Algemeen

Bedankje!

Op vrijdag 14 februari organiseerde tienerclub Rock Solid hun eerste pannenkoeken festijn. Het festijn heeft het bedrag van 640 euro opgebracht! Het bedrag komt ten goede aan een project op Osiligi Farm, de boerderij in Kenia die wij als stichting ondersteunen. Wij willen alle tieners, leiding en andere betrokkenen van harte bedanken voor hun inzet….

PROJECTONDERSTEUNING AKKERFONDS 2020

Het boekjaar 2019 is voor de Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen gunstig verlopen. Reden tot dankbaarheid, zeker in het jubileumjaar en nu elders zo veel christelijke boekhandels helaas moeten sluiten. De Akker is afgelopen jaar steeds meer een interkerkelijke en regionale functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen en benutten het brede…

(OPNIEUW) KENNISMAKEN MET JEZUS!

Dat is wat we gaan doen tijdens de Alphacursus! Misschien weet je nog niet goed wie Jezus is en heb je pas van Hem gehoord. Misschien hoor je zijn naam je hele leven al maar ken je Hem nog niets eens zo heel goed. Een ding is zeker: Hij kent jou! En Hij wil niets…

Voorlopige opbrengst Actie Kerkbalans 2020

De voorlopige opbrengst van actie Kerkbalans 2020 is bekend gemaakt. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 484.996,- heeft opgebracht. Dit is € 686,- meer dan vorig jaar, een stijging van 0,14%. Verheugend is ook dat de gemiddelde bijdrage is gestegen met ruim € 5,–. Dit betekent dat veel leden hun bijdrage hebben…

Diaconale collecte zondag 2 februari

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om…

Cross Over dienst met als thema vergeving

Er is vergeving Dankbaar kijken we terug op de Cross Over dienst met als thema vergeving. Peter Oosterhuis las voor uit Johannes 21: 15-19. Hierin vraagt Jezus aan Petrus tot driemaal toe of hij van Hem houdt. Dit gesprek was naar aanleiding van de ontkenning van Petrus. Tot drie keer toe zei Petrus dat hij…

Gereedschap voor ambtsdragers

Gemeenteleden die net bevestigd zijn tot ouderling, kerkrentmeester of diaken kunnen erg tegen hun taak als ambtsdrager opzien. Soms geldt dat ook voor ambtsdragers die al langere tijd actief zijn en voor andere vrijwilligers in de kerk. Wie ben ik dat ik mensen de weg wijs? Hoe doe ik dat eigenlijk, zo’n pastoraal ouderen of…

Benefietconcert Gerald Troost en Emma Julia

Op vrijdagavond 21 februari 2020 organiseert World Servants Wierden een supergaaf benefietconcert met Gerald Troost en Emma Julia! World Servants Wierden is een groep van 40 enthousiaste jongeren die in de zomer van 2020 naar Ghana gaan om huizen te bouwen voor medisch personeel. De opbrengst van het benefietconcert komt ten goede aan dit project….

Actie kerkbalans 2020

Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2020 te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenveloppe bij u af te geven, en ongeveer een week daarna om uw antwoord op te halen. In de Kerkbalansenveloppe zit een brief waarin o.a. staat wat onze gemeente zo bijzonder maakt….