Nieuws

Cross Over

Categories: Algemeen

We kijken terug op een mooie dienst afgelopen zondag met Karen Zwijze, waarin we het hadden over bezield leven. We kwamen er achter dat bezieling te maken heeft met wat je ten diepste beweegt en hebben stil gestaan bij manieren waarop we meer bezield kunnen leven door de kracht van Gods Geest. De oproep van Karen was op het laatst: ‘laat de God van de hemel, nu alvast voet aan de grond krijgen hier op aarde, in jou’. Je kunt de dienst nog naluisteren op YouTube door te zoeken op Cross Over Vriezenveen (Karen Zwijze).

De dienst was eigenlijk een goed voorproefje op de cursus ‘Heilige Geest Wie bent U?’ die we momenteel organiseren. Inmiddels is de eerste avond geweest (15 mei), maar je kunt je nog opgeven voor de tweede avond: die is op woensdag 29 mei, om 19:30 uur in de Suite. De cursus wordt gegeven door Janine Lemans en gaat over wie de Heilige Geest is, wat de Heilige Geest doet en welke rol Hij speelt (of kan spelen) in jouw leven. Geef je van te voren op bij Karen (06 10719601) of kom gewoon binnenvallen op de avond zelf. Van harte welkom!

De volgende Cross Over dienst wordt gehouden in CCk2 op 9 juni (11:00 uur), en staat onder leiding van dominee Bram Hofland. Na deze dienst hopen we in juli en september twee buitendiensten te organiseren op het voetbalveld bij DETO. De locatie zal dus veranderen in juli en september, maar onze aanvangstijd blijft hetzelfde. Ook in de buitenlucht gaan we voor ontmoeting en inspiratie op zondagmorgen!