Nieuws

HGJB nieuws

Categories: Activiteiten,Jongeren

HGJB-startthema 2024-2025: ‘Dat je groeien mag’
Voor de start van het jeugd- en gemeentewerk in het seizoen 2024-2025 reikt de HGJB als thema aan: ‘Dat je groeien mag…’ In de materialen die de jongerenorganisatie hiervoor uitgeeft, staat Johannes 15:1-12 centraal, het gedeelte over de ware Wijnstok en de ranken. Onderliggende gedachte is dat je het geloof niet zomaar eigen maakt. Het behoort bij de vrucht van de Geest, die mag en moet groeien.

Over het thema ‘Dat je groeien mag…’ verschijnen verschillende materialen. Op de website van de HGJB staat een Basiskatern waarin de hoofdlijnen en achtergronden geschetst worden.
> Meer informatie staat op HGJB.nl/startthema.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB  

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om met de volgende onderwerpen mee te bidden.

  • We danken voor de HGJB-Jongerenavonden die afgelopen seizoen plaatsvonden. Wat mooi om jongeren uit de regio te kunnen verbinden. Samen gingen ze in gesprek over hun geloof. We bidden dat het hen helpt om te groeien in het geloof.
  • We bidden voor de HGJB-predikantenlunches die deze maand plaatsvinden. Dat er goede gesprekken mogen zijn over jongeren en de eredienst.
  • We danken voor alle vrijwilligers die zich (wekelijks) inzetten voor de kinderen, tieners en jongeren van de gemeente.
  • We bidden dat kinderen, tieners en jongeren in deze wereld waarin zo veel onzeker is, hoop en moed ervaren in het kruis en de opstanding van onze Heere Jezus Christus.
  • We danken voor de jongeren en ouderen die in de komende tijd belijdenis van hun geloof doen. We bidden dat zij zich gedragen weten door de gemeenschap en dat zij mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Herziene uitgave Houvast
Wat gelooft een christen? En hoe leef je als christen? Over die twee vragen gaat het in het boek Houvast van de HGJB. Het boek is geschreven voor jongeren (en ouderen) die van plan zijn om hun geloof in Jezus Christus te belijden – in de kerk én voor hun omgeving. Maar ook voor anderen jongeren die nadenken over geloven.

Houvast bevat 22 aansprekende hoofdstukken over evenveel thema’s van het christelijk geloof, zoals God leren kennen, Bijbel, verbond, gebed en discipelschap. Het boek is een herziene uitgave van het veel verkochte boek Hou(d)vast (2015) en is aangevuld met een hoofdstuk over Israël. Houvast komt eind juni uit. Bij Houvast biedt de HGJB een handleiding, zodat het boek ook te gebruiken is bij de belijdeniscatechese.

De HGJB zoekt reisleiders voor komende zomer
De HGJB zoekt nog reisleiders voor de HGJB-vakanties! Ken of ben jij een jongere die dit goed zou kunnen?

Het leiden van een reis is een onvergetelijke ervaring. Waarom? Omdat je samen met de kinderen, tieners of jongeren leuke activiteiten doet en goede gesprekken hebt over het geloof.

De HGJB begeleidt jou en je team voor en tijdens de vakantie. Zo sta je er niet alleen voor.

Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/reisleiding