Nieuws

maandag 22 januari studiebijeenkomst met ds. Willem J.J. Glashouwer

Categories: Activiteiten,Algemeen,Vorming en Toerusting

Studiebijeenkomst met ds. Willem J.J. Glashouwer in Vriezenveen over ‘Wat is de relatie tussen Israël, kerkverlating en opwekking’

Op maandag 22 januari 2024 is er in Vriezenveen een studiebijeenkomst met spreker ds. Willem J.J. Glashouwer namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Wat is de relatie tussen Israël, kerkverlating en opwekking. De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum Kerkstraat 2 (CCK2), Kerkstraat 2, 7671 HG Vriezenveen. Aanvang om 19:30 uur, toegang is gratis.

Thema

In Europa werden in de vorige eeuw 6 miljoen Joden vermoord. Er ontstond een diepe wonde en een gapend gat. Een geestelijk vacuüm. Hoe werd dat opgevuld? Kan de synagoge, de aanwezigheid van het Joodse volk in Europa, de geestelijke wortel zijn geweest waarop de Kerk geënt stond? Heeft de Kerk over de afgelopen 2000 jaar christendom de wortel doorgesneden en de vrucht gestolen? En zegt de Allerhoogste nu: jullie hielden niet van Mijn volk? Dan zal ik jullie andere vreemdelingen sturen met een ander god.

Is de kerkverlating – die zich met name in Europa de afgelopen decennia manifesteert – verbonden is met het antisemitische gedrag van de Europeanen in de eeuwen die achter ons liggen met de Shoah als afschuwelijk dieptepunt? Ook in Vriezenveen leefden Joodse mede-Vriezenveners die zijn gedeporteerd en in Auschwitz en Sobibor zijn vermoord. Wie Gods oogappel aanraakt zal daarvan de wrange vruchten plukken.

En zelfs nu zien we het antisemitisme weer opvlammen op allerlei plaatsen in Nederland en in de wereld. Velen hebben nauwelijks een idee van het verband tussen Kerk en Israël. Oorzaken voor kerkverlating worden meer sociologisch verklaart. Maar hebben we Bijbels gezien misschien te maken met de ‘afval die eerst moet komen’ uit 2 Thessalonicenzen 2 en ook door de Here Jezus bedoeld wordt in Zijn rede over de laatste dingen? Met Israël als teken van de eindtijd?

Binnen de kerken is er zeker veel sympathie voor Israël maar theologisch gezien is er in de breedte van de christelijke gemeente vaak nauwelijks besef dat het ertoe doet wanneer we beseffen welke verbinding er is tussen de kerkelijke gemeente en Israël, tussen kerk en synagoge. Wat kunnen en moeten we doen om Israël te zegenen en waarom moeten we dat doen?  En niet om daarmee een formule te hebben om de kerk vol te krijgen maar om te doen wat de Heere van ons vraagt en Hem daarmee te eren?

Achtergrond spreker

Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en ‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israel International’ en betrokken bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur van veelgelezen boeken als: ‘Waarom Israël?’, ‘Waarom Jeruzalem?’ en ‘Waarom Eindtijd?’