Algemeen

Special HGJB-kinderblad Clik: ‘Kerst = Feest!’

In november komt het HGJB-kinderblad Clik met een speciale uitgave over Kerst. In deze Clik ontdekken de kinderen de bijzondere boodschap van Kerst, vooral de lofprijzing daarvan. Het blad is gevuld met interessante verhalen, bijbelstudies en leuke opdrachten. Bestel deze special voor de kinderen uit jouw gemeente. Zo kunnen zij deze speciale Clik thuis lezen…

HGJB-Dankdagmap 2023: Waar kijk je naar?

In de HGJB-Dankdagmap 2023 staat het verhaal van de wonderbare spijziging centraal. Dit verhaal lezen we in Johannes 6:1-15. De Heere Jezus wordt gevolgd door een grote menigte. Ze volgen Hem omdat ze Hem veel wonderen zien doen. Er gebeurt altijd wel iets rondom de Heere Jezus. Zoveel zelfs dat, als je niet oppast, je…

Berichten van de kerkrentmeesters

Vorming Dagelijks Bestuur In de vergadering van  College van Kerkrentmeesters van 31 augustus jl. is het volgende Dagelijks Bestuur gevormd: Klaas Pool – voorzitter Herco Eshuis – vice-voorzitter Gerlo Winter – interim-penningmeester Lida van Losser – interim-secretaris Dit betekent dat we voorlopig aan de slag kunnen, maar dat we op termijn nog wel op zoek…

Diaconie collecte van zondag 8 oktober. Noodhulp “storm in Libië”

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. Er zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering…

Actie Appeltje voor de dorst 2023 

Ook dit jaar willen we weer als diaconieën van Hervormd Vriezenveen en de Ontmoetingskerk voor verschillende projecten geld bijeenbrengen met de verkoop van appels (Elstar), peren (Conference), stoofperen (Gieser Wildeman) en aardappelen (Bildtstar). Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: Stichting Manna Stichting Sadiki project “Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië” van…

Catechisaties

De catechisaties gaan weer beginnen vanaf 25 september. Hieronder staan de verschillende vormen van catechese. Wil je je opgeven of heb je nog vragen neem dan contact op met de dominee of jeugdouderling (zie voor contact info www.hervormdvriezenveen.nl). Basiscatechese (groep 7 & 8 basisschool) Een keer in de twee weken kom je samen met een…

Berichten wijk Next

Start winterwerk De zomervakantie is om, Stjaavelin is zo goed als leeg & we staan in de startblokken om er weer een prachtig winterseizoen van te maken! Achter de schermen wordt er al druk gewerkt aan plannen vanuit clubs om er een geweldig jaar van te maken. Vanuit Wijk Next bidden wij iedereen Gods zegen…

BOUW MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

Voordat met de bouw begonnen kan worden wordt eerst een deel van het huidige Stjäävelin gesloopt. Voor die tijd moeten we het leeghalen en apparatuur verwijderen. We hebben daarbij de hulp van gemeenteleden nodig. Wilt u helpen om dit te doen dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Wanneer: zaterdag 30 september vanaf 8.30 uur. U…

Diaconie collecte van zondag 24 september. Noodhulp “Aardbeving Marokko”

Marokko is getroffen door een verwoestende aardbeving. Steden en dorpen zijn weggevaagd, en er zijn veel slachtoffers en vermisten. Deze tragedie raakt ons diep, mede omdat de Protestantse Kerk al jarenlang een bijzondere relatie onderhoudt met verschillende partners en gemeenschappen in Marokko en met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. In deze moeilijke tijden willen we…

Jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters ligt voor de leden ter inzage op het kerkelijk bureau, Westeinde 161c, op maandag 25 september 2023 en op vrijdag 29 september 2023 van 10:00 tot 12:00 uur. De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters staat ook in beknopte vorm op onze website. College van Kerkrentmeesters