Algemeen

Duik-Erin! Sing-in doorstart VBW maandag 12 juli

Op D.V. maandagavond 12 juli is er de muzikale start van de VakantieBijbelWeek 2021, want we mogen weer zingen, binnen en buiten. Bij mooi weer op het plein voor de Grote Kerk of bij minder weer in de Grote Kerk. Altijd leuk om bij te zijn en om mee te genieten van de Start- activiteiten…

Middagdienst Grote Kerk – Avonddienst Pollenkerk

Vanwege de corona maatregelen worden er geruime tijd geen middagdiensten gehouden in de Grote Kerk, maar worden deze verschoven naar avonddiensten in de Pollenkerk. Er is besloten om deze verschuiving te handhaven tot het einde van de zomervakantie, dat wil zeggen tot en met zondag 15 augustus. Met ingang van zondag 22 augustus worden er…

Beleidsplan Algemene Kerkenraad

In één van de vorige kerkbodes is toegelicht dat de algemene kerkenraad al geruime tijd werkt aan een beleidsplan voor de komende jaren. Enerzijds denken we na over de vraag hoe we de Hervormde Gemeente Vriezenveen vorm moeten geven zodat we ook in de huidige tijd een levende gemeente van Christus kunnen zijn. Anderzijds zien…

Verjaardagsfonds

Vanaf 1 juli a.s. wordt het verjaardagszakje gewoon weer bij u opgehaald! Ook zijn er andere manieren om uw verjaardagsgift te geven, namelijk: Een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer: NL23 RABO 0373731426, t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Vriezenveen, onder vermelding van: “Verjaardagsgift” Via de collectemodule in de Scipio app. Bij voorbaat onze hartelijke dank! Met vriendelijke groet,…

Vernieuwde jaargang catechesemethode Follow Me

Voor het catecheseseizoen van 2021-2022 verschijnt er een vernieuwde jaargang van de catechesemethode Follow Me. Hierin start de HGJB duidelijker met de leefwereld van de tieners. Dit is onder andere te zien aan de eerste dia’s van de powerpoint-presentaties en aan zes nieuwe introductiefilmpjes. Verder heeft de HGJB een aantal met elkaar samenhangende lessen samengevoegd,…

koster Aakerk

Zoals eerder gemeld stoppen de heer en mevrouw Reefhuis per september als kostersechtpaar van de Aakerk. Zij zullen opgevolgd worden door de heer Rick Fokke. Hij is al bekend met het kosterswerk vanuit de Grote Kerk. De komende tijd zal hij verder worden ingewerkt.

Corona maatregelen verder versoepeld !

De PKN heeft met ingang van komende zondag diverse versoepelingen van de corona maatregelen afgekondigd. De Hervormde Gemeente Vriezenveen sluit zich aan bij deze adviezen. Het volgende verandert: Gezamenlijk zingen is weer toegestaan. Het aantal kerkgangers mag omhoog tot een zodanig aantal dat de anderhalve meter afstand wél gehouden kan worden. Het maximum aantal verschilt…

De HGJB ontwikkelt Kinderbijbelklasmateriaal

Veel gemeenten zijn in de afgelopen jaren gestart met een kinderbijbelklas. Hiervoor is bij de HGJB geen specifiek materiaal beschikbaar. Diverse gemeenten klopten aan met de vraag of de HGJB hiervoor materiaal kan ontwikkelen. Mede daarom gaan we kant-en-klare programma’s ontwikkelen voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. In de methode komen lessen over bijbelse…

Afscheid Gineke

Beste gemeenteleden, Zoals jullie in een eerdere kerkbode hebt gelezen, stopt Gineke Abbes als jeugdwerkcoördinator van Wijk Next. We zijn Gineke heel erg dankbaar voor alle jaren (12.5!) waarin zij met passie en bevlogenheid het jeugdwerk heeft geleid. We zullen in de ochtenddienst in de Grote kerk, op zondag 27 juni, een officieel afscheidsmoment in…

Sparen voor de Tienertent Vakantie Bijbelweek

Helpen jullie ons sparen? Voor de Vakantie Bijbelweek bij de Tienertent zijn we op zoek naar lege frisdrankflessen en melkpakken. Als jullie met ons mee willen sparen zou dat heel fijn zijn; we zijn er namelijk veel nodig! Het inleveren van de flessen (omgespoeld en met dop) kan t/m 10 juli bij: De familie Slot…