Nieuws

M.V.”Naar Schrift en Belijdenis” 14 september

Categories: Verenigingen

Op D,V. Woensdag 14 september 2022 begint ons nieuwe seizoen. Wij beginnen met de Bijbelstudie van april 2022 van Ds Maas over de Openbaring van Johannes.

Zoals gewoonlijk beginnen we om 20.00 uur tot 22.00 uur in lokaal  8 van het  Herv  Centrum.

Leden en belangstellenden van harte welkom.

Het Bestuur.