Nieuws

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk zondag 24 oktober 2021

– Orgelspel – Afkondigingen – Zingen: Psalm 87: 1 en 5. (O.B.) – Stil gebed – Votum en Groet – Zingen: Psalm 139: 1 en 2. (N.B.) – Lezing van het gebod – Zingen: Psalm 118: 8. (O.B.) – Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest – Schriftlezingen:…

De Herberg

Rust Bijna alle gasten die zich aanmelden voor een verblijf in de Herberg, geven aan dat ze rust zoeken. Het lijkt erop dat rust een schaars iets is geworden. Ondanks het feit dat de afgelopen maanden veel niet kon, snakken veel mensen naar rust. De spanningen in relaties liepen op, het werk was anders, financiële…

Justice Conference;

Op zaterdag 30 november gaan we met elkaar de Justice Conference bekijken in Flame. Wat kunnen wij als christenen doen tegen onrecht? We worden deze avond meegenomen in het thema gerechtigheid en zullen door verschillende sprekers geïnspireerd worden. De avond start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ben je welkom in Flame om met ons…

HGJB nieuws

Nieuw HGJB-materiaal voor 18+-groepen Re:search – in gesprek over geloven De HGJB komt met materiaal voor 18+-groepen. Dit materiaal is voor jongeren die de reguliere catechese hebben afgerond, maar nog niet de stap maken naar de belijdeniscatechese. De naam van dit nieuwe materiaal is Re:search – in gesprek over geloven. De naam laat zien: het…

Actie Dankdag 2021

Binnenkort vindt weer de jaarlijkse Actie Dankdag plaats. Vele vrijwilligers gaan weer op pad om de envelop bij u thuis te bezorgen. Op 1 en 2 november wordt de envelop weer bij u opgehaald. De opbrengst wordt gebruikt als aanvulling op het begrotingstekort van onze gemeente. We hopen ook dit jaar weer op een goede…

Verjaardagsfonds

Vanaf 1 juli a.s. wordt het verjaardagszakje gewoon weer bij u opgehaald! Er zijn ook andere manieren om uw verjaardagsgift te geven, namelijk: Een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer: NL23 RABO 0373731426, t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Vriezenveen, onder vermelding van: “Verjaardagsgift” Via de collectemodule in de Scipio app. Bij voorbaat onze hartelijke dank! Met vriendelijke groet,…

20+ groep

Wat was het een geweldige barbecue met de 20+’ers uit onze gemeente! Stiekem hadden we gehoopt op een heel grote groep, maar we hadden niet verwacht dat het zo’n grote groep zou worden! Met 50 personen hebben we mogen barbecueën in Flame, maar het belangrijkste: we hebben elkaar in lange tijden weer mogen spreken, weer…

Cross Over 

Afgelopen zondag mochten we luisteren naar de woorden van Han Smelt in de Cross Over dienst die ging over het thema: ‘Ook al besmet?’. We zijn dankbaar dat we zoveel mensen mochten ontmoeten en dat we ook samen met de kinderen mochten genieten van een kinderdienst die werd gehouden in de suite. Benieuwd naar wat…

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk zondag 17 oktober 2021

Intochtslied;   Ps 84:1,3  (Liedboek 1973) Stil gebed; “Onze hulp” en groet; Lied; Opwekking 281  Wetslezing/schuldbelijdenis/genadeverkondiging, Lied;    Opwekking 687 Gebed om verlichting met de Heilige Geest; Schriftlezing(en);        Jozua 23, tekst vs 10b, thema: God voert de strijd voor jou Prediking; Lied;    Opwekking 124 Gebed (met de voorbeden); Collecte; Slotlied;          Liedboek Gez 44 Zegen Na de…

Appeltje voor de dorst

De diaconieën van Hervormd Vriezenveen en de Ontmoetingskerk willen ook dit jaar weer de actie “Appeltje voor de dorst” houden. Dit jaar gaat de opbrengst van deze verkoop naar: – de stichting Manna, – de stichting werkgroep Moreira-Dollen – project “Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria” van Kerk in Actie Om de actie coronaproof…