RSS Dagelijks Woord

Nieuws

Handleiding (live) KerkTV

Omdat er wijzigingen zijn geweest in het online bekijken van de KerkTV is er een handleiding opgesteld zodat u d.m.v. deze handleiding KerkTV kunt blijven kijken. Bekijk hier de handleiding

Najaarszendingscollecte.

A.s. zondag wordt de zgn. ‘Najaarszendingscollecte’ gehouden. De opbrengst van de collecte zal dit jaar besteed worden aan de toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië. Op de Filippijnen zijn in een jaar tijd 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Om leiding aan de nieuwe gemeenten te geven zijn predikanten en kerkelijk werkers nodig, die op hun beurt…

Cross-Over diensten & Toerustings-cursus

Zondag 21 oktober heeft Jelle de Kok, als predikant en toeruster binnen de PKN, in de CO-dienst gesproken. Hij legde uit dat God, door Zijn Geest, Zíjn verhaal in jouw hart wil schrijven (2 Cor 3:3) en je wil genezen van ‘zonden, wonden en bonden’. Waarom God dat wil? Hij wil ons laten in groeien…

Shalomdienst 11 november

Op 11 november zal er weer een shalomdienst zijn in het schoolgebouw van de Shalom, Zicht 2. Het thema van deze dienst is;  Wie is jou SUPERHELD??Misschien kun je dit voor je zelf makkelijk invullen en de waaromvraag?  Erik Schutmaat zal deze dienst voorgaan, de muzikale wordt begeleid door een combo. Het beloofd een inspirerende…

Alpha cursus: Ontmoet – Vraag – Ontdek!

Op D.V. woensdagavond 27 februari willen we weer starten  met een nieuwe Alpha cursus. Deze cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt en wat dit voor jou betekent.. De Alpha cursus wordt gehouden gedurende 10 woensdagavonden. Tijdens deze weken behandelen we  de basisvragen van het…

Zondag 11 november 2018 – Collecte voor het Binnenlands Diaconaat

Op zondag 11 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland waaronder het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met de IZB. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van…

KINGSCLUB op 21 november 2018

Parels ook van harte welkom. 17 oktober was de eerste keer weer dat we Kingsclub hadden. Wat was het weer gezellig. We hopen dat jullie de volgende datums ook al genoteerd hebben. Elke 3e woensdag van de maand Kingsclub van 14.00 tot 15.45 bij Stjaavelin. Samen zingen, luisteren naar een mooi bijbelverhaal, poppenkast kijken en…

Flame

Flame nodigt alle tieners en jongeren (12+) uit voor de activiteiten die in november worden georganiseerd in Flame! In de maand november staat het thema: ‘Back to the line’ centraal. Help…wat mag ik wel, wat mag ik niet? Wanneer doe ik iets wat mijn vrienden leuk vinden, maar wat ik zelf helemaal niet leuk vind?…

Christen Vrouwengroep Vriezenveen.

Onze volgende bijeenkomst is op 14 nov. 2018 in de suite van de Grote Kerk om 19.30 uur. Deze avond hebben wij Mevr. E. de Goeijen uit Den Ham uitgenodigd. Zij vertelt over de periode dat zij en  haar man, uitgezonden waren door de GZB naar Sulawesie (voorheen Celebes). Wij hopen op een mooie avond….

M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”.

I.v.m. dankdag 7 november 2018 is onze eerstvolgende vergadering D.V. 21 november 2018. Aan de orde  is de Herv. Vaan oktober 2018 de Bijbelstudie over PS.72 van Ds. J. Molenaar. Onze leden en ook belangstellenden van harte welkom. Het bestuur.