Algemeen

VERSOEPELING CORONA MAATREGELEN

De landelijke PKN heeft deze week de corona richtlijnen voor plaatselijke kerken versoepeld. De volledige tekst is te vinden op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/ Vanaf 5 juni meer mensen welkom in kerkdienst Dat betekent dat er vanaf 5 juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Voor kerkgebouwen…

De Herberg – Vrijwilligerswerk voor jou

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land zorgen bijvoorbeeld voor een schoon en opgeruimd huis en smakelijke maaltijden of zijn aanspreekpunt voor de gasten. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures: Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond – eens per…

De Herberg – Bewegen, bewonderen en bezinnen

Wandelen is goed voor je. Gasten van de Herberg worden gestimuleerd om de prachtige omgeving van de Pietersberg te verkennen. Ze genieten van de monumentale bomen, de sprengbeken met watervalletjes en de uiterwaarden met schitterende wolkenluchten aan de Neder-Rijn. Een wandeling is een goed middel om het hoofd leeg te maken, maar kan ook gebruikt…

Pinksteren!

je hoort vandaag van vlammende protesten alsof Jezus niet zou bestaan en helemaal niet dat Hij voor mij door dood en hel is heengegaan ik kan me immers zelf wel redden, zo klinkt het vaak in onze tijd, wat moet ik nou toch met een Jezus die ik als Zaligmaker belijd we kunnen zelf wel…

Noodhulp in  Albanië

Sinds een jaar zijn we nu actief bezig geweest om alle giften om te zetten in voedselhulp, i.v.m. de heersende honger bij een deel van de bevolking van Tepelene. Deze situatie is nog steeds actueel en in plaats van verbeterend, verslechterd het. Nog steeds neemt de werkloosheid niet af en worden zelfs gedeeltelijk de uitkeringen…

Vakantiebijbelboekje ‘Houd het vuur brandend’

Of we deze zomer nu thuisblijven of niet, het vakantiebijbelboekje van de GZB is zeer de moeite waard! Veertien zendingswerkers vertellen wie voor hen een inspirerend voorbeeld is en schrijven daar een korte overdenking bij. Het is een compact boekje met verhalen van mensen uit onder andere Frankrijk, Peru en Rwanda die ieder op hun…

Cursus Gods stem verstaan

Heb je altijd al meer willen weten over hoe je Gods Stem kunt verstaan voor jezelf en anderen? En hoe het nu precies zit met de gave van profetie (1 Kor 14:3)? Dan is de volgende cursus van Cross Over en de commissie Vorming & Toerusting wat voor jou. In 5 avonden staan we stil…

Zet hem op!!

Deze week zijn de eindexamens begonnen! We willen iedereen ook via deze weg heel veel succes toewensen! Afgelopen week hebben wij naar 49 jongeren een tasje gebracht met allerlei hulpmiddelen om de examens goed door te komen. We staan biddend om jullie heen, bid u met ons mee?!

Diaconiecollecte tijdens de Pinksterdagen

Op D.V. 23 en 24 mei a.s. (Eerste en Tweede Pinksterdag) wordt er tijdens de erediensten voor het werk van de zending gecollecteerd. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt dragen zodat het zendingswerk voortgang kan hebben. De opbrengst van de collecte wordt verdeeld tussen Kerk in Actie en de G.Z.B. Hieronder…

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE 2021

  In de week van Hemelvaartsdag zullen de enveloppen voor de Pinksterzendingscollecte rondgebracht worden. We hopen dat u/jij ook dit jaar weer bij wilt dragen zodat het zendingswerk voortgang kan hebben. In de envelop leest u op welke wijze u – in deze coronatijd – kunt bijdragen. Pinksteren feest van de hoop Hoop. Het is…