Laatste Nieuws

Johannes de Heer – Samen Zingen

Wij willen u hartelijke uitnodigen om samen liederen van Johannes de Heer te komen zingen. Graag willen wij u ontmoeten op D.V. dinsdag 3 september 2019. We beginnen om half drie, zoals gewoonlijk in Stjäävelin, Er is koffie of thee en we maken er een gezellige middag van. Hebt u vervoer nodig? Bel dan: 563771…

Collecte Missionair werk zondag 1 september

Deze zondag steunt u met uw bijdrage aan de diaconiecollecte missionaire initiatieven van de Protestantse Kerk. Een voorbeeld hiervan is de pioniersplek Lux in Den Haag. Deze gemeente nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is aandacht voor de invloed…

Zomerzendingscollecte

Op D.V. 25 augustus wordt er voor het zendingswerk gecollecteerd. De zending mag ons als gemeente na aan het hart liggen, daar een gezonde gemeente een gezonden gemeente is. De gemeente weet zich gezonden door en met de boodschap van het Evangelie. De opbrengst van de collecte zal gelijk verdeeld worden over ‘Kerk in Actie’…

Jongerendienst september 

Onlangs is het seizoen van de jongerendiensten afgelopen. Nu we de zomerperiode ingaan gaan we genieten van de vakantie. Zondag 15 september is er weer de eerste jongerendienst van het nieuwe seizoen! Dit zal een speciale dienst worden en zal gehouden worden in de feesttent in Vriezenveen die er die week staat vanwege het 650…

Bediening Heilige Doop

Op D.V. zondag 25 augustus a.s. (Grote Kerk) en op zondag 1 september a.s. (Pollenkerk, Westerkerk en Aakerk) zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Ouders die voor hun kind de doop begeren kunnen daartoe tot en met 16 augustus juni a.s. contact opnemen met de wijkpredikant of de scriba van de wijkkerkenraad.

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws