Algemeen

Herbergdag ‘Hechting, geloof en relaties’

Hechting en hechtingsproblemen hebben invloed op onze relaties en ook op ons geloof en onze geloofsbeleving. Veiligheid en vertrouwen zijn beide nodig voor veilige hechting. Door de gebrokenheid waarin we leven is die er helaas niet altijd. Als er teleurstellende of traumatische ervaringen zijn in hechtingsrelaties, dan werkt dit door in de verhouding tot God….

BOUW MFC MET KERKZAAL

Als je over de Krijgerstraat rijdt dan zie je de activiteiten rondom de bouw van het MFC. Uiteraard is er belangstelling naar de voortgang en planning van het bouwproces. Vandaar dat we hierbij enkele verwachte ijkpunten weergeven. Op dit moment zijn de sloopwerkzaamheden in volle gang. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden in week 50…

Toezegging Actie Kerkbalans 2024

  Beste gemeenteleden, In januari vindt in onze Hervormde Gemeente Actie Kerkbalans 2024 plaats. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Ook in…

SAMEN ETEN 12 januari

“Samen eten, drinken en ontmoeten” , ook in januari  willen we graag weer bij elkaar komen in de Suite van de Grote Kerk. We zijn dit jaar enkele keren op deze manier bij  elkaar geweest. De aanwezigen konden het initiatief zeer waarderen en  hebben in een gezellige sfeer samen genoten van een heerlijke maaltijd. Het duurt…

Eindejaarscollecte 2023

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, koren en bijbelkringen laten we ons inspireren door Gods woord, en zien we om…

Inzameling Oud Papier

Zoals bekend zijn de papiercontainers verplaatst naar De Zuivering. Dit in verband met de nieuwbouw van het MFC. De huidige situatie is verre van ideaal, maar er was op korte termijn geen alternatief. We zijn hierbij onder andere afhankelijk van de medewerking van de gemeente om het nieuwe terrein optimaal in te richten. Ook lopen…

Lees & geef de Bijbel- met dagboek HVK

Als je veel van iemand houdt, geef je het beste wat je hebt, dat is toch heel gewoon. Het is in veel families een goede gewoonte om met Kerst een boek of iets te lezen te geven. Wat past er dan beter dan een uitgave van de Bijbel? De bijbel uitgevers van Nederland komen hiervoor…

Vakantie Kerkelijk Bureau

Vanaf vrijdagmiddag 22 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 is het Kerkelijk Bureau gesloten i.v.m. vakantie. Vanaf maandag 8 januari 2024 zijn we weer bereikbaar.

WELKOM TIJDENS DE MARKT IN DE GROTE KERK- 20/12

Op de laatste woensdag voor de Kerstdagen is de Grote Kerk opengesteld  voor een kop koffie of thee en een meditatief moment of goed gesprek, gericht op de verwachting van de komst van Jezus op aarde. Hiervoor bent u van harte welkom op woensdagmorgen 20 december tussen 10-12 uur, tijdens de markt.