Algemeen

Certificaatuitreiking TVG

Zaterdag 13 april hebben in kerkelijk centrum Sion in Rijssen 12 personen de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden afgerond. Deze cursus wordt al sinds 2003 in Rijssen gegeven en heeft inmiddels honderden studenten uit de directe en verre omgeving uitgebreide kennis gegeven in Bijbel en geloof. Uit handen van de cursusleider Ds K.A. Hazeleger ontvingen zij…

DABAR

Van 27 juli t/m 24 augustus zullen de dabarteams weer werkzaam zijn op camping het Berkenven in de Pollen. Dabar betekent woord en daad. Ook dit jaar willen wij deze teams met raad en daad bijstaan. Ook u kunt helpen. Elke doordeweekse dag wordt er voor de teams gekookt door vrijwilligers. Om ca 12.30 uur…

650 jaar Vriezenveen

DOANKENSWEERD op 15/9-650 jaar Vjenne In september 2019 wordt het 650-jarig bestaan van Vriezenveen breed en uitbundig gevierd. Een kernteam vanuit de diverse kerken werkt nu een passende en aansprekende activiteit uit voor alle Vriezenveners, in de tent op het Manitobaplein. De bijeenkomst met als titel SOULFOODBRUNCH vindt plaats op D.V. 15 september om 12…

Materialen sparen Vakantiebijbelweek

De werkjesgroep van de vakantiebijbelweek ik al druk bezig geweest met het voorbereiden van de werkjes. Wij zijn op zoek naar de volgende spullen: Grote groente potten zonder deksel Griekse yoghurt emmertjes zonder deksel Bier dopjes Zouden jullie dit voor ons willen sparen Vanaf 15 mei kunnen jullie de spullen neerzetten in lokaal 5 van…

PASSAGE PLATTELAND 15 mei

We hebben als vereniging ons uitje gepland op D.V. woensdag 15 mei a.s. Iedereen die zich opgegeven heeft wordt om half vijf bij de suite verwacht. Vandaar gaan we gezamenlijk naar De Beuk in Den Ham waar we van de Beukenootjes hopen te genieten. De boerenmarkt is op woensdag 14 augustus. Als iemand spullen voor…

reisverslag Roemenie april

Na het overlijden van Henk was dit in zijn voetsporen een bijzondere reis om de stichting die door hem is opgericht en waar zijn hart lag, voort te zetten. In al die jaren dat Henk naar Roemeni is geweest, wist hij feilloos alle adressen te vinden, zelfs in de kleinste dorpjes aan de verste zandpaden….

Kingsclub zoekt nieuwe leiding

In maart hebben we de laatste Kingsclub van dit seizoen gehad. Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar nieuwe mensen die ons willen helpen de Kingsclub komend seizoen ook weer te kunnen organiseren. Wij komen elke derde woensdagmiddag van de maand naar Stjaavelin om daar samen met de Parels naar een Bijbelverhaal te…

Toelichting collecte mei

Toelichting op het werk van stichting Rehema. Sinds januari 2019 werkt Arjen Muis in Nairobi te Kenia. Namens stichting Rehema werkt hij daar met kinderen en jongeren uit de sloppenwijken. Jongeren uit de sloppenwijken krijgen een kans om via werk op een boerderij en psychische begeleiding een nieuwe toekomst te beginnen. Elke vrijdag worden kinderen…

autoswassen 11 mei

Zaterdag 11 mei organiseert de JV een geweldige auto-was-dag. U kunt dan uw auto van 10.00 tot 16.00 uur bij Stjaavelin laten wassen door de jongeren van de JV. We vragen voor het wassen van uw auto een vrije gift, de helft van de opbrengst zal gaan naar stichting Rehema van Arjen Muis in Kenia….

Kerkbode abonnement

Als u de kerkbode per post ontvangt wordt de acceptgiro separaat naar u toegestuurd. In deze gevallen kunnen we bij automatische incasso ook nog besparen op de portokosten Indien u geen prijs (meer) stelt op toezending van de kerkbode, geeft u dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk door, zodat wij het abonnement kunnen beindigen. Dit…