Laatste Nieuws

IZB Focusdag, 8 oktober in Houten

Iedereen ‘met een missionair hart’ welkom IZB-Focus ondersteunt kerken(raden) en individuele christenen bij hun missionaire roeping en trekt daarbij graag voor een langere periode op met gemeenten. Een groeiend aantal kerkenraden maakt van deze dienstverlening gebruik. De jaarlijkse Focusdag wordt dit keer gehouden op zaterdag 8 oktober in de Sionkerk in Houten, van 10.00 tot…

Energiebesparing en kostenbesparing 

De steeds stijgende kosten voor elektriciteit en gas gaan ook niet aan ons voorbij. In verband daarmee vinden wij het verstandig om een aantal maatregelen door te voeren. De belangrijkste daarvan is dat we de temperatuur in de kerken en de overige gebouwen een tandje lager zullen gaan zetten. Houd daar rekening mee wanneer u…

Cross Over Dienst en Community

We kijken terug op een mooie dienst met Christian Tan die ons meenam in het thema genade en waarheid. Als voorganger en kerkplanter vertelde Christian mooie verhalen over mensen die tot geloof zijn gekomen. In de dienst riep hij ons ook op om dat wat bij ons ‘oude leven’ hoort achter ons te laten en…

Centrale Gemeenteavond gaat NIET door

De gemeenteavond op 28 september kan helaas NIET doorgaan, omdat gastspreker Margriet van der Kooi ziek is. We hopen deze toerustingsavond op een latere datum alsnog te organiseren. Jan Boldewijn, Scriba Algemene Kerkenraad

Terugblik Vjenne AAN TAFEL

Het startweekend voor Hervormd Vriezenveen is goed geslaagd. Op diverse locaties werd door verschillende vrijwilligers het jaarthema Aan Tafel gepresenteerd met wat te eten of te drinken en met aandacht voor productie processen van voedsel. In de Leemansmolen voor het maalproces, een speksteen workshop en ondersteuning vanuit Vjenne goes International voor Kenia en Brazilie. Bij…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws