Algemeen

Passage Platteland

De startmiddag voor leden en gasten zal D.V. 12 september 2019 zijn. We gaan dan naar De Klaampe waar we van een High Tea gaan genieten. We verzamelen ons bij de suite van de Grote Kerk om 14.00 uur. Bij goed weer gaan we fietsen. Voor degene waarvoor de afstand te groot is om te…

Startavond vrijwilligers

Hallo allemaal, De vakantie zit er weer op voor velen! Ik hoop dat jullie hebben genoten van jullie rust en dat jullie weer klaar staan om weer met elkaar een prachtig seizoen te gaan starten. Ik heb er in ieder geval al weer zin in. Wat hebben we met elkaar een prachtige start van de…

Johannes de Heer – Samen Zingen

Wij willen u hartelijke uitnodigen om samen liederen van Johannes de Heer te komen zingen. Graag willen wij u ontmoeten op D.V. dinsdag 3 september 2019. We beginnen om half drie, zoals gewoonlijk in Stjäävelin, Er is koffie of thee en we maken er een gezellige middag van. Hebt u vervoer nodig? Bel dan: 563771…

Collecte Missionair werk zondag 1 september

Deze zondag steunt u met uw bijdrage aan de diaconiecollecte missionaire initiatieven van de Protestantse Kerk. Een voorbeeld hiervan is de pioniersplek Lux in Den Haag. Deze gemeente nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en er is aandacht voor de invloed…

Zomerzendingscollecte

Op D.V. 25 augustus wordt er voor het zendingswerk gecollecteerd. De zending mag ons als gemeente na aan het hart liggen, daar een gezonde gemeente een gezonden gemeente is. De gemeente weet zich gezonden door en met de boodschap van het Evangelie. De opbrengst van de collecte zal gelijk verdeeld worden over ‘Kerk in Actie’…

Jongerendienst september 

Onlangs is het seizoen van de jongerendiensten afgelopen. Nu we de zomerperiode ingaan gaan we genieten van de vakantie. Zondag 15 september is er weer de eerste jongerendienst van het nieuwe seizoen! Dit zal een speciale dienst worden en zal gehouden worden in de feesttent in Vriezenveen die er die week staat vanwege het 650…

Dabar team 2

“Hallo! Wij hopen van 3 tot 10 augustus, als Dabarteam, aanwezig te zijn op camping Het Berkenven, als eerste team van dit jaar. Team 2 bestaat uit Roel, Marjolein, Sanne en Joanne, en samengebracht door Gods hand, zijn wij een groep van verschillende mensen, met allemaal hetzelfde doel. We willen ons inzetten voor de campinggasten,…

Cross Over diensten

Dankbaar kijken we terug! We kijken met dankbaarheid terug op de mooie Cross Over dienst van 14 juli. Onze eerste vrouwelijke spreekster Rianca Evers-den Ouden ging voor. In de dienst werden we aangemoedigd om onze vooronderstellingen over onszelf (‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben niets waard’) bij het kruis te brengen. Om vervolgens Gods…

VAKANTIE BIJ DE AKKER

Voor een deel van de zomervakantie gelden voor Christelijk Boekenhuis De Akker andere openingstijden. Vanaf 29 juli  t/m 17 augustus, dus tijdens de bouwvak, is De Akker alleen ’s middags geopend van 13.30-17.30 uur. Eventueel kunt u ’s ochtends terecht bij Boek & Hart in Almelo. Gedurende de overige weken is de Akker ook ‘s…