Laatste Nieuws

Thuisviering Heilig Avondmaal.

De Hervormde Gemeente heeft de beschikking over een zgn. ‘reis-avondmaalsstel’. Dat is een avondmaalsstel dat gebruikt kan worden tijdens een viering van het Heilig Avondmaal thuis. Wanneer u bijv. door ziekte niet in de gelegenheid bent om de viering in één van de kerken mee te maken, en u zou wel graag het avondmaal willen…

Cross-Over dienst 14 april

Een relatief rustige Cross-Over dienst dit keer die in het teken zal staan van ‘Tranen die spreken’. We gaan deze zondag de Stille Week in: een week waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. Ook in de dienst zal hier aandacht voor zijn: wat heeft Jezus lijden ons te zeggen? De spreker…

Wijzigingen gebruik e-mail Hervormd Vriezenveen

Bent u of ben jij gebruiker van een @hervormdvriezenveen.nl-adres? Dan verandert vanaf 29 april aanstaande een en ander. We stappen namelijk over naar Office 365, om het gebruiksgemak te verbeteren en de hoeveelheid spam te verminderen. Op maandag 29 april kan vanaf 18:00u de e-mail niet meer bereikt worden zoals we nu gewend zijn. Die…

Jubileum ds. Kranen

Op 1 mei aanstaande is het 25 jaar geleden dat ds. R.J. Kranen in het ambt van predikant werd bevestigd. Wij willen dit graag vieren en God hiervoor danken in een feestelijke dankdienst op zondag 5 mei om 14:30 uur in de Grote Kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Rob en…

Waypoint avond 15 april

Graag nodigen wij jullie uit voor een informatieavond over het puberbrein aanstaande maandag 15 april in het Wapen te Vriezenveen. Wijk Next, Flame, is mede organisator van deze avond. Wietske Noordzij zal deze avond spreken. Zij is christelijk orthopedagoog en weet heel veel af van het puberbrein, de communicatie tussen ouders/vrijwilligers en pubers en nog…

 

Nog meer nieuws:

meer nieuws