Algemeen

Pannenkoeken!

Gezellig een avond pannenkoeken eten met de kinderen, vrienden, familie en gemeenteleden? Vrijdagavond 10 februari organiseert de tienerclub weer een pannenkoekenfestijn! We organiseren 2 ronden om 17.00 uur en 18.30 uur. Maximaal 50 personen per ronde. De kosten bedragen € 5,- per kind onder de 12 jaar en € 10,- voor volwassenen (ook kinderen ouder…

Cross Over Bemoedigingsavond – 03 februari om 19.30 uur in Suite van CCK2

We willen je graag herinneren aan de bemoedingingsavond die aankomende vrijdag 3 februari gepland staat. Willem en Janneke van Slooten zullen je meenemen in een zeer bijzonder verhaal. Ze zullen met ons gaan delen hoe God hen in 2008 op een opmerkelijke en onverwachte manier bij elkaar heeft gebracht. Ze hebben ervaren dat God hen…

Zangdienst 5 februari

Zondag 5 februari is er ’s avonds een zangdienst in de Grote Kerk (19.00 uur), waarbij we mogen genieten van een Sunday Celebration o.l.v. Maarten Wassink. Naast een aantal koorleden van de Choir Company zullen veel enthousiastelingen voor een keer meezingen. We zingen samenzangliederen, maar zullen ook een paar ingestudeerde liederen laten horen. ‘s Middags…

Kerkbalans 2023

Het voorlopig resultaat van actie kerkbalans 2023 is € 472.500. Dit is € 18.730 minder dan de definitieve opbrengst van vorig jaar. Het college van kerkrentmeesters bedankt alle leden voor hun toezegging. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers die hun tijd hiervoor beschikbaar hebben gesteld is ook dit jaar de actie Kerkbalans goed verlopen….

Zangdienst Grote Kerk

Op zondag 5 februari is er ’s avonds een zangdienst in de Grote Kerk. Een aantal koorleden van de Choir Company o.l.v. Maarten Wassink zullen in overleg met de zangdienstcommissie deze dienst verzorgen. Binnen de Choir Company noemen we dit een Sunday Celebration. Zie ook het bericht in de vorige Kerkbode. Het idee is dat…

Cross Over

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. Ps. 118:24 Cross Over Community – 22 januari om 15.30 uur in Stjäävelin Zondag 22 januari zal weer een Cross Over Community middag plaatsvinden. We starten deze middag om 15.30 uur in Stjäävelin met koffie, thee en limonade, gaan dan in groepjes…

Actie kerkbalans 2023

In januari gaan de vrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2023 te vragen. Eerst om de envelop voor de Kerkbalans bij u af te geven, en ongeveer een week daarna om uw antwoord op te halen. In de envelop zit o.a. een mooie inspirerende folder van onze Hervormde Gemeente. Op…

Mentorcatechese: in gesprek met uw kind over geloof

In de waan van elke dag, in de huidige snelle tijd.   Hoe blijven we of hoe komen we in gesprek met onze kinderen over ons geloof.  Waar mogen we onze houvast vinden? Hoe kunnen we onze belofte verder in praktijk brengen? Daarom gaan we op maandag 23 januari en dinsdag 24 januari 2023 van…

Wijziging aanlevertijden oud papier

Ook in 2023 helpt wijk Next u weer bij het opruimen van uw oud papier en duurzaam inzetten voor recycling. De containers blijven beschikbaar op het plein bij Stjäävelin. Een service die wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers en waarmee wij als kerk een deel van ons jeugdwerk kunnen financieren. Met ingang van het nieuwe…

Boekpresentatie “De Kerk” 20 januari Vianen

De Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge heeft er zorg voor gedragen dat het boek De Kerk, het hart van de wereldgeschiedenis van dr. W. Aalders opnieuw wordt uitgegeven. Ieder is van harte welkom bij de boekpresentatie op vrijdag 20 januari a.s. in de Grote Kerk te Vianen. Inloop is mogelijk vanaf 15.00 uur en…