Algemeen

Cursus Gods stem verstaan

Heb je altijd al meer willen weten over hoe je Gods Stem kunt verstaan voor jezelf en anderen? En hoe het nu precies zit met de gave van profetie (1 Kor 14:3)? Dan is de volgende cursus van Cross Over en de commissie Vorming & Toerusting wat voor jou. In 5 avonden staan we stil…

Zet hem op!!

Deze week zijn de eindexamens begonnen! We willen iedereen ook via deze weg heel veel succes toewensen! Afgelopen week hebben wij naar 49 jongeren een tasje gebracht met allerlei hulpmiddelen om de examens goed door te komen. We staan biddend om jullie heen, bid u met ons mee?!

Diaconiecollecte tijdens de Pinksterdagen

Op D.V. 23 en 24 mei a.s. (Eerste en Tweede Pinksterdag) wordt er tijdens de erediensten voor het werk van de zending gecollecteerd. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt dragen zodat het zendingswerk voortgang kan hebben. De opbrengst van de collecte wordt verdeeld tussen Kerk in Actie en de G.Z.B. Hieronder…

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE 2021

  In de week van Hemelvaartsdag zullen de enveloppen voor de Pinksterzendingscollecte rondgebracht worden. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt dragen zodat het zendingswerk voortgang kan hebben. In de envelop leest u op welke wijze u – in deze coronatijd – kunt bijdragen. Pinksteren feest van de hoop Hoop. Het is…

Voor de kinderen

Hoi hoi,   Bij deze weer een verhaal voor jullie en een aantal werkjes die horen bij de dienst van zondag 16 mei. Succes en veel plezier!

Noodhulp ‘Op de vlucht in Centraal-Afrika’

Op zondag 9 mei wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening voor vluchtelingen in Centraal-Afrika.  2020 was een zeer onrustig jaar voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het…

Collectegeld geven via de Scipio-app

Vanaf heden is het mogelijk om uw collectegeld via de Scipio-app te geven. De functie staat in het menu als Collecte. De collecte in de Scipio-app is vergelijkbaar met het systeem van collectebonnen. U kunt een bedrag opwaarderen en dat bedrag kunt u in de loop van de tijd geven aan een collectedoel uit de…

Doe jij examen dit jaar?

Wij hebben al een aantal namen doorgekregen van jongeren die dit schooljaar examen gaan doen. Toch willen we jullie graag nog een keer herinneren aan onze oproep. Doe jij, doet jouw (klein)kind, doet jouw broer/zus, jouw nicht/neef, buurjongen/buurmeisje of wie dan ook in jouw omgeving examen dit jaar: geef dat aan ons door! Wij willen…

Voor de kinderen

Hierbij weer een nieuw verhaal met werkjes voor de kinderen voor de dienst van zondag 25 april. Veel plezier gewenst!