RSS Dagelijks Woord

 • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
  Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Berichten Wijk NEXT

Categorieën: Activiteiten,Jongeren,Wijk Next

Training wijk Next

Afgelopen weekend zijn we met een aantal jeugdambtsdragers en bestuursleden naar de Kroeze Danne in Delden geweest, om samen met elkaar aan het nieuwe seizoen te beginnen. Gineke heeft ons een training over discipelschap gegeven.
Eerst zijn we samen na gaan denken over wereldse principes versus het Koninkrijk van God.
We hebben de basis gelegd om de clubleiding en andere geïnteresseerden toe te rusten in de basistraining discipelschap.
Deze training wordt vanaf oktober aangeboden en zal in vijf avonden worden verzorgd.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld

 • Training en uitleg wijk next
 • Wat is discipelschap
 • Gods Principes versus wereldse principes
 • Gods Meesterplan / cirkel van het evangelie
 • Het evangelie in het kort
 • Jouw unieke plek (gaven en bedieningen)
 • Wat geloof je? En verdedigingsmechanismen.
 • Leerlijn: uitleg – hoe het werkt
 • Leerlijn: hoe geeft je hier invulling aan met jouw club
 • Doorgeven en vermenigvuldigen

Zelf hebben we onderdelen van deze training behandeld en uitgediept. We mochten ervaren dat dit ons dichterbij elkaar brengt én bij God.
We zijn enthousiast gemaakt om als discipel in deze wereld te staan en dit ook weer uit te dragen. Graag brengen ons enthousiasme op jullie over en vragen jullie deze uitdaging van discipelschap met ons aan te gaan.

Voor opgeven en vragen over de training van oktober kun je terecht ons en bij Gineke.

Groeten van de jeugdambtsdragers en het bestuur van wijkt Next