Laatste Nieuws

Cursus Levend in Christus

Inmiddels hebben zich al 26 deelnemers aangemeld voor de cursus Levend in Christus. Een heel mooi aantal. Toch kunnen er nog meer bij! Dus twijfel je nog over meedoen? Laat het je ergens nog niet helemaal los? Meld je aan en kom samen met ons zoeken naar meer van Gods Geest in je leven. Kijk…

Uitnodiging ouderavond Social Media

Social Media is een razendsnel gebeuren, waar je vast als ouder de nodige vragen over hebt. Vanuit verschillende hoeken kreeg ik de vraag om voor ouders en vrijwilligers voorlichtingen te geven over wat Social Media nou eigenlijk is? Waarom pubers Social Media zo interessant vinden? Wat halen ze eruit? Wat kan ik als ouder doen…

Uitnodiging bidstond

Wij vinden het ontzettend belangrijk om voor de kinderen, tieners en jeugd uit Vriezenveen te bidden. Het is ons verlangen dat zij God leren kennen en Hem willen navolgen in hun leven. Net als voorgaande jaren willen wij jullie graag uitnodigen voor de bidstond. Voorafgaand aan de AB vergadering van Wijk Next, starten wij met…

VACATURES Kerkelijk bureau

In 2020 gaan beide medewerksters van het kerkelijk bureau met pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar een tweetal nieuwe medewerk(st)ers die het werk kunnen overnemen. Voor beide functies geldt een nog nader te bepalen arbeidsduur van 16-20 uur per week. Beide functies zijn gelijk in takenpakket en inhoud zodat er onderling vervangen kan worden….

Monica steunt Sulawesi-op 23 oktober!

Monica ondersteunt komend winterseizoen Sulawesi. Na Albanie, Peru en Malawi is er nu een bestemming voor uitwisseling gevonden in Azie. Op een voorlichtingsbijeenkomst op DV woensdagavond 23 oktober hopen ds en mevrouw Gert en Elizabeth de Goeijen-Wasssink hier meer over te vertellen en te presenteren. Zij zijn oorspronkelijk afkomstig uit Rijssen en Vriezenveen en werken…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws