Algemeen

Bijbelvereniging

Deze week sprak Mark Rutte ons volk toe. Onze premier eindigde zijn toespraak met de woorden: ‘Let een beetje op elkaar. Ik reken op u’. De Bijbelvereniging refereerde aan deze woorden en schreef de Nederlandse kerken aan met de woorden: ‘Veel kerken geven graag gehoor aan de woorden van onze premier en zoeken naar wegen…

Akkerfonds 2020

De Akker laat, juist ook in dit zilveren jubileumjaar, via haar Projectondersteuningsfonds 2020 diverse goede instellingen delen in de winst. Aanvragen dienen in 2-voud, dus schriftelijk en digitaal, uiterlijk voor 31 maart te worden ingediend. Project-aanvragen voor nieuwe initiatieven op terrein van evangelisatie en diaconaat komen alleen in aanmerking bij het voldoen aan de criteria…

Hervormde Vrouwen Vereniging “Eunice”

In verband met het corona virus gaat de jaarlijkse Paasmiddag voor de ouderen uit de Pollen en het Oosteinde en leden op 7 april in het gebouw achter de Pollenkerk niet door. Wij wensen u goede Paasdagen. Voor de bloemen van de Pollenkerk zijn de volgende giften binnengekomen: J. Folbert € 20,- en € 10,-…

Idelette

Door het corona virus kan onze paasviering dit jaar niet doorgaan. Desondanks allen fijne paasdagen toegewenst. Bestuur Idelette.

Passage Platteland Vriezenveen.

Onze volgende ledenvergadering was gepland op donderdag 9 april. In verband met het coronavirus en de getroffen noodmaatregelen kan deze bijeenkomst niet doorgaan. We wensen alle leden sterkte in deze onzekere tijd. We hopen en bidden dat de situatie snel weer ten goede mag veranderen.

JEUGDDIACONAATDAG GAAT NIET DOOR

In de vorige kerkbode hebben we alle tieners uitgenodigd voor de jeugddiaconaat dag op zaterdag 18 april. Vanwege het coronavirus kunnen we deze dag helaas niet door laten gaan. Later dit jaar hopen we hierop terug te komen en een nieuwe jeugddiaconaat dag te organiseren. Zodra hier meer over bekend is, zullen we jullie informeren.

Koelkast gevraagd

Hoi allemaal, We zijn voor de komende zomer een tafelmodel koelkast met vriesvak nodig voor Dabar op het Berkenven. Is er iemand die er één te leen heeft? Graag een berichtje naar altinakoppelman@gmail.com of tel: 0642408555 Bij voorbaat dank. Namens de Dabarcommissie Altina Koppelman

COLLECTE EN CORONACRISIS

Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de kerk en om te zien naar een ander. Wij willen u vragen om uw giften online te blijven geven voor diaconie en kerkvoogdij. In tijden van nood kan er zodoende hulp worden geboden en het werk van en…

Extra online dienst zondag 22 maart 19.00

Naast de ochtenddienst om 09:30u is er nog een online dienst zondag! Zondagavond om 19:00u wordt de dienst verzorgd door Reasons (Jongerenband Vriezenveen) in samenwerking met ds. Kranen. In de dienst wordt muziek en uitleg gegeven rond het thema: Faith over Fear. In deze bijzondere tijd, waarin we niet samen kunnen komen, kunnen we door…