Nieuws

Wijk Next

Categories: Algemeen,Jongeren,Wijk Next

Afgelopen dinsdag 19 januari hebben we met alle jeugdouderlingen, jeugddiakenen en bestuursleden een gezellige nieuwjaars-meeting gehad. En wat kan je in deze tijd beter doen om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen? Ja, via een online meeting natuurlijk! We hebben met elkaar God mogen danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog gaat geven. Daarna hebben we fanatiek ‘levend-pim-pam-pet’ gespeeld met elkaar. En fanatiek, dat was iedereen zeker! Nu zullen jullie misschien denken: ‘wat is dat nou weer voor een spel?’. Ja, dat is wat lastig uit te leggen via deze weg…..Een combinatie van het gewone spel pimpampet en een competitie om de meeste punten te verzamelen door de meest originele antwoorden te geven! Een leuke start van 2021, waarbij we als team Wijk Next weer veel hebben gelachen naar elkaar toe mochten groeien! Deze energie gaan we bundelen om met elkaar weer uit te mogen reiken naar onze kinderen en jongeren.

 

Groetjes Gineke en Rianka