Algemeen

Benefietconcert Gerald Troost en Emma Julia

Op vrijdagavond 21 februari 2020 organiseert World Servants Wierden een supergaaf benefietconcert met Gerald Troost en Emma Julia! World Servants Wierden is een groep van 40 enthousiaste jongeren die in de zomer van 2020 naar Ghana gaan om huizen te bouwen voor medisch personeel. De opbrengst van het benefietconcert komt ten goede aan dit project….

Actie kerkbalans 2020

Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2020 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna om uw antwoord op te halen. In de Kerkbalansenveloppe zit een brief waarin o.a. staat wat onze gemeente zo bijzonder maakt….

Nieuwjaarsconcert Chr. Mannenkoor Vroomshoop in Hervormde kerk Den Ham

Het is al vele jaren traditie dat het Chr. Mannenkoor Vroomshoop het nieuwe jaar start met een concert in de hervormde kerk in Den Ham. Op zaterdagavond 18 januari begint daar het bekende Nieuwjaarsconcert om 20.00 uur. Deze keer is het slagwerkensemble van muziekvereniging SDG Ommen te gast. Het ensemble, onder leiding van dirigent Simon…

Kerkbalans 2020

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2020. De actie heeft als thema “Geef voor je kerk”. De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting…

Kerstboom ophaal actie gospelkoor Vision

Gospelkoor Vision uit Vriezenveen organiseert  weer  haar jaarlijkse kerstboom ophaal actie. Wilt u uw oude kerstboom graag kwijt? Tegen betaling van 3 euro (bomen tot 2 meter hoog) komen wij uw boom op zaterdag 4 januari 2020 vanaf 9.00 uur bij u ophalen. Met de inkomsten van deze actie kunnen wij blijven optreden in verschillende…

Vakantie Bijbelwerk instructie

Wil je meer tips voor jullie Vakantie Bijbel Werk? Ben je ook zo benieuwd naar het thema van 2020? Kom dan naar één van de toerustingsmomenten en leer hier meer over! Hieronder de data van deze momenten. Donderdag 23 januari 2020 – Rouveen (avondprogramma) Zaterdag 8 februari 2020 – Barneveld (ochtendprogramma) Vrijdag 14 februari 2020…

Cross Over: Ontvoerd door criminelen

De Cross Over van zondag 8 december is weer druk bezocht. Daar zijn we dankbaar voor! Het gaat ons echt niet om het aantal, maar het gaat ons erom dat steeds meer mensen over Jezus zullen horen en Hem zullen leren kennen. De volgende CO dienst staat op 12 januari op het programma. De feestdagen…

Eindejaarscollecte 2019: Een goed Verhaal

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord is een bron van troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, omdat de bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen naar ons eigen leven. Daarmee…

Diaconale collecte Kerst – 25 december 2019

Tijdens eerste Kerstdag is de diaconale collecte, via Kerk in Actie bestemd voor ‘kinderen in de knel’, ditmaal in het bijzonder voor kinderen in Moldavie. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen…

Kerstzangdienst 24 december

Ook dit jaar weer is de traditionele Kerstzangdienst in de Grote kerk te Vriezenveen. U wordt allen uitgenodigd om te luisteren naar muziek, zang en verhalen en natuurlijk om zelf mee te zingen. U kunt genieten van het Vriezenveens Mannenkoor, Het B-orkest van de Vriezenveense Harmonie en het Interkerkelijk Gemengd Koor Vriezenveen. Komt allen …….