RSS Dagelijks Woord

  • woensdag 23 januari 2019 - Galaten 6:1
    Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. -- Galaten 6:1

Nieuws

Handleiding (live) KerkTV

Omdat er wijzigingen zijn geweest in het online bekijken van de KerkTV is er een handleiding opgesteld zodat u d.m.v. deze handleiding KerkTV kunt blijven kijken. Bekijk hier de handleiding

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 16 januari 2019

Opening Ds. Kranen heet iedereen welkom. Hij leest uit Joh. 2:1-11 gevolgd door een korte overdenking en daarna gaat hij voor in gebed. Voorzitter AK Het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad wordt vandaag door ds. Kranen overgedragen aan Gerard Sanderman die hiervoor afgelopen zondag tot ouderling is bevestigd. Groot Moderamen 2019 Het Groot Moderamen voor…

ds. Willem J.J. Glashouwer 25 februari

Vooraankondiging tweede studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer in Vriezenveen over “Waarom Jeruzalem?” In navolging op de studieavond van 6 november, organiseert de diaconie een tweede studieavond voor de gehele gemeente op maandag 25 februari met ds. Willem J.J. Glashouwer. Het onderwerp waarover hij deze avond spreekt is: “Waarom Jeruzalem?” Deze avond is ook los…

Peter en Tineke

In een vorige kerkbode heeft u al kunnen lezen dat Peter en Tineke na 27 jaar gedwongen zijn terug gekeerd vanuit Israel naar Nederland. 27 Jaar geleden zijn ze uitgezonden door de Hervormde gemeente Vriezenveen en  hebben ze mogen zorgen voor volwassenen en kinderen met een beperking in Bethlehem, de geboorteplek van de Here Jezus. …

MEDISCHE ZORG LEPRAPATIËNTEN IN NEPAL Zondag 3 februari

  Op zondag 3 februari wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor medische zorg voor leprapatiënten in Nepal. Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra komen veelvuldig voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks. Leprapatiënten krijgen bovendien te maken met discriminatie en…

Actie kerkbalans 2019

Deze week hebt u de bekende enveloppe voor Kerkbalans weer ontvangen. Geef voor je kerk! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich”…

Zendingskrans “Monica”/ M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”.

Op D.V. woensdag 6 februari 2019 houden wij onze gezamenlijke  Jaarvergadering. Het onderwerp : “Verbond en Verkiezing” zal worden verzorgd door Ds M.B. Plette. Wij beginnen  om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de suite bij de grote kerk Gasten en leden  hartelijk welkom. De besturen.

VrouwZijn-dag 16 maart 2019

Dag vrouwen! Op D.V. zaterdag 16 maart 2019 hopen wij voor jullie weer een mooie VrouwZijn-dag te organiseren. Noteer deze datum daarom alvast in je agenda 😉. De dag zal van 10.00 – 16.00 een programma bevatten. Onze spreekster Wilma Veen (o.a. bekend van haar schilderkunsten) zal deze dag het thema “Ik wonder jou” komen toelichten. Natuurlijk zorgen…

Christenvrouwengroep Vriezenveen

We hebben het jaar 2018 afgesloten met een fijne en gezellige Kerstavond op 17 dec. Met als thema Maria, een bereidwillig hart. Met afwisseling van een samengesteld koor, dat enige kerstliederen ten gehore bracht. Op 9 jan. 2019 hebben we onze leden verwelkomd op onze Nieuwjaarsreceptie. Deze avond genoten wij van Boerenjongens en knieperties. Gert…

AKKER PROJECTONDERSTEUNINGSFONDS 2019

Het boekjaar 2018 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier gunstig verlopen. Er is een gezonde stijging in omzet, maar een daling in marge. De Akker is afgelopen jaar steeds meer een regio-functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen het brede assortiment en benutten dat steeds beter. Net als voorgaande…

Verslag Kerstreis Oosteuropa

Uitvoering van een bijzondere kerstgift. Zoals u gelezen kunt hebben in de media in december 2018 hebben we door de medewerking van Wichers Trucking BV uit Vriezenveen een groot transport kunnen organiseren richting onze contactsteden in Hongarije en Roemenië. In de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw is de trailer en onze eigen bus…