RSS Dagelijks Woord

  • maandag 18 februari 2019 - Jeremia 29:11-14a
    Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel […]

Nieuws

Actie Kerkbalans 2019

Categorieën: Algemeen,Geen categorie,kerkrentmeesters

De voorlopige opbrengst van actie Kerkbalans 2019 is bekend gemaakt. Het voorlopig resultaat geeft aan dat de actie € 484.310,- heeft opgebracht. Dit is € 2.132,- meer dan vorig jaar, een stijging van 0,4%. Verheugend is ook dat de gemiddelde bijdrage is gestegen met 2%. Dit betekent dat veel leden hun bijdrage hebben verhoogd. Dit is iets om dankbaar voor te zijn want dat toont de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van de Gemeente. Het college van kerkrentmeesters bedankt alle leden voor hun toezegging. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers die hun tijd hiervoor beschikbaar hebben gesteld is ook dit jaar de actie Kerkbalans goed verlopen. Hartelijk dank voor ieders inzet en medewerking.