Nieuws

Vertrouwenspersonen

Categories: Algemeen,Algemene Kerkenraad

Wanneer er sprake is van ongewenste intimiteiten, misbruik of grensoverschrijdend gedrag in onze kerkelijke gemeente, dan is hiervoor de mogelijkheid om dit te melden bij vertrouwenspersonen. Zij zullen hiermee vertrouwelijk omgaan, ze willen u of jou helpen en zonodig doorverwijzen naar een hulpverlener.

Binnen onze Hervormde Gemeente zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld:

· mw. Gerdien Coster-Kleinovink

· ds. J.W. Goossen.

U en jij kunnen altijd bij deze vertrouwenspersonen terecht. Ook wanneer er een vermoeden is dat er iemand anders geconfronteerd is met grensoverschrijdend gedrag kan dat bij de vertrouwenspersonen worden gemeld.

Contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan voortaan achterin de kerkbode en op de website.