Algemeen

Geen centrale gemeenteavond

De gebruikelijke centrale gemeenteavond aan het begin van ieder winterseizoen, die dit jaar was gepland voor 25 september, gaat niet door. De vorige gemeenteavond was door omstandigheden uitgesteld naar januari 2019 en is daardoor relatief kort geleden. Verder verwacht de Algemene Kerkenraad dat er in het komend winterseizoen gemeenteavonden gehouden zullen worden vanwege het nieuw…

diaconale collecte zondag 22 september

De diaconale collecte op zondag 22 september is bestemd voor de Stichting Oost Europa Vriezenveen. In het dorpje Icafalǎu, met de Hongaarse naam Ikafalva, heeft de diaconale groep naast de vele andere hulp en activiteiten, een stimuleringsplan ontwikkeld voor betere sanitaire voorzieningen in de veelal kleine huisjes. Dit stimuleringsplan hebben wij als project “Schoon genoeg”…

Geslaagde Soulfoodbrunch-Doankensweerd

In een stampvolle feesttent op het Manitobaplein, hebben we als gezamenlijke kerken het 650-jarig bestaan van Vriezenveen gevierd. Wat kijken we hier met dankbaarheid op terug! Wat was het mooi om zo samen tot eer van onze God bij elkaar te zijn en het Woord te kunnen zaaien in ons dorp door muziek, sketch, verkondiging…

Centrale berichten

Mentorcatechisatie Zondag 22 september hopen we het nieuwe seizoen weer met elkaar te openen. Het is dan de zgn. “startzondag”. Dus vanaf maandag 23 september is er voor onze jongeren van 12 tot en met 15 jaar weer wekelijks mentorcatechisatie in Stjäävelin, ‘s avonds van 19.00 tot 19.50 uur. Bent u ouder van een kind…

De nieuwe uitstraling van Cross Over

Als eerst willen we graag kort terugblikken over het thema ‘Jezus neemt je aan boord’ waar Gert van den Berg over heeft gesproken op zondag 1 september. Je moet soms dingen in het leven los kunnen laten. Soms is dat nodig om dichtbij of dichterbij God te komen. Gert nam ons mee in het schriftgedeelte…

Concert Woord en Daad te Vriezenveen

Het comité van Woord en Daad te Vriezenveen organiseert op D.V. zaterdag 19 oktober a.s.  een concert waaraan het Urker Mannenkoor onder leiding van Bert Moll medewerking verleend. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk te Vriezenveen. Aanvang 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van…

Kinderkoor Kidspraise 3 november 2019

Hoi! Ook dit jaar willen we weer graag van jullie prachtige talent genieten tijdens een Kidspraise! Dit jaar mag je in een kinderkoor meezingen op 3 november. Alle kinderen van de basisschool mogen meedoen. We gaan er drie keer voor oefenen: 26 september, 10 oktober en 31 oktober. Dat zijn drie donderdagen. We oefenen van…

Vrouwen-Event met als thema: Bruikbaar

Op woensdag 2 okt. organiseren we een vrouwenavond! Een avond om  elkaar  te ontmoeten, opbouwen in geloof en creatief bezig zijn. Kosten: 12,50 (incl. koffie/thee en drankje en creatie) Locatie: Stjaavelin (Krijgerstraat) Inloop: 19.15 Start: 19.45 Einde: 22.00 Zien we je daar? Commissie Vrouw-Zijn-Dag

M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”

Op D.V. 18 september 2019 starten wij met seizoen 2019/2020. We willen met elkaar de bijbelstudie uit de Herv. Vaan van april 2019 van Ds J. van Dijk over het  Evangelie van Johannes behandelen. We hopen met elkaar op gezegende avonden. Alle leden en belangstellenden van harte welkom. Het bestuur.

Toerusting vrijwilligers: Basistraining Discipelschap 

Maandag 30 september gaan we weer van start met een nieuwe ronde van de Basistraining Discipelschap. Deze training is voor alle leiding van de verschillende clubs en activiteiten van Wijk Next. Wil jij ook graag mee doen, geef je dan nu op vóór 23 september. Het is een training van 5 avonden: Maandag 30 september…