RSS Dagelijks Woord

  • zondag 21 januari 2018 - Psalmen 3:4-5
    U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. -- Psalmen 3:4-5

Nieuws

Gemeenteavond

Categorieën: Activiteiten,Algemeen,Algemene Kerkenraad

Op donderdag 28 september wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden in CCK2, aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur. Het is de start van het nieuwe winterseizoen met als jaarthema ‘Deel je leven’. Als gastspreker is uitgenodigd ds. Jan-Maarten Goedhart die bij IZB-focus werkzaam is. IZB-focus houdt zich bezig met de vraag hoe je de Here Jezus kunt navolgen in het dagelijks leven. Hij zal ingaan op discipelschap en missionair gemeente zijn waarbij hij het thema ‘Deel je leven’ verbindt met ‘Heel je leven’.  Alle gemeenteleden, kerkelijke vrijwilligers en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Jan Boldewijn, scriba AK