Verenigingen

Mannenvereniging

We hebben een uitnodiging ontvangen van de M.V. Calvijnuit Wierden voor het bijwonen van hun jaarvergadering op D.V. 21 maart 2019. Ds H.J. Donken verzorgt het onderwerp De Dordtse Leerregels. Aanvang 20.00 uur in gebouw Hebron, vooraf wordt koffie geschonken. Op D.V. 27 maart is onze vergadering. We behandelen de bijbelstudie uit de Herv. Vaan…

Passage

De Stichting Twentsewensambulance is een non-profit organisatie met als doel de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale patinten mogelijk te maken door liggend vervoer te bieden. Over hoe ze deze mensen onder begeleiding van medisch geschoolde vrijwilligers even hun ziekte laten vergeten komen medewerkers een presentatie houden. Dit tijdens een ledenavond van Passagevrouwen op…

Zendingskrans “Monica”/ M.V. “Naar Schrift en Belijdenis”.

Op D.V. woensdag 6 februari 2019 houden wij onze gezamenlijke  Jaarvergadering. Het onderwerp : “Verbond en Verkiezing” zal worden verzorgd door Ds M.B. Plette. Wij beginnen  om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de suite bij de grote kerk Gasten en leden  hartelijk welkom. De besturen.

Christenvrouwengroep Vriezenveen

We hebben het jaar 2018 afgesloten met een fijne en gezellige Kerstavond op 17 dec. Met als thema Maria, een bereidwillig hart. Met afwisseling van een samengesteld koor, dat enige kerstliederen ten gehore bracht. Op 9 jan. 2019 hebben we onze leden verwelkomd op onze Nieuwjaarsreceptie. Deze avond genoten wij van Boerenjongens en knieperties. Gert…

M.V. “Naar Schrift en Belijdenis’ 16 januari

Onze eerste vergadering in dit nieuwe jaar is D.V. 16 jan. 2019. We willen met elkaar nadenken over Psalm 90 uit de bijbelstudie van de Herv  Vaan van december 2018 van Ds J.Molenaar. We hebben een uitnodiging ontvangen van de M.V. ” Onderzoekt de Schriften” te Hoge Hexel voor hun jaarvergadering op D.V. 17 januari…

ALBANIE: Aad & Dineke

Dankzij de succesvolle verkoopmiddag van zendingskrans Monica start het jaar 2019 voor Aad & Dineke van der Maas positief. Naar de ThuisFrontcommissie is inmiddels via de GZB door Monica het mooie  bedrag van 8000 € overgemaakt ter ondersteuning van hun activiteiten voor kerkplanting, theologisch onderwijs en hulpverlening in Tirana, Albanie. Aad & Dineke hebben enthousiast …

Passage jaarvergadering 24 januari

Passage-Vriezenveen De jaarvergadering van vrouwenvereniging Passage zal gehouden worden op D.V. donderdagavond 24 januari 2019 in de suite van de Grote Kerk. We beginnen deze avond om 18 uur met een maaltijd. Hartelijk welkom!

Eunice 18 december

Op dinsdag 18 december willen we onze jaarlijkse Kerstmiddag houden voor onze leden en voor de ouderen uit de Pollen en het Oosteinde. We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur en sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd in het gebouw achter de Pollenkerk. U bent van harte welkom. Tot ziens Het bestuur

M.V. “Naar Schrift en de Belijdenis”.

Onze laatste vergadering van dit jaar 2018 is D.V. woensdag 12 december. De vergaderingen van 5 december en 19 december komen te vervallen. We behandelen Ps 137 uit de Herv Vaan  van november van Ds J. Molenaar. Onze vergaderruimte is deze keer Lokaal 6. Leden en gasten van harte  welkom. Het bestuur.

Idelette kerstviering 20 december

Onze jaarlijkse Kerstviering is donderdag 20 december vanaf half acht s-avonds in het gebouw bij de Westerkerk. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Bestuur Idelette.