Algemeen

Jongerendienst 17 oktober ‘Wie het laatst brult, brult het best!’

Aanstaande zondag 17 oktober is er weer een jongerendienst. Het thema van de dienst is: ‘Wie het laatst brult, brult het best!’. Het thema gaat over angsten die je kunt hebben voor allerlei dingen. Je gelooft, vertrouwt God volledig, maar hebt nog steeds te maken met angst. Hoe kan dit en hoe moet je hier…

Diensten van ds. Kranen gaan NIET door !

Morgenochtend, zondag 10 oktober, gaan de diensten die geleid zouden worden door ds. Kranen niet door i.v.m. een corona besmetting in zijn directe familiekring. Er is daarom GEEN ochtenddienst in de Aakerk, en GEEN middagdienst in de Grote Kerk.

Weekendcatechisatie

Op dit moment is er een groep van zes jongeren die samen de weekendcatechisatie op de vrijdagavond gaan volgen. Gemiddeld eens in de twee weken, van 19.30 tot 21.00 uur. We starten vrijdagavond 1 oktober, om 19.30 uur in Stjaavelin. Mocht je nog mee willen doen, dan ben je van harte welkom. Rob Kranen.

HANDVOL KOREN i.s.m Zendingscommissie.

Een Handvol Koren is al sinds vele jaren het best verkochte gezinsdagboek van Nederland, ruim 39.000 per jaar. De Hervormde zendingscommissie in Vriezenveen  heeft  met Christelijk Boekenhuis De Akker speciale afspraken gemaakt om de opbrengst door directe uitlevering helemaal aan de zending ten goede te laten komen. Een Handvol Koren wordt vooral gelezen in gezinsverband…

Reserveren middag- en avonddiensten niet meer nodig

Vanaf heden kunnen de middagdiensten en avonddiensten in de Grote Kerk bezocht worden zonder vooraf te reserveren. Iedereen kan dus weer zonder verhindering naar de middag- en avonddiensten gaan. Voorlopig blijft het voor de ochtenddiensten in alle 4 kerken wél nodig om vooraf te reserveren. Overigens is voor alle diensten besloten dat de kerkgangers zelf…

Dabar 2021

Het dabarseizoen is weer afgelopen met een heel ander verloop dan andere jaren. We hebben éen volledig team gehad , een week met vrijwilligers van de kerken die kinderclub organiseerden  en twee Dabaristen en vrijwilligers van de Hervormde gemeente die samen een team vormden In tegenstelling tot 2020 waarin we 5 teams mochten verwelkomen. De…

ZONDAG KERK & ISRAEL 3 OKTOBER

De 1e zondag in oktober wordt jaarlijks extra aandacht besteed in de erediensten door preek en diaconaat aan de relatie tusen Kerk & Israel. Hiervoor is een breed aanbod van studiemateriaal bij de uitgang van alle kerken beschikbaar om uit te delen vanuit verschillende organisaties: Israel Aktueel, gratis maandelijkse krant van Christenen voor Israel, gebedskalender…

Miranda 50 jaar!

Hieperdepiep hoera! Donderdag 23 september is onze Miranda Huisken 50 jaar geworden. En dat konden wij als collega’s natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Op de vroege vrijdagochtend hebben we met elkaar het kerkelijk bureau en Stjäävelin versierd. Natuurlijk kon het spandoek niet wegblijven: Hoera! Miranda is 50 jaar! Staat hier op het kerkelijk bureau…

DE AKKER OPENT ONDER LUNCH-TIJD

Christelijk Boekenhuis de Akker is per 1 oktober ook tussen de middag geopend, dus aaneengesloten van 9.30-16.30 uur; op zaterdag van 10-17 uur. Vanwege afnemend aantal klanten wordt de koopavond alleen rondom feestdagen weer ingesteld. Uiteraard zijn hiervoor voldoende vrijwilligers nodig. Daarom wordt komende 3 maanden gericht gewerkt aan de werving, introductie en begeleiding van…

Belijdeniscatechisatie VRIJDAGAVOND

Op dit moment zijn slecht 3 opgaven voor de vrijdagavond catechisatie. Oftewel: daar kan nog wat bij. Wil jij – vanwege werk of studie elders – het liefst op vrijdagavond catechisatie volgen, met de mogelijkheid om aan het einde van het seizoen belijdenis te doen, meld je dan aan! Het maakt niet uit bij welke…