Nieuws

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk zondag 2 oktober 2022

Orgelspel Welkom door de ouderling van dienst Zingen: Zingende Gezegend 217: 2, 3 en 5 (mel. Psalm 116) Stil gebed Votum en Groet Zingen: Psalm 122: 1 en 3 (O.B.) Lezing van het gebod. Zingen: Psalm 147: 7 (N.B.) Lezing van het Doopformulier Geloofsbelijdenis Zingen: Zingende Gezegend 237: 1, 3 en 5 (mel. Psalm 134)…

IZB Focusdag, 8 oktober in Houten

Iedereen ‘met een missionair hart’ welkom IZB-Focus ondersteunt kerken(raden) en individuele christenen bij hun missionaire roeping en trekt daarbij graag voor een langere periode op met gemeenten. Een groeiend aantal kerkenraden maakt van deze dienstverlening gebruik. De jaarlijkse Focusdag wordt dit keer gehouden op zaterdag 8 oktober in de Sionkerk in Houten, van 10.00 tot…

Energiebesparing en kostenbesparing 

De steeds stijgende kosten voor elektriciteit en gas gaan ook niet aan ons voorbij. In verband daarmee vinden wij het verstandig om een aantal maatregelen door te voeren. De belangrijkste daarvan is dat we de temperatuur in de kerken en de overige gebouwen een tandje lager zullen gaan zetten. Houd daar rekening mee wanneer u…

Cross Over Dienst en Community

We kijken terug op een mooie dienst met Christian Tan die ons meenam in het thema genade en waarheid. Als voorganger en kerkplanter vertelde Christian mooie verhalen over mensen die tot geloof zijn gekomen. In de dienst riep hij ons ook op om dat wat bij ons ‘oude leven’ hoort achter ons te laten en…

Centrale Gemeenteavond gaat NIET door

De gemeenteavond op 28 september kan helaas NIET doorgaan, omdat gastspreker Margriet van der Kooi ziek is. We hopen deze toerustingsavond op een latere datum alsnog te organiseren. Jan Boldewijn, Scriba Algemene Kerkenraad

Gedicht: Winterwerk

Want wie ​Christus​ in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. (Romeinen 14:18) er zijn zo van die dingen die kun je niet alleen dat geldt ook voor het winterwerk bij ons in Vriezenveen Paulus die vergelijkt dat werk met samen bouwen aan een kerk en als je dat…

Terugblik Vjenne AAN TAFEL

Het startweekend voor Hervormd Vriezenveen is goed geslaagd. Op diverse locaties werd door verschillende vrijwilligers het jaarthema Aan Tafel gepresenteerd met wat te eten of te drinken en met aandacht voor productie processen van voedsel. In de Leemansmolen voor het maalproces, een speksteen workshop en ondersteuning vanuit Vjenne goes International voor Kenia en Brazilie. Bij…

GEANNULEERD | Gemeenteavond – thema ‘Voltooid Leven’

–Deze gemeenteavond kan helaas niet doorgaan omdat de spreekster ziek is. Er zal worden gezocht naar een nieuwe datum.– Op 28 september om 20.00u in CCK2 is er de jaarlijkse gemeenteavond voor zowel ambtsdragers als gemeenteleden. De inloop in CCK2 is vanaf 19.45 uur, ingang Kerkstraat. De avond heeft het karakter van een toerustingsavond over…

Liturgie ochtenddienst Pollenkerk zondag 25 september 2022

– Orgel, panfluit en trompet – Afkondigingen – Zingen: Psalm 92: 1, 7 en 8. (O.B.) – Stil gebed – Votum en Groet – Zingen: Psalm 65: 1, 5 en 6. (N.B). – Lezing van het gebod – Zingen: Gezang 463: 1 en 4 – Gebed om de opening van het Woord en de verlichting…

KAMP STJÄÄVELIN-JUNIOR 2022

Van 15 t/m 18 oktober wordt weer het jaarlijkse S.J. kamp voor jongeren van 12 t/m 15 jaar georganiseerd door SJ! Zaterdag 15 oktober vertrekken we om 11.00 uur op de fiets richting kampeerboerderij ‘de Bovenberg’ in Markelo. Op dinsdagmiddag hopen we weer terug te zijn bij Stjäävelin. Tijdens het kamp gaan we natuurlijk weer…