Werkgroep Albanië

Stichting Werkgroep Albanië Vriezenveen

Organisatie:

De SWAV is opgericht om in Albanië projecten te realiseren, die als doel hebben, de leefomstandigheden te verbeteren. Daarbij gaat het om zowel algemeen belang als individueel belang. Wij hechten veel waarde aan directe hulp. Zo zal altijd een vertegenwoordiger van de stichting ter plaatse de zaken regelen. Er wordt vanwege de corruptie geen geld overgemaakt op basis van offertes door aannemers of fabrikanten zonder van de juiste omstandigheden op de hoogte te zijn.

  • Uitdelen van voedselpakketten is een van de prioriteiten van de Stichting.
  • Renovatie van sanitaire voorzieningen bij de gezinnen.
  • Renovatie dak lekkage
  • Reparatie of voorzien van kachels
  • Watervoorziening in dorpen door middel van herstel van waterpompen in de bergen.

Dit is een summiere opsomming, maar daarin is veel hulp nodig. De primaire behoeften zijn groot.

Fondswerving:

Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door sponsoracties en giften van bedrijven en particulieren. Dit gebeurd door brieven aan bedrijven en scholen en uitdelen flyers op jaarmarkten. Ophangen van spandoeken en geven van presentaties.

Doelen:
In samenwerking met Vilma Cela zal de plaatselijke bestuurder worden benaderd om de plannen te kunnen realiseren. Ook zal zij vanwege de taal als tolk optreden bij het uitvoeren van de renovaties en het verdelen van de voedselpakketten. Alle activiteiten worden gecoördineerd en gerealiseerd door onszelf. Wij weten al ruim 25 jaar de weg in Albanië. We kennen de mensen en de Albanese cultuur die enorm verschilt ten opzichte van West-Europa. Zo komt alles terecht bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.

 Missie, visie en strategie:

De SWAV is opgericht op 21 november 2018, maar kent als werkgroep een lange voorgeschiedenis.
Dit heeft er toe geleid dat de werkgroep wordt voortgezet  als stichting .

Al vanaf 1993 is het echtpaar Kees en Fredriek Dasselaar actief met het verzamelen en transporteren van hulpgoederen vanuit Vriezenveen en omstreken. Zij zijn ooit begonnen onder de vlag van EO-Metterdaad om als schilder een bejaardentehuis in Gjirokaster op te knappen. Met een grote groep installateurs, timmerlieden, metselaars en schilders zijn ze 6 weken bezig geweest om de meest elementaire voorzieningen te realiseren.

Tijdens hun werk daar, werden zij benaderd door de bevolking, ondernemers en bestuurders, met de vraag, of er een mogelijkheid bestond om eerste levensbehoeften te verstrekken. Plaatselijk maar ook vanuit Nederland.

Kees had een eigen schildersbedrijf en daardoor een netwerk van ondernemers. Thuisgekomen werd een groep bij elkaar geroepenen een plan opgezet voor het verzamelen van gevraagde middelen en transport geregeld .Dit werd met zoveel enthousiasme ontvangen in Nederland, dat een tweede transport mogelijk werd.

Nadat het echtpaar Dasselaar op deze manier actief zijn geweest vanaf 1993, bracht de leeftijd hen op de gedachte te stoppen met alles.

Ik kon dit niet over het hart krijgen. Een heel levenswerk en veel goodwill overboord zetten? Dat ging mij te ver. Ik mocht zelf in 2007 voor het eerst mee. Dat heeft veel teweeg gebracht, waardoor ik al die jaren een steun voor Kees mocht zijn. Vele reizen hebben we samen mogen maken, en met veel genoegen mogen we terug kijken op het werk wat we daar hebben mogen doen. Een druppel op de gloeiende plaat wordt er steeds gezegd.

Een Japans gezegde : een druppel water kan een steen uithollen !!

Dit heeft mij doen besluiten om de werkgroep om te zetten in een Stichting. Ik ben hierdoor verzekerd van een goede vastlegging van doel en middelen. Omdat het nog steeds nodig is om dit werk te blijven doen, streef ik ernaar om deze druppel te laten doorgaan. Albanië verbeterd economisch wel, maar de groep armen en eenzame ouderen wordt alleen maar groter……

De Stichting zal in eerste instantie werkzaam zijn in Tepelenë en omstreken. Maar door de verbetering van het wegennet is een breder gebied mogelijk geworden.

als eerste zullen voedselpakketten worden verdeeld.

als tweede wordt renovatie toegepast waar dit dringend nodig is.

Een derde project is de verbetering van de watervoorziening door middel van een waterpomp met grotere capaciteit. Hier wordt wel een voorwaarde gesteld dat de aanleg door plaatselijke hulp gerealiseerd wordt. Iedereen moet de handen uit de mouwen steken, die er rechtstreeks profijt van hebben. Zo willen we wel de pomp en de materialen aanschaffen. Maar we betalen niet voor het graven van de sleuf.

Omdat we stoppen met het verzamelen en versturen van hulpgoederen, zal meer geld vrij komen voor projecten van grotere omvang.

Er worden brieven gestuurd naar allen bedrijven en scholen in Twenterand. Hierin wordt gevraagd om een bijdrage door geld of middelen. Te denken valt aan een sponsorloop op scholen of een flessen actie etc. Bedrijven worden gevraagd om geld, maar ook om brandstof voor de reis, een busje voor de reis om toch wat kleine spullen mee te nemen. Kosten van de overnachting etc…

Als een doel benoemd is, wordt eerst dit doel afgewerkt, voordat het tweede doel wordt gestart. De financiën zijn niet toereikend voor meerdere projecten ineens. Wel wordt 1x per jaar vast een deel gereserveerd voor de voedselpakketten. Er wordt geen vermogen opgebouwd, zonder dat aangegeven wordt waar het naartoe gaat. Er wordt geen rekening gehouden met calamiteiten.

Van de voorzitter:

Als stichting staan we aan het begin van een nieuw en hopelijk vruchtbaar begin. We mogen voortborduren op de goodwill van de sponsoren en gevers.

In Albanië is de goede samenwerking met Dhr. Gjon Dervhisi helaas door zijn overlijden beëindigd. Er is een nieuw contact gevonden in de persoon van Mevr. Vilma Cela voor het bereiken van onze doelen zoals hierboven omschreven. We zijn al een bekende verschijning en hopen op dat dit tot nog meer resultaat mag leiden.

Voorzitter:
Henk de Lange

Actuele situaties worden beschreven op de website : www.werkgroepalbanie.jouwweb.nl