Laatste Nieuws

Diaconie collecte van zondag 8 oktober. Noodhulp “storm in Libië”

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. Er zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering…

Benefietoptreden Gospelkoor Vision Vriezenveen t.b.v. 40 jarig jubileum

Zaterdag 14 oktober geeft Gospelkoor Vision een benefietoptreden in de Grote Kerk in Vriezenveen ter ere van hun 40-jarig jubileum. Aanvang om 19.30 uur, entree is gratis. Het thema van deze avond is “Kingdom of Love.” God is onze Vader en biedt ons Zijn liefde aan. Wij willen proberen deze onvoorwaardelijke liefde onder woorden te…

ISRAELZONDAG, INFO & LITURGIE NAAR KEUZE

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk Nederland op een bijzondere manier uiting aan haar verbondenheid met Israël. In 1949 stelt de Hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Hierbij wordt aandacht besteed in liturgie door de preek en voorbede en door…

Wachten op God; IZB focusdag

  Als IZB ondersteunen we gemeenten in missionair kerk-zijn. Hiervoor organiseert IZB-Focus op zaterdag 7 oktober een inspiratiedag met als thema ‘Wachten op God – verdieping en bemoediging voor ontspannen kerk-zijn’. We verwelkomen iedereen die interesse heeft in missionair kerk-zijn en hierin een wens koestert. Bijvoorbeeld missionaire commissies, predikanten, kerkenraadsleden en actieve gemeenteleden. Ook gemeenten…

Actie Appeltje voor de dorst 2023 

Ook dit jaar willen we weer als diaconieën van Hervormd Vriezenveen en de Ontmoetingskerk voor verschillende projecten geld bijeenbrengen met de verkoop van appels (Elstar), peren (Conference), stoofperen (Gieser Wildeman) en aardappelen (Bildtstar). Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: Stichting Manna Stichting Sadiki project “Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië” van…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws