Nieuws

College van Kerkrentmeesters

Categories: Activiteiten,Algemeen,kerkrentmeesters

Opbrengst verkoop kerkgebouwen
Nu de formele zaken rondom de verkoop van de drie kerkgebouwen nagenoeg is afgerond, kunnen wij meedelen dat de opbrengst is uitgekomen op € 1.354.400,- inclusief de inventaris van de Aakerk en de Pollenkerk. Dit is licht hoger dan het bedrag waarmee rekening is gehouden bij de besluitvorming nieuwbouw. De eventuele opbrengst van de inventaris Westerkerk, het orgel Westerkerk en het orgel Pollenkerk is in dit bedrag nog niet meegenomen.

Geluid Grote Kerk
Zondag 28 januari jl. is na de ochtenddienst in de Grote Kerk het geluid uitgetest. Een van de belangrijke conclusies is dat duidelijk spreken in de microfoon van grote invloed is op de geluidkwaliteit. Daar zal dan ook aandacht voor worden gevraagd bij de voorgangers en sprekers. De geluidstechnici hebben daarnaast de instelling zo goed mogelijk bijgesteld. Maar ook of de kerk vol zit of beperkt gevuld is van invloed, zoals in de avonddienst bleek. De beste oplossing is natuurlijk dat iedereen ’s avonds iemand meeneemt, zodat we dan ook een vollere kerk hebben. De werking van de ringleiding voor gebruikers van een hoortoestel blijkt per gebruiker verschillend uit te pakken. Dat vereist nader onderzoek, waarop we zo spoedig mogelijk proberen terug te komen.

Organisatiestructuur
Er staat de komende periode veel te gebeuren rondom de sluiting van de kerken, de nieuwbouw etc. Denk daarbij aan zaken als fondswerving, beheer en exploitatie MFC, coördinatie vrijwilligers, inrichting en onderhoud gebouwen en gebruik audio-video-middelen. Om dat goed te laten verlopen hebben we een organisatiestructuur opgesteld waarin de diverse aandachtsgebieden worden ondergebracht in werk- en adviesgroepen. Voor de samenstelling van deze werk- en adviesgroepen zijn/worden gemeenteleden benaderd. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met de reeds bestaande groepen.

Markering nieuwbouw MFC
Vrijdag 26 januari jl. werd in een informele bijeenkomst aandacht geschonken aan de start van de nieuwbouw MFC met kerkzaal. Na een korte toespraak werd door de voorzitter Algemene Kerkenraad en de voorzitter College van Kerkrentmeesters het bouwbord onthuld. Daarna was er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Vanuit de burgerlijke gemeente, de buren en onze Hervormde Gemeente was er ruime belangstelling voor dit moment.