Nieuws

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed. Dank voor de jongeren die de HGJB mocht bereiken met de (online) HGJB-Kerstconferentie. Dank dat we jongeren mochten bemoedigen…

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk zondag 16 januari 2022

Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 100:1, 2 en 3 Moment van persoonlijke voorbereiding Votum en groet Zingen: Gezang 328:1 en 3 ‘Here Jezus om Uw woord’ We lezen als leefregel: Johannes 13:34-35 en I. Johannes 4:9-11 (NBV) Zingen: Gezang 437 Gebed We lezen Markus1:21-39 (HSV) Zingen: Gezang 305:1 ‘Waar God de Heer zijn schreden…

ACHT AVONDEN ‘BIDDEN LANGS HET KANAAL’ OP LOCATIE

Tijdens de Week van Gebed zijn er acht avonden ‘Bidden langs het kanaal’. Handelingen 16 vers 13 was in 2018 de aanleiding van deze samenwerking. De vijfde editie zal – net als vorig jaar – wat anders gaan, want we kunnen niet massaal samen komen. Elke avond is er weer een uitzending via een YouTube…

Kerstkaartenactie

De kerstkaartenactie zit er weer op! Ondanks dat we vlak voor de actie zou starten een aantal praktische zaken moesten aanpassen i.v.m. de lockdown, is ook dit jaar de actie weer tot een goed einde gebracht! We hebben het mooie bedrag van 1493,93 opgehaald! De helft daarvan is voor stichting Tsjernobyl en de andere helft…

Kindergebedsboekje – Week van gebed 2022

‘Licht in het duister’, dat is het thema voor de Week van gebed in 2022. Tijdens deze week van 16 tot en met 23 januari staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe mee en geef als…

Liturgie avonddienst 9 januari 2022 Grote Kerk

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 84:1, 3 OB – Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot Stil gebed + Votum en groet Zingen: Psalm 25:2, 7 NB – HERE, maak mij uwe wegen Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 79:5 NB – O, Heer, wij zijn het volk door U verkoren Gebed om de opening van het Woord en de…

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk 2 januari 2022

intr.: ps. 92: 1 (OB) stil gebed votum en groet lofzang ps. 72 : 4 (NB) belofte en wet zingen  ps. 93: 4 (OB) gebed voor de vergeving van de zonden, de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. schriftlezing    Math, 2, 19 – 23 zingen ps. 62: 5 (OB) preek zingen ps. 62: 7 (OB) dankgebed…

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk zondag 9 januari 2022

Voorzang: Lied 137 ELB “…Omdat Hij Leeft…” Lied 140 ELB 1, 2 en 3 “…Kroon Hem met gouden kroon…” ORDE VAN DIENST   afkondigingen door de ouderling van dienst intochtslied Gezang 145 LB: 3 stil gebed “onze hulp” en groet lied Gezang 119 LB: 1 en 2 wetslezing HSV Romeinen 13: 8 – 10 lied…