Werkgroep Albanië

Werkgroep Albanië al ruim 20 jaar actief in het zuidelijke deel van Albanië. In hoofdzaak in de provincie Gjirokastër en Tepelenë.

De inleveradressen in Vriezenveen zijn

 1. Kees Dasselaar       Esrand 1                   0546 561899
 2. Henk de Lange         H.J.Meyersstraat 7    0546 802744/0623870628

Op deze adressen kan men zijn/haar goederen afgeven. Hierbij moet men er rekening mee houden, dat wat goed is, niet altijd bruikbaar is. Daarom is het goed van tevoren te bellen.

Informatie

Zij bestaat volledig uit vrijwilligers die d.m.v. activiteiten, geld inzamelen om goederen transporten naar Albanië te realiseren. Ook komt een collecte van de kerk ten goede aan de werkgroep. Daarnaast mag de werkgroep zich verheugen in een groot aantal giften.

Jaarlijks staat de werkgroep op enkele rommelmarkten in Vriezenveen,Tubbergen en Den Ham. Worden op oudejaarsdag oliebollen en appelflappen verkocht en er worden kerststukjes gemaakt die in de Peddemors boerderij verkocht worden.

De goederen, waaronder kleding, gebruikt en nieuw, matrassen, ledikanten, rolstoelen, schoolspullen, zoals schrijfgerei, schriften en schoolmeubilair, incontinentiemateriaal, dekens en ziekenhuisbedden, worden door vele inwoners, in en buiten Vriezenveen afgegeven bij de inzameladressen en verzameld in een loods in Vriezenveen.

Alle spullen worden gesorteerd en door een kleine groep mensen verpakt in dozen en zakken.

Meerdere keren per jaar kan hierdoor, tegen betaling van de vrachtkosten, een volle vrachtwagen vertrekken. Hierbij worden de laatste jaren vrachtwagens uit Albanië zelf ingezet, die een vracht naar Duitsland of Nederland brengen en zo een retourvracht naar Albanië hebben.

Deze goederen komen ten goede aan mensen in, en in de omgeving van Tepelenë, een plaats onderin Albanië. Er is daar een contact persoon die ter plaatse, in overleg, de verdeling regelt.

Zijn naam is Gjon Dervishi. Hij beheert tevens een dagopvang tehuis voor gehandicapten, voor ca. 20 personen, die mede door hulp uit Nederland draaiende wordt gehouden. De naam van het tehuis is: DORA E NGROTHE, wat betekend: ‘de beschermende hand’.

Er worden, met geld van de werkgroep, ter plaatse voedselpakketten gekocht en uitgedeeld. Meerdere scholen in de omgeving van Tepelenë, nml. Dukaj, Kalivaç,Këlcyrë en Memaliaj kregen in de afgelopen jaren schoolmeubilair en schrijfwaren, en werden de schoolborden met bordenzwart overgeschilderd.

Aardig om te vermelden is het inzetten van een plaatselijke loodgieter in Tepelenë voor het maken van uitloopgootbakken voor de Westerkerk in Vriezenveen.

Er is sinds 2009 contact met een evangelist van ZGG  . Hij woont in Tepelenë en heet Jasper Otte. Door hem is het mogelijk contact te leggen met hulpbehoevende gezinnen. Omdat hij de taal spreekt wil hij voor ons als tolk dienen. Hierdoor is het voor ons mogelijk om duidelijke afspraken te maken met Albanese bewoners.

Daarnaast gaan ook een of twee keer per jaar enkele vrijwilligers naar Albanië toe, om erop toe te zien, dat alles op de plaats van bestemming komt. Hierbij worden ook adressen bezocht met specifieke problemen. Zoals gehandicapte kinderen en zieken. Er wordt een tehuis voor weeskinderen, een bejaardentehuis en een ziekenhuis bezocht. Hier gaan dan ook vele dozen met kleren en goederen naar toe, zoals bedden, matrassen, dekens en incontinentie. In het weeshuis wonen kinderen die vlak na de geboorte verlaten zijn door de moeder. Er zijn hier ook contacten gelegd met een werkgroep uit Zutphen die het weeshuis beheren. De naam van het weeshuis is “The Hiding Place”. Dit weeshuis wordt volledig gesponsord door Nederlandse en Engelse sponsors.

