Nieuws

Nieuwjaarsgedicht

Categories: Gedicht,Geen categorie

En ziet, Ik ben met u al de dagen
tot aan de voleinding der wereld.

(Matt. 28:20)

wat een heerlijke belofte
aan ’t begin van een nieuw jaar
God wil steeds bij ons wezen,
staat altijd voor ons klaar

het oude jaar is afgesloten
met al z’n vreugde en verdriet
er waren zelfs momenten
dat een mens totaal geen uitkomst ziet

wat is het troostvol dan te weten
God wil toch altijd bij ons zijn;
dat is niet zomaar een belofte
maar een belofte puur en rein

bij Hem mogen we telkens komen
met alle vreugde en verdriet
want wat ons ook mag overkomen
God is het die dat alles ziet

Hij gaf Zijn Zoon als zichtbaar teken
dat Zijn beloften zijn vervuld
om te kunnen vergeven
al onze zonden, onze schuld

ga dan tot Hem om te belijden,
ja, al je fouten en je schuld
Hij heeft beloofd dat je dan zeker
vergeving krijgen zult

zo wil Hij ’t nieuwe jaar ons geven:
rust en vrede voor ‘t hart
al lijkt de toekomst nog zo somber
en vaak zo moeilijk en verward

als God zegt: “Ziet Ik ben met u,
elke dag en overal”
dan mag je geloven dat Hij
Heil en Zegen geven zal

komen er dan toch nog dagen
dat je het niet zitten ziet
dan mag je er op vertrouwen:
God verlaat de Zijnen niet!

Veel Heil en Zegen gewenst in 2023.

G.K.