Algemeen

Vjenne naar Opwekking

Pinksterconferentie Opwekking 2024  Het duurt nog even, maar sinds 1 februari kun jij je weer aanmelden voor de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen van 17 t/m 20 mei. De kaartverkoop gaat snel, er hebben zich al meer dan 10.000 kampeerders aangemeld! We gaan hier net als voorgaande jaren met een hele groep uit Vjenne kamperen. Er…

Koffiemoment ouders Zondag 3 maart

Zondag 3 maart nodigen wij alle (groot)ouders uit om tijdens het koffiemoment na afloop van de dienst in de Grote Kerk mee te praten over de (geloofs-)opvoeding in de Suite. Met elkaar in gesprek gaan, horen hoe het bij een ander thuis verloopt, zorgen delen en van elkaar delen. Zien we jullie zondag 3 maart?…

Zangdienst 25 februari

Zondagavond 25 februari hopen we samen te zingen en musiceren naar aanleiding van het thema ‘Verlangen naar God’. Organist Henk Kamphuis, het blazersensemble o.l.v. Rita KleinJan en combo 3 o.l.v. Jeroen Seppenwoolde zullen de liederen begeleiden. Ds. Wassenaar zal deze dienst leiden. Komt u meezingen? Van harte welkom! 25 februari – 19.00 uur – Grote…

Opbouw MFC: welke actie bedenk jij?

De opbouwwerkzaamheden voor het MFC zijn in volle gang. Tegelijk wordt er zoals eerder al vermeld achter de schermen hard gewerkt om alles goed te organiseren rondom het afsluiten- en weer opbouwen van alles wat we als kerkelijke gemeente nodig hebben. Eén van de dingen waar we ons nu op focussen, is het bedenken van…

BRAINSTORM KERK in DE POLLEN 29 februari

In het nieuwe beleidsplan van Hervormd Vriezenveen wordt nadrukkelijk het verlangen onder woorden gebracht om, juist na de verkoop van de verschillende kerkgebouwen, kerkelijk aanwezig en betrokken te blijven in de verschillende kernen en wijken van Vriezenveen, De Pollen en Aadorp. Uiteraard willen we hier graag onze gemeenteleden bij betrekken om samen na te denken…

Maandelijkse inzameling voor Stichting Manna

Maandelijks worden er bij de kerken, op de eerste zondag van de maand, houdbare levensmiddelen ingezameld voor stichting Manna.  Wilt u, indien mogelijk, die producten inleveren die op de lijst staan? Dit zijn producten waar het meest behoefte naar is. Bij voorbaat dank.

Vakantie Kerkelijk Bureau

Vanaf vrijdagmiddag 16 februari 2024 tot en met zondag 25 februari 2024 is het Kerkelijk Bureau gesloten i.v.m. de voorjaarsvakantie.

2 X DANKBAAR- GOODWILL ALLERBESTE LEGER

Op zaterdag 10 februari vonden er in Vriezenveen 2 concerten plaats door het landelijk staf koor van het Leger des Heils, de AMSTERDAM STAFF SONGSTERS. Zowel het concert in Verzorgingscentrum De Vriezenhof, als het gezamenlijk concert in de Grote Kerk m.m.v. het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen en het gelegenheidscombo, trokken brede en enthousiaste belangstelling. Naast optredens…

Vrijwilligersavond

In verband met ziekte kon de vrijwilligersavond van woensdag 17 januari helaas niet doorgaan. We hebben een nieuwe datum kunnen prikken: woensdag 20 maart, 19.30 uur tot 21.00 uur in de Aakerk. We gaan met elkaar verder bouwen aan het woord ‘betrokken’ uit ons beleidsplan. We hopen dat er van elke club minimaal 2 personen…

Koffiemoment ouders Grote Kerk

Wij nodigen alle ouders uit om zondag 3 maart na de ochtenddienst in de Grote Kerk met ons door te praten over de geloofsopvoeding thuis. Direct na de dienst zullen we (maximaal 45 minuten) in de Suite met elkaar in gesprek gaan, verder bouwend op de mooie gesprekken die we tijdens de startzondag met elkaar…