Er is vooral vraag naar de volgende goederen

 • Kinderkleding leeftijd 2 tot 12 jaar
 • Matrassen en bedden 1 persoons
 • Dekbedden en dekens
 • Dameskleding en herenkleding casual en pakken
 • Incontinentiemateriaal en luiers
 • Lesmateriaal voor scholen zoals: posters voor biologie, chemie en aardrijkskunde
 • rollators en rolstoelen

Kwaliteit

Werkgroep Albanie werkt onder de vlag van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Op deze manier krijgt de werkgroep officiele papieren voor transporten, waardoor toegang tot het land eenvoudiger wordt. Tevens zijn hierdoor giften aftrekbaar omdat de Stichting HVC aangemerkt is als ANBI-instelling.

Resultaten

Zoals ook in het bovenstaande reeds omschreven , zijn de afgelopen jaren gunstige resultaten geboekt, die ons stimuleren om dit dankbare werk voort te zetten.

Er zijn matrassen uitgedeeld aan families met gehandicapte thuis wonende kinderen.

Ca. 40 rolstoelen voor het ziekenhuis in Tirana, waarmee ons contact persoon de landelijke pers heeft gehaald.

Ondersteuning vanuit de regering en de plaatselijke overheid, door bezoeken van hooggeplaatste regeringsambtenaren aan het tehuis in Tepelenë. Hiervoor zijn ook televisie opnamen gemaakt, die als propaganda voor buitenlandse investeerders wordt gebruikt.

Uitdelen van de goederen en voedselpakketten aan de plaatselijke bevolking van Tepelenë, Dukaj, Kalivaç en Lekdush en Memiliaj. Er zijn tot op heden 21 scholen voorzien van nieuw schoolmeubilair, o.a. verkregen door schenking van scholen uit Vriezenveen en omstreken.

Ook is door samenwerking met de stichting” Karibu” van Hoge Hexel veel nieuwe kleding en incontinentie materiaal verkregen. Omdat de Stichting Karibu stopt met fysieke hulpverlening, zijn vele containers en pallets met goederen aan de werkgroep Albanië geschonken. Ook is een oplegger van de Autospuiterij Dasselaar gratis geschonken voor een goederentransport, om zo de kosten te drukken.

Door bovenstaande schenkingen, zijn elk jaar, vele transporten mogelijk geworden.

Toezicht

De werkgroep hecht grote waarde aan toezicht op de verstrekte hulp in het land zelf. Hiervoor wordt meerdere keren per jaar, door enkele vrijwilligers hun vakantie uren opgegeven om mee te gaan. Ter plaatse worden dan diverse projecten bezocht, die door ons contact persoon Gjon Dervishi, voorzien zijn van hulpgoederen. Er worden diverse foto’s gemaakt, die kunnen dienen als bewijs voor de gevers en sponsors. Door deze controle houdt ook Gjon bij waar het allemaal heen gaat.

Door de goede contacten met de overheid is het mogelijk om veel goederen vrij te verdelen, zonder bemoeilijking van hun kant.

Bestemming gelden

 • Door de vele hulpgoederen, wordt een groot deel van de gelden gebruikt voor transport. De laatste jaren wordt gebruikt gemaakt van expeditie bedrijven uit Vlorë. een havenplaats in Albanië. Doordat onze hulpgoederen als retourvracht dienen, worden de kosten gedrukt. Dit scheelt per transport ca. 900-1000 euro.
 • Daarnaast worden aankopen gedaan, die het mogelijk maken efficiënt hulp te verlenen, zoals: schoolspullen van Heutink tegen scherpe prijs.
 • Zeep, ondergoed  en handdoeken voor pakketten die o.a. uitgedeeld worden in de gevangenis van Tepelenë.
 • Baby spullen voor een jonge alleenstaande moeders
 • Incontinentiemateriaal en doorligdekens
 • Het maken van een flyer om de bekendheid te vergroten.
 • Bezoek vrijwilligers minimaal 2x per jaar
 • Aankoop voedselpakketten in Albanië zelf.

Voor meer informatie zie de website van Werkgroep Albanië: www.werkgroepalbanie.jouwweb.nl