Nieuws

Afscheid en kado Ds. Doorn

Categories: Algemeen,Wijk-Midden

Zoals u weet, heeft dominee Doorn het beroep naar Bunschoten – Spakenburg aangenomen. Dominee Doorn zal daarom in de middagdienst van  DV 28 augustus om 14.30 uur afscheid nemen van onze gemeente.

We willen u als gemeente hartelijk uitnodigen om deze dienst bij te wonen. Er zal die middag ook kinderoppas zijn. Na de dienst kunt u van dominee en mevrouw Doorn afscheid nemen.
Ook is er een gelegenheid om dit op vrijdagavond 26 augustus in CCK2 te doen. U wordt dan om 19.30 uur van harte uitgenodigd. We hopen dat veel gemeenteleden hier gebruik van zullen maken.

Mocht u nog een bijdrage willen doen voor een cadeau, dan kan dat op de volgende manier U kunt voor 10 augustus uw bijdrage overmaken op rekening NL 48 INGB 0748543694 ten name van A. Hengeveld onder vermelding van cadeau dominee Doorn. Wilt u liever contant geld geven, dan kunt u bij de scriba, Harmsenweg 1 uw enveloppe in de bus doen. Vermeldt u er dan op cadeau dominee Doorn.

Tijdens de afwezigheid van dominee Doorn is de scriba het aanspreekpunt voor het melden van de pastorale zaken in de gemeente.

Mocht u haar thuis niet kunnen bereiken, dan is haar mobiele nummer 06-23941308.