Laatste Nieuws

Next Step: Bijbelstudie voor 20/30+

Ben jij er klaar voor om samen met leeftijdsgenoten een volgende stap te maken in je geloof? Wij ook! Om deze reden wordt er vanuit de 20/30+ groep het initiatief genomen om bijbelstudiegroepen te starten. Wat is dan precies de bedoeling? Nou, wij zien het zo voor ons: – Start september 2023 – Eén avond…

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed. • Dank voor alle afsluitende activiteiten in het jeugdwerk. Voor alle mooie activiteiten…

Reisleiders gezocht | HGJB-Vakanties 2023

Deze zomer gaan zo’n 1.000 kinderen, tieners en jongeren met de HGJB op vakantie. Alleen… daarvoor is ook reisleiding nodig. Daarom zoekt de HGJB nog 30 enthousiaste jongeren die deze zomer een weekje met hen op stap willen. Ken of ben jij een jongere die dit goed zou kunnen? Het leiden van een reis is…

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE 2023

                                          Pinksteren en zending zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op D.V. 28 en 29 mei a.s. (Eerste en Tweede Pinksterdag) wordt er tijdens de erediensten voor het werk van de zending gecollecteerd. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt…

Gedicht: De Emmaüsgangers (Lukas 24:13-35)

lopen, spreken, redeneren en door veel te discussiëren is veel erger, blijkt nadien: Jezus daardoor niet gezien weet U niet wat er gebeurd is, bent U dan een vreemdeling? slechts daarover wordt gesproken ‘k snap niet dat U dat ontging! Jezus, die zult u wel kennen, is gestorven aan een kruis, daarna zou Hij dan…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws