Activiteiten

Vrouwen Event

Ivm de richtlijnen rond Covid-19 hebben wij besloten om de geplande activiteit van 25 september 2020 van het Vrouwen Event niet door te laten gaan. Groeten, Commissie Vrouwen Event

Nieuws van de HGJB

Actiedag voor het Diaconaal project van de HGJB Door de maatregelen rond het coronavirus zijn veel acties voor het Diaconaal project ‘Geef hoop!’ niet doorgegaan. Dat is jammer voor de organisatoren, maar ook voor christenen in Mozambique. Binnenkort zijn er misschien weer mogelijkheden. Organiseer bijvoorbeeld in het startweekend een actiedag voor het Diaconaal project van…

Kidsdienst!

Wat is het jammer dat er zoveel dingen niet doorgaan vanwege de crisis. Zo ook de Vakantiebijbelweek. Kinderen vinden we en zijn belangrijk voor onze gemeente. Daarom organiseert Cross Over samen met de Vakantiebijbelweek op 9 augustus een kidsdienst! De dienst speciaal voor kinderen begint om 11.30u en is te zien op het YouTube kanaal…

Bediening Heilige Doop.

Op D.V. zondag 16 augustus a.s. zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden in de Grote Kerk. Ouders die voor hun kind de doop begeren kunnen daartoe tot en met 7 augustus a.s. contact opnemen met de wijkpredikant of de scriba van de wijkgemeente.

100e krat voor Manna bij de Akker

De inzameling van Voedselbank MANNA bij De Akker verloopt sinds Koningsdag zeer succesvol en is inmiddels door de 100 kratten geschoten. Het 100e krat werd door Couzijn Bos, voorzitter van de Akker op dinsdag 7 juli uitgereikt aan Bertus Akse, voorzitter van Manna. De behoefte aan voedselpakketten neemt nu toe, omdat andere groepen uit de…

Op z’n kop – gratis zomergezinsboekje

Dit jaar ziet de zomer er anders uit dan we hadden verwacht. Door het coronavirus stond alles de afgelopen periode op z’n kop! We gingen nauwelijks naar school of werk, we ontmoetten weinig mensen en we konden zelfs niet meer gewoon naar de kerk. Voor de vakantie periode hebben de GZB, HGJB en IZB een…

Zingen in de kerk

Als Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters hebben wij ons, samen met een vertegenwoordiger van de Corona-commissie, bezig gehouden met de vraag of er weer gezongen kan worden in de kerken. Met name of er weer samenzang kan plaatsvinden tijdens de erediensten. Bij onze afweging hebben wij gebruik gemaakt van de instructies van het…

Aanmelden kerkdiensten

Hieronder treft u de gegevens aan om u aan te kunnen melden voor een dienst in één van de kerken van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Aanmelden kan van maandagmorgen tot uiterlijk donderdag (18.00 uur) voorafgaand aan de betreffende zondag. Vermeld bij uw opgave uw naam, voorletters (ook van eventuele gezinsleden), adres en telefoonnummer of…

Wijk Next

Bedankt voorzitter! Onze grote dank gaat uit naar Rick Keus. De afgelopen jaren heeft Rick zich als voorzitter van Wijk Next ingezet voor de kinderen, de jongeren, de vrijwilligers en de jongerenwerkers. Met veel passie heeft hij mogen meebouwen aan Gods Koninkrijk. Rick; nogmaals bedankt voor al je inzet, voor je inspiratie, voor je leiderschap…

Uitreiking Akkerfonds 2020-Corona-proof

Jaarlijks keert het bestuur van Christelijk Boekenhuis De Akker en Stichting De Zaaier een deel van de winst uit via het Akkerfonds aan goede doelen uit Twenterand e.o.voor nieuwe initiatieven op het terrein van Evangelisatie en Diakonaat Dit jaar moest de uitreiking Corona-proof verlopen,dus volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarom waren er deze keer…