Nieuws

College van Kerkrentmeesters

Categories: Algemeen,Diaconie

Bevestiging ouderling-kerkrentmeester

Op 20 augustus jl. vond de bevestiging plaats van Klaas Pool als ouderling-kerkrentmeester. Wij kijken terug op een mooie en warme dienst met een duidelijke verkondiging door ds. Borsje rondom Psalm 127: “Als de HEERE het huis niet bouwt” en Johannes 2. We zongen prachtige liederen onder begeleiding van organist Henk Kamphuis en een gelegenheidscombo. Klaas deelde met ons zijn verlangen dat we een gemeente mogen zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar we allemaal bereid zijn om een stukje op de schuiven om de ander de ruimte te geven. Dat we een gemeente zullen zijn waarbij onze kinderen en kleinkinderen zich betrokken voelen en dat de gemeente een plaats mag zijn, waar ook de schapen zonder herder kunnen schuilen.

Vele gemeenteleden maakten na afloop van de dienst gebruik van de gelegenheid om Klaas de hand te drukken en hem Gods zegen toe te wensen.

Vorming Dagelijks Bestuur

De zoektocht naar een penningmeester heeft nog niet tot een beschikbare kandidaat geleid. We roepen de gemeente op om namen aan te dragen van mogelijke kandidaten. Datzelfde geldt op termijn voor de functie van secretaris, die nu op interim-basis door Lida van Losser wordt ingevuld.
U kunt de namen per mail doorgeven aan Lida van Losser (secretaris-cvk@hervormdvriezenveen.nl)

Verkoop Pollenkerk

De verkoop van de Pollenkerk is inmiddels weer opgepakt. De komende tijd zullen gesprekken worden gevoerd met mogelijke belangstellenden.