Nieuws

Bericht van Kerkrentmeesters

Categories: Algemeen,kerkrentmeesters

Collecte Energiekosten wordt Verduurzaming en onderhoud gebouwen
Op dit moment is de 3e collecte 1 keer per 2 weken voor Energiekosten. In verband met lagere energiekosten en sluiting van 3 kerken, lijkt deze collecte niet meer direct noodzakelijk. We gaan het doel van deze 3e collecte aanpassen naar ‘Verduurzaming en onderhoud gebouwen’. Na de ingebruikname van het MFC willen we aan de slag met verduurzamingsmaatregelen voor de Grote Kerk en CCK2.

Uitnodiging ‘hoogste punt’ MFC
Zoals u wellicht hebt gezien, zijn de bouwwerkzaamheden van het Multifunctioneel Centrum met kerkzaal in volle gang.Op vrijdag 26 april 2024 om 16 uur willen we stilstaan bij het bereiken van het hoogste punt van de bouw aan de Krijgerstraat. We willen u/jullie als leden van de Hervormde Gemeente van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Tot 17 uur is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de voortgang van de bouw te bewonderen.
Van harte welkom!

Actiedag MFC op 22 juni 2024

Om geld in te zamelen voor de aankleding van het Multifunctioneel Centrum met kerkzaal wordt er een actiedag georganiseerd. Deze actiedag wordt gehouden op zaterdag 22 juni van 13 tot 17 uur. Er zullen deze dag verschillende activiteiten zijn. Noteer deze datum alvast in de agenda. Verdere informatie volgt.

Oproep naam Multifunctioneel Centrum
Graag willen we hierbij onze gemeenteleden oproepen om suggesties aan te dragen voor de naam voor ons nieuwe MFC. Wij ontvangen jouw/uw naamsuggesties, zo mogelijk voorzien van een toelichting, graag via een mail aan secretaris-cvk@hervormdvriezenveen.nl uiterlijk vrijdag 10 mei 2024. Over het vervolg zult u nader worden geïnformeerd.

Kerkstoelen / Inrichting MFC
Met zorg hebben we recentelijk stoelen laten testen voor gebruik in onze kerkzaal. We hebben nauwlettend gekeken naar het zitcomfort, de hoogte, de breedte van de stoelen en het gebruiksgemak, zoals stapelbaarheid. Na zorgvuldige evaluatie moeten we helaas constateren dat de stoelen die gepresenteerd werden en getest zijn in de Aakerk en Westerkerk niet aan onze verwachtingen voldoen. Om ervoor te zorgen dat uw comfort en gemak tijdens diensten gewaarborgd blijven, zijn we momenteel in gesprek met verschillende leveranciers om een geschikte kerkstoel aan te schaffen. We streven ernaar om een keuze te maken die niet alleen aan onze hoge standaarden voldoet, maar ook aansluit bij de behoeften van onze gemeente. Een volgende testperiode van andere stoelen mag dan ook weer worden verwacht.

Verder wordt er, samen met enkele gemeenteleden, nagedacht over de verdere inrichting van het MFC en de kerkzaal. We hopen op korte termijn u hierover nader te informeren.  

Kosters
We zijn met de vaste kosters in gesprek over de invulling van het kosterschap na 1 november (opening MFC). Op basis van deze gesprekken heeft Richard Prins (koster Westerkerk) besloten om per 30 juni (sluiting Westerkerk) zijn contract te beëindigen. De mogelijkheden die wij kunnen bieden komen helaas niet overeen met zijn wensen/mogelijkheden. Richard is bijna 18 jaar koster geweest van de Westerkerk. We danken Richard voor zijn inzet en de prettige samenwerking.

Met andere kosters zijn we nog in overleg over de verdere invulling.

Orgel Westerkerk
Het Vierdag-orgel in de Westerkerk is recent verkocht. Tot en met 30 juni 2024 zal het orgel dienst blijven doen in de Westerkerk. Uiterlijk 15 juli 2024 zal het orgel gedemonteerd en verplaatst worden.