Algemeen

GZB, HGJB en IZB presenteren gratis ‘zomergezinsboek’

Drie organisaties – GZB, HGJB en IZB – hebben gezamenlijk een zomergezinsboekje ontwikkeld, met de titel ‘Op z’n kop’. Het is een uitgave met het oog op de coronatijd, die het hele leven op z’n kop zette. Het boekje bevat materiaal voor vieringen, met puzzels en leuke opdrachten om samen als gezin te doen. Daarnaast…

Hervormd Centrum

In verband met de strenge maatregelen omtrent Corona is het van groot belang, dat de lokalen/zalen in het Hervormd Centrum bij gebruik gereserveerd worden. Wij kunnen er dan voor zorgen dat na elke activiteit de ruimtes grondig schoongemaakt worden. Hartelijk dank, namens het Kerkelijk Bureau

Diaconie collecte Zondag 28 juni

Zondag 28 juni is de collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. Deze collecte wordt van harte aanbevolen! Het jeugdwerk is erg belangrijk in onze gemeente. Door middel van de verschillende clubs, catecheses, diensten gericht op kinderen / jongeren en al het andere jeugdwerk worden onze kinderen al vroeg betrokken bij de kerk en…

Vakantietasjes 2020

Net als vorig jaar wil het Diaconaal Platform Twenterand vakantietasjes uitreiken aan kinderen en jongeren die het thuis niet breed hebben. Daarvoor is samenwerking gezocht met Stichting Manna, die de tasjes via haar netwerk zal uitdelen. Het Diaconaal Platform Twenterand is een samenwerking van alle diaconieën van de verschillende kerken en kerkgenootschappen binnen de gemeente…

Hervatten kerkdiensten.

Sinds 1 juni jl. mogen er weer kerkdiensten belegd worden, waarbij maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Vanaf 1 juli a.s. mogen er maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) tijdens een dienst in het kerkgebouw aanwezig zijn. Voor beide situaties geldt dat de anderhalve-meter-maatregel in acht genomen moet worden; lukt dat niet dan geldt een…

Kerkelijk Bureau is gesloten wegens Corona

In verband met Corona zijn wij telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10-12 uur. Telefoonnummer: 0546-561726. Ook zijn we per mail bereikbaar: kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl.  

Uitreiking Akkerfonds eind juni

Voor het Akkerprojectondersteuningsfonds zijn ruim 30 aanvragen conform voorwaarden ingediend.De datum van uitreiking is i.v.m de Corona crisis enkele weken doorgeschoven naar eind juni. De uitreiking zal plaatsvinden in meerdere en beperkte sessies, zodat eea Corona proof kan worden vormgegeven. Aanvragers ontvangen komende weken hierover nader bericht. In de winkel zijn diverse gratis tijdschriften verkrijgbaar…