email: dekkerweiteman@hotmail.com

 • Oude Hoevenweg 1 – 157
 • Nieuwe Hoevenweg
 • Paterswal
 • Bavesbeekweg

Sectie 9 : ouderl. dhr. W. Jonker, Geesterenseweg 37, tel. 564802, email: jonker37@hotmail.com

 • Oude Hoevenweg, even nummers
 • Geesterenseweg 1 – 21
 • Geesterenseweg 2 – 28

Sectie 10 : ouderl. dhr. A. Folbert, Sluiskade Noordzijde 10 B te Westerhaar-Vriezenveensewijk, tel. 06-22434171, email: b.folbert@outlook.com

 • Almeloseweg
 • Willem Alexanderlaan nr. 1 t/m 47

Sectie 11 : Vacant, voorlopig nog waargenomen door br. G. van der Schuur, Eg 25, tel. 566466, email: gvdschuur@hotmail.com

 • Dunantstraat
 • Engelsstraat
 • Zuivelstraat

Sectie 12 : ouderl. dhr. J.H. Dekker, Schout Doddestraat 60, 7610 AG Almelo, tel. 563853, email: jhdekker@planet.nl 

 • Koningsweg
 • Mauritshof
 • Weemestraat
 • Willem Alexanderlaan nr. 48 en hoger

Voor personen die buiten de geografische grenzen van onze wijkgemeeente
wonen geldt een individuele toewijzing aan een sectie.

Ouderlingen

Ouderlingen

 

 • Brink J.F., Weitemansweg 13, 7671 RV Vriezenveen, tel. 565038, email: jf.brink@hotmail.com
 • Dekker B.G.D., Oosteinde 219, 7671 AX Vriezenveen, tel. 568066, email: bgddekker@gmail.com
 • Dekker J.E., Weitemansweg 1-b, 7671 RV Vriezenveen, tel. 565179, email: dekkerweiteman@hotmail.com
 • Dekker H.J., Schout Soddestraat 60, 7610 AG Almelo, tel. 563853, email: jhdekker@planet.nl
 • Engberts H.J., Oosteinde 51a, 7671 AS Vriezenveen, tel. 561484, email: herbert.engberts@hotmail.com
 • Folbert A., Sluiskade Noordzijde 10 B, 7676 SG Westerhaar-Vriezenveensewijk, tel. 06-22434171, email: b.folbert@outlook.com
 • Harms H, Greftenweg 3, 7671 PC Vriezenveen, tel. 561444, email: henkharms23@hotmail.com | Scriba
 • Hoff G., Oosteinde 305, 7671 BE Vriezenveen, tel. 561700, email: herma-hoff@hotmail.com
 • Jonker W. Geesterenseweg 37, 7671 PA Vriezenveen, tel. 564802,email: jonker37@hotmail.com
 • G.R.J. Nijland, Vondelstraat 5, 7671 ZE Vriezenveen, tel. 06-21882926, email: grjnijland@hetnet.nl
 • Teunis J, Almeloseweg 98, 7671 RH Vriezenveen, tel. 561499, email: annekehoff@hotmail.com
 • Winter J.G., Horstweg 33, 7671 RJ Vriezenveen, tel. 862421, email: famwinter33@outlook.com
 • vacature
 • Bos C., Kerkstraat 40, 7671 HH Vriezenveen, tel. 06-51571622, email: couzijn.ina.bos@hetnet.nl evangelisatieouderling
 • Koerssen N.J., Greftenweg 15, 7671 PC Vriezenveen, tel. 563975, email: niels@koerssen.eu| jeugdouderling
 • Teunis J.H.J., Dunantstraat 6, 7671 BL Vriezenveen, tel. 603603, email: jteunis@gmail.co  jeugdouderling

 

Ouderling-Kerkrentmeesters

Ouderling-Kerkrentmeesters

 • Berkel J., Oude Hoevenweg 2, 7671 PJ Vriezenveen, tel.: n.v.t., email: n.v.t.
 • Dasselaar M., Bouwmeesterstraat 28, 7671 CB Vriezenveen, tel. 566906, email: mbdasselaar@gmail.com
 • vacature
 • Wilde, G. de, Wierdenseweg 24, 7671 JK Vriezenveen, tel. 565426, email: info@keukengemonteerd.nl

Diakenen

Diakenen

 • Aman F.J., Boslandweg 19, 7671 RL Vriezenveen, tel. 862310, email: fj.aman@agroconnect.nl
 • Hessing H.H., Spade 21, 7672 AD Vriezenveen, tel. 06-53573598, email: heraldhessing@gmail.com
 • Kelder J.A., Bruinehaarsweg 55, 7679 TH Langeveen, tel 06-23331779, email: bertjankelder@hotmail.com | Jeugddiaken
 • Koerssen F., Horstweg 1, 7671 RJ Vriezenveen, tel. 565474, email: fkoerssen@hotmail.com
 • Scherphof J.M., De Putter 59, 7671 VJ Vriezenveen, tel. 569679, email: martijnscherphof@hotmail.com