Nieuws

Open jeugdwerk

Categories: Algemeen,Jongeren,Wijk Next

Het is een spannende en beslissende periode voor het open jeugdwerk van onze gemeente. De Gemeente Twenterand heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het jongerenwerk. Zij zien graag één team dat intensief samenwerkt met elkaar. In de afgelopen jaren is gebleken dat wij goed kunnen samenwerken met Stichting Jongerenwerk den Ham en de organisatie Incluzio. Dat is de reden dat wij hebben besloten onze handen ineen te slaan om samen één team te vormen met elkaar, genaamd MAXX. Hierbij blijven wij werkzaam onder onze eigen organisatie, maar zullen we intensiever met elkaar samenwerken.

De komende periode willen we jullie vragen om voor ons te bidden. Van de Gemeente Twenterand ontvangen wij jaarlijks subsidie om het open jeugdwerk vorm te kunnen geven. De gemeente heeft besloten om te bekijken aan welke organisatie zij het komende jaar subsidie zullen uitkeren, waarbij voldaan moet worden aan de eisen die zij hebben gesteld aan het jongerenwerk. In de laatste kwartaalmonitoring hebben wij ons als team MAXX gepresenteerd aan de gemeente Twenterand. Op dit moment bekijken ze de resultaten en beoordelen zij of het open jeugdwerk nog steeds wordt gesubsidieerd het komende jaar. Het is een spannende tijd, aangezien er een kans bestaat dat de gemeente Twenterand iets anders doet besluiten. Dit zou erg jammer zijn, aangezien wij als Wijk Next een groot hart hebben voor de jongeren binnen én buiten de kerkmuren!

Wij zien nog genoeg uitdagingen en kansen om ook deze jongeren ondersteuning te bieden! Bid met ons mee; bid mee voor goede besluiten binnen de gemeente Twenterand.