Basiscatechese

Je hoeft het niet allemaal zelf te doen, je hoeft het niet alleen te doen. Samen, in de gemeenschap van gelovigen zoeken we onze eigen weg. Bieden we je een weg om met God te gaan.

Basiscatechisatie
Je zit in groep 7 of 8. De verhalen uit de kinderbijbel ken je wel. Die verhalen zijn naverteld uit de bijbel. Het boek waaruit we God leren kennen. De bijbel waaruit elke zondag in de kerk gelezen wordt.
Eén keer in de twee weken komen jullie bij een vaste catecheet thuis samen om onder het genot van drinken en lekkers. De catecheet maakt je wegwijs in de bijbel door hoofdthema’s te behandelen op een voor jullie aansprekende manier met behulp van JOP Basics.
Een aantal thema’s die er behandeld worden zijn God, Jezus, de Bijbel, de kerk, de doop, het avondmaal.

 

poster_Bijbelboeken_Visie