Nieuws

“door het dak naar Jezus”

Categories: Gedicht

“door het dak naar Jezus”
(n.a.v. Marcus 2: 1-12)

je wilt zo graag naar Jezus heen
maar jij kunt er niet bij;
het is een drukte van belang
en niemand gaat opzij

gelukkig heb je vrienden die
het voor je willen wagen
en zo word je met matras en al
het dak eerst op gedragen

dan maken ze een gat in ’t dak
om jou daardoor te laten
en als je naar beneden komt
dan hoor je mensen praten:

is het geen schande wat die vrienden doen?
ze moesten zich diep schamen!
toch neemt Jezus voor hem de tijd
Hij kent ons toch bij name!

Jezus ziet de verlamde man
met liefde-ogen aan
en biedt hem naast vergeving ook
nog eens genezing aan

moet je die schriftgeleerden zien:
als blikken konden doden
ze hielden zich strikt aan de wet
en aan de tien geboden

maar liefde voor een medemens
moest je bij hen niet zoeken
dat  kwam bij hun rechtzinnigheid
niet voor, niet in hun boeken

dan gaat die man verheugd naar huis,
wie had dat kunnen denken
dat Jezus hem aan wilde zien,
genezing wilde schenken

laat deze man tot voorbeeld zijn
voor ons die met veel zonden
vergeving en genezing ook
bij Jezus hebben gevonden

als wij Hem onze zond’ en schuld
oprecht willen belijden
dan zal Hij ons als Redder dus
voor eeuwig graag bevrijden

G.K.