Nieuws

Paasproject 2024: Kiezen voor vertrouwen!

Categories: Activiteiten,Algemeen,Kinderen

We lezen dit jaar in de lijdenstijd over allerlei gebeurtenissen uit het leven van Jezus uit het bijbelboek Marcus. Door de Bijbel worden ook wij leerlingen van Jezus. Hij vraagt ons Hem te volgen, te leven zoals Hij. Niet onszelf centraal zetten, maar vertrouwen op God. Ook wij moeten een antwoord geven of we in Gods Zoon willen geloven. We bewonderen Jezus, die trouw en gehoorzaam blijft, maar begrijpen de twijfelende discipelen heel goed. Jezus vertrouwen, geloven in de komst van Gods Koninkrijk is niet zo makkelijk.

Zo gaan we op weg naar Pasen, biddend of God ons daarbij wil helpen:

 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.