Algemeen

Start GIVT 20 oktober

Vanaf zondag 20 oktober is het mogelijk om in alle 4 kerken van Hervormd Vriezenveen met GIVT te geven tijdens de collecte. Heb jij de app al genstalleerd en jezelf geregistreerd ( www.givtapp.net/download) De zenders zitten in de collectezakken die tijdens de dienst rondgaan. Als je geeft met GIVT, vragen we je wel om tijdens…

Jongerendienst 20 oktober

Komende zondag (20 oktober) is er weer een jongerendienst waarin Thomas Abbes zal vertellen over het thema Vergeven Hoedan De muziekale medewerking word verzorgt door de band Reasons. De dienst begint om 1900 uur in de Grote kerk te Vriezenveen.

Verslag vergadering Algemene Kerkenraad 18 september 2019

Opening Voorzitter Gerard Sanderman heet iedereen welkom. Ds. Doorn verzorgt de opening. Hij leest 1 Kor. 3:10-23, over het fundament in Christus, en hij gaat voor in gebed. GIVT Diaconie en kerkrentmeesters geven uitleg over invoering van collecteren per mobiele telefoon met de GIVT app, naast de huidige mogelijkheden van collectebonnen en contant geld. Zie…

Herbergmiddag

Geloven na incest: hoe is het mogelijk?! Over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden. Donderdagmiddag 28 november 2019 is er in het Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden. Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en Krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie ouders…

Zangavond Urker Mannenkoor

Het comité van Woord en Daad te Vriezenveen organiseert op D.V. zaterdag 19 oktober a.s.  een concert waaraan het Urker Mannenkoor onder leiding van Bert Moll medewerking verleend. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk te Vriezenveen. Aanvang 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van…

Cursus Levend in Christus

Inmiddels hebben zich al 26 deelnemers aangemeld voor de cursus Levend in Christus. Een heel mooi aantal. Toch kunnen er nog meer bij! Dus twijfel je nog over meedoen? Laat het je ergens nog niet helemaal los? Meld je aan en kom samen met ons zoeken naar meer van Gods Geest in je leven. Kijk…

Uitnodiging bidstond

Wij vinden het ontzettend belangrijk om voor de kinderen, tieners en jeugd uit Vriezenveen te bidden. Het is ons verlangen dat zij God leren kennen en Hem willen navolgen in hun leven. Net als voorgaande jaren willen wij jullie graag uitnodigen voor de bidstond. Voorafgaand aan de AB vergadering van Wijk Next, starten wij met…

Monica steunt Sulawesi-op 23 oktober!

Monica ondersteunt komend winterseizoen Sulawesi. Na Albanie, Peru en Malawi is er nu een bestemming voor uitwisseling gevonden in Azie. Op een voorlichtingsbijeenkomst op DV woensdagavond 23 oktober hopen ds en mevrouw Gert en Elizabeth de Goeijen-Wasssink hier meer over te vertellen en te presenteren. Zij zijn oorspronkelijk afkomstig uit Rijssen en Vriezenveen en werken…

Catechisatie Anders Begaafden

Op onderstaand adres gaat binnenkort de catechisatie voor anders begaafde gemeenteleden weer van start. Groep ‘Westerweilandweg I’ (van 19.00 – 20.00 uur); Westerweilandweg 14. in 2019: 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november en 11 december. in 2020: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 4 maart, 18 maart en 1 april (afsluiting)….

24 Jesus

Zeven september. Met negen mannen vertrekken we richting de Duitse grens. De rest sluit de volgende ochtend aan. Bij de Haarmuhle, net over de grens in Duitsland, gaat de rugzak op en lopen we richting onze kampeerbestemming. Het weer zit tegen de verwachtingen in erg mee. Tegen de tijd van onze eerste stop begint het…