Contactgegevens Organisaties

Contactgegevens en Bankgegevens Organisaties binnen Hervormd Vriezenveen

Hieronder vindt u de contactgegevens en bankgegevens van verschillende organisaties binnen de Hervormde Gemeente Vriezenveen.

College van Kerkrentmeesters
Bank: NL23RABO0373731426

Kerkvoogdij
Krijgerstraat 57 – 7671 XX Vriezenveen – 0546 – 561726
Email: kerkelijkbureau@hervormdvriezenveen.nl
www.hervormdvriezenveen.nl
Bank: NL23RABO0373731426
Ten name van: CvK Hervormde Gemeente

Diaconie

Bank: NL16RABO0368804437
Krijgerstraat 57, 7671 XX Vriezenveen,
Diaconie@hervormdvriezenveen.nl

Stichting Werkgroep Oost-Europa
Bank: NL07RABO0368844854
Depôt Horstweg 15 geopend op za. van 10.00-12.00 uur
Secr. Fam. Wolters 0546-564428.

Stichting helping hands-thuisfrontcommissie
Peter en Tineke ‘t Lam
www.helping-hands.nl
Bank: NL37INGb0003938427

Stichting Moreira-Dollen
Joyce en Aldenito Moreira-Dollen
joyce@moreira-dollen.nl
www.moreira-dollen.nl
Bank: NL66RBRB0983364281

Stichting ‘Grenzeloos Geloof’

Peter en Linda Reinders
Email: info@lindaenpeter.nl
www.lindaenpeter.nl
Bank: NL91INGB0681044985

Werkgroep Albanië
www.werkgroepalbanie.jouwweb.nl
Bank: NL31INGB0009068574

Stichting Ondersteuningsproject Roemenie
De Groenling 4 7671 VK Vriezenveen
www.sorvriezenveen.nl
Bank: NL62RABO0126329508

Stichting Sadiki
Gerwin en Chantal Kroezen-Timmer
www.sadiki.nl
Bank: NL61ABNA0591471124

Vrijwilliger Hulpdienst Vriezenveen (VHV)
Deze hulpdienst verzorgt vervoer naar huisarts, tand- arts of ziekenhuis.
Inl. Aly Schepers, tel. 562797,
Joke Lensen tel. 562587.

Zendingscommissie
Bank: NL10RABO0368804933

Evangelisatiecommissie
Bank: NL79RABO0368847632

Dabarcommissie
Bank: NL56RABO0170678792

Werkgroep Gebedspastoraat
Sandra Peters (454505)
Herman Prinsen (06-54985080)
Gebedspastoraat@hotmail.com

Jeugdwerk Hervormde Gemeente
Stjäävelin Krijgerstraat 57
Jeugdwerkcoördinator: Gineke Abbes
reflection@hervormdvriezenveen.nl;
Bank: NL16RABO0368821218

Stichting “de Zaaier”
Voor giften Bank: NL74RABO0102120226