Algemeen

Nieuwjaarsconcert Chr. Mannenkoor Vroomshoop in Hervormde kerk Den Ham

Het is al vele jaren traditie dat het Chr. Mannenkoor Vroomshoop het nieuwe jaar start met een concert in de hervormde kerk in Den Ham. Op zaterdagavond 18 januari begint daar het bekende Nieuwjaarsconcert om 20.00 uur. Deze keer is het slagwerkensemble van muziekvereniging SDG Ommen te gast. Het ensemble, onder leiding van dirigent Simon…

Kerkbalans 2020

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2020. De actie heeft als thema “Geef voor je kerk”. De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting…

Kerstboom ophaal actie gospelkoor Vision

Gospelkoor Vision uit Vriezenveen organiseert  weer  haar jaarlijkse kerstboom ophaal actie. Wilt u uw oude kerstboom graag kwijt? Tegen betaling van 3 euro (bomen tot 2 meter hoog) komen wij uw boom op zaterdag 4 januari 2020 vanaf 9.00 uur bij u ophalen. Met de inkomsten van deze actie kunnen wij blijven optreden in verschillende…

Vakantie Bijbelwerk instructie

Wil je meer tips voor jullie Vakantie Bijbel Werk? Ben je ook zo benieuwd naar het thema van 2020? Kom dan naar één van de toerustingsmomenten en leer hier meer over! Hieronder de data van deze momenten. Donderdag 23 januari 2020 – Rouveen (avondprogramma) Zaterdag 8 februari 2020 – Barneveld (ochtendprogramma) Vrijdag 14 februari 2020…

Cross Over: Ontvoerd door criminelen

De Cross Over van zondag 8 december is weer druk bezocht. Daar zijn we dankbaar voor! Het gaat ons echt niet om het aantal, maar het gaat ons erom dat steeds meer mensen over Jezus zullen horen en Hem zullen leren kennen. De volgende CO dienst staat op 12 januari op het programma. De feestdagen…

Eindejaarscollecte 2019: Een goed Verhaal

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord is een bron van troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, omdat de bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen naar ons eigen leven. Daarmee…

Inzage begroting 2020

De begroting van het College van diakenen ligt voor alle leden ter inzage op het kerkelijk bureau van maandag 6 t/m vrijdag 10 januari 2020 tijdens de openingstijden van het kerkelijk bureau. De begroting van het College van diakenen is ook te vinden op de website.

ACTIE NBG/ De Akker: GEEF ‘N -KINDER-BIJBEL MET KERST!

Op Kerst zorgen voor een goed boek op tafel is in diverse families een mooie traditie. Gedurende de gehele maand december is er in Christelijk Boekenhuis de Akker een actiemaand i.s.m. Bijbel- uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen en de NBG, het Nederlands Bijbel Genootschap voor: Losse delen van de 4 evangelisten in BGT- Bijbel Gewone Taal,…

Kerkbode voor iedereen

Evenals in voorgaande jaren wordt met Kerst een kerkbode bezorgd op alle adressen waar één of meer leden van onze gemeente wonen. Dus ook bij degenen die geen abonnement hebben. Wij wensen u allen gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2020. Het College van Kerkrentmeesters

Afscheid Hans Jansen 22 december

Hans Jansen neemt na 6 1/2 jaar trouwe dienst afscheid als tweede koster van de Grote Kerk. In de ochtenddienst van 22 december in de Grote Kerk zal daar aandacht aan worden besteed. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in CCK2 en gelegenheid om hem een hand te geven. Ook op deze plaats…