Algemeen

Eunice – Bazar

De vrouwenvereniging ‘Eunice’ houdt op zaterdag 2 november a.s. een bazar-boekenmarkt in het gebouw achter de Pollenkerk,Oude Hoevenweg 40, de Pollen Vriezenveen van 9.30 uur tot 13.00 uur. Er zal een ouderwetse bazar worden gehouden met diverse attracties, waaronder het rad van avontuur. Dit ten bate van goede doelen in onze wijk. Zoals de bloemen elke week…

Studieavond ‘Bevrijdingspastoraat’

Misschien hebt u er wel eens van gehoord, het woord ‘bevrijdingspastoraat’. Het woord ‘occultisme’ zal u ook niet onbekend zijn. Wie de Bijbel openslaat in het Nieuwe Testament en de weg van Jezus volgt door de Evangeliën heen, die leest met een zekere regelmaat over de ontmoeting van onze Heer met mensen die ‘bezeten’ zijn…

Zendingskrans “Monica” / M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”

Op D.V. woensdag 30 oktober 2019 houden wij onze  gezamenlijke Hervormingsavond. Het onderwerp : “De ontdekking van Luther: Gerechtvaardigd door het geloof” wordt verzorgd door ouderling kerkelijkwerker dhr. J.P.Bredenhoff uit Wierden. Wij beginnen om 20.00 uur in de suite bij de Grote Kerk. Iedereen hartelijk welkom. de besturen.

Bijbelquiz 5 november

Op dinsdag 5 november aanstaande wordt de Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap weer georganiseerd door de commissie Vorming en Toerusting. Net zoals op de televisie kunt u/kun jij meedoen in teams of individueel. De quiz bestaat uit een aantal rondes meerkeuze vragen en er is natuurlijk een finale. De winnaar gaat naar huis met een…

Cross Over oktober

Dankbaar kijken we terug op de afgelopen Cross Over dienst met Agnes Huizinga. Het thema was wandelen met Jezus, op weg naar geestelijke volwassenheid. We volgden de reguliere opzet van een Cross Over dienst met eerst het zingen van een aantal aanbiddingsliederen, daarna het onderwijs door de spreekster en vervolgens de toepassing van het onderwijs…

Catechisatie Anders Begaafden

Op onderstaand adres gaat binnenkort de catechisatie voor anders begaafde gemeenteleden weer van start. Groep de Vlinders (van 19.30 – 20.30 uur) Westerweilandweg 14. In 2019 dinsdag 15 oktober dinsdag 12 november dinsdag 10 december. In 2020 dinsdag 14 januari dinsdag 11 februari dinsdag 10 maart en dinsdag 7 april.

SELA Grote Kerk

Op vrijdag 1 november is er een concert van SELA in de Grote kerk Sela maakt weer een concerttour en ook opnieuw in Vriezenveen. De concerten gaan over jezelf thuis weten bij God, zonder dat er iets van je wordt verlangd. Met liederen en korte gedachten staan ze stil bij dit prachtige gegeven. De concerten…

Sulawesi-op 23 oktober in de Suite

Monica ondersteunt komend winterseizoen Sulawesi. Op een voorlichtingsbijeenkomst op DV woensdagavond 23 oktober hopen ds en mevrouw Gert en/of  Elizabeth de Goeijen-Wassink hier meer over te vertellen en te presenteren. Zij zijn oorspronkelijk afkomstig uit de eigen regio, nl. Rijssen en Vriezenveen en werken nu als predikanten echtpaar weer  in Hervormd Den Ham. Deze zomer…

Diaconale zondag 20 oktober 2019

In Twenterand is al meer dan tien jaar een Diaconaal Platform Twenterand (DPT) actief, waarbij alle kerken van Twenterand zijn aangesloten. Samen met de maatschappelijke stichtingen te weten: stichting Manna, Stichting Waypoint (verslavingszorg), Stichting BOOT (begeleiding financieren) en Stichting Steunfonds Vluchtelingen Twenterand (ondersteuning vluchtelingen) zetten wij ons in voor de kwetsbare medemens dichtbij. Vanuit een…