Nieuws

Actie Kerkbalans 2024

Categories: Algemeen,kerkrentmeesters

Het voorlopig resultaat van Actie Kerkbalans 2024 is € 480.585. Dit is € 8.100 meer dan het voorlopige resultaat van vorig jaar.

Het College van Kerkrentmeesters bedankt alle leden voor hun toezegging. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers die hun tijd hiervoor beschikbaar hebben gesteld is ook dit jaar de Actie Kerkbalans goed verlopen. We willen iedereen hartelijk danken voor hun medewerking en zijn dankbaar dat het werk in Gods Koninkrijk mag doorgaan.

Achterstand actie Kerkbalans 2023
Het mooie resultaat voor 2024 maakt natuurlijk wel noodzakelijk dat de gedane toezeggingen ook daadwerkelijk worden betaald. Voor 2023 zijn namelijk nog niet alle toezeggingen overgemaakt. Daarom de vraag aan iedereen om even te bekijken of dit voor u ook het geval is. Eind februari/begin maart willen we de gemeenteleden die nog een achterstand hebben, hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Het zou mooi zijn wanneer dit aantal tot een minimum beperkt blijft. Dat scheelt ons veel werk en komt de gemeente ook nog eens ten goede.