Algemeen

Verwerking voor de kinderen Hemelvaartsdienst

Via onderstaande link zijn de werkjes die horen bij de dienst op Hemelvaartsdag voor de kinderen te dowloaden. http://www.hervormdvriezenveen.nl/wp-content/uploads/2020/05/VHM_20200524_verwerkingen_2ekw_2020.pdf http://www.hervormdvriezenveen.nl/wp-content/uploads/2020/05/VHM_20200521_verwerkingen_2ekw_2020.pdf

Afscheid medewerksters kerkelijk bureau deel 2

Beste gemeenteleden In de vorige kerkbode hebben jullie het afscheidsbericht van Gerda Berends en Jannie Noltus kunnen lezen. Na velen jaren het kerkelijk bureau draaiende te hebben gehouden zijn zij nu met pensioen gegaan. Daarmee is het einde gekomen aan een lang tijdperk waarin de gemeente heeft mogen steunen op hun inzet, kennis en ervaring….

Zendingscommissie: Pinksterzendingscollecte 31 mei/1 juni 2020

De maatregelen die de overheid naar aanleiding van de coronacrisis getroffen heeft, raken ook de wijze waarop de Pinksterzendingscollecte gehouden wordt. Dit jaar wordt de enveloppe met informatie over het zendingswerk wel bij u bezorgd, maar de antwoordenveloppe wordt niet – zoals in voorgaande jaren – opgehaald. Wij verzoeken u zelf uw gift over te…

Gebruikte postzegels & prentbriefkaarten voor de zending

Door de tijdelijke fysieke sluiting van de kerken ligt ook de inzameling van gebruikte postzegels en oude prentbriefkaarten stil. Jaarlijks wordt hier een mooi bedrag mee ingezameld voor de Zending/ KerkinActie. Bij De Akker is inmiddels de bak voor postzegels en een brievenbus opgesteld voor kaarten en postzegels. Svp niet afweken, om beschadiging te voorkomen.

Jongerendienst 17 mei

Aanstaande zondag 17 mei staat er weer een jongerendienst op het programma. Hanna Swart zal spreken over het thema ‘Een (on)mogelijke opdracht’. Jezus zegt tegen Zijn discipelen die Hem bevragen over etenstijd, dat de mensen naar huis moeten gaan ‘dat zij ze dan maar van eten moeten voorzien’. God wil ons gebruiken, juist nu in…