Nieuws

Verkoop Pollenkerk

Categories: Algemeen

Met dankbaarheid en genoegen kunnen we meedelen dat we als College van Kerkrentmeesters tot overeenstemming zijn gekomen met de Hervormde Gemeente BA over de verkoop van de Pollenkerk. Dit onder voorbehoud van financiering en uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming en goedkeuring door onze Algemene Kerkenraad en de instanties van de PKN